KÖTÜLÜĞE KARŞI İYİLİKLE DUR

 KÖTÜLÜĞE KARŞI İYİLİKLE DUR

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Yazımızın başlığına hemen itiraz edebilirsiniz?

Böyle şey olur mu?

“Olur!”

“İfratı…”  elinin tersiyle kaldırıp atabilirsen, olur!

“Ayet Ve lâ testevîl hasenetu ve lâs seyyietu, idfa’ billetî hiye
ahsenu fe izâllezî beyneke ve beynehu adâvetun ke ennehu veliyyun
hamîm(hamîmun).”

Mealen, “Çünkü iyilikle kötülük bir olmaz.

(Sen kötülüğü)  en güzel olan (iyilik) ile def’et;

Bir de bakarsın ki, seninle aranda düşmanlık bulunan kimse,

Sanki sıcak bir dost olmuştur!” (Fussilet, 34)

Sürekli kötülük,  toplumda neleri davet eder?

Kini, nefreti, haseti, öfkeyi, husumeti, intikamı…”

Ülkeyi cinnet koğuşuna çeviren sebepler!

Kopkoyu bir taassup ve cehalettir!

İnsanın/ insaniyetin karşılığı,  “bedevilik…” olmamalıdır!

Ona yakışan,  “medeni…”  ve  “münevver…” bir duruştur.

***                             ***

Şeyh Edebali ne diyorlar?

“İyiliğe iyilik her kişinin,

Kötülüğe iyilik er kişinin,

İyiliğe kötülük ise şer kişinin işidir.”

Buyrun sizlere, “ölçü ve çerçeve!”

Bu coğrafya da,  “Alperen ruhuna ve duruşuna…” sahip olabiliyor musunuz?

Bir dörtlüğümüzde ne diyoruz;

“Bırak seni taşlasın, zem etsinler

Sen, meyve veren iyilik ağacı ol!

Bedri,  bırak hayatı zor etsinler

Yüzünde tebessüm, gül ağacı ol!”

Ayet, “içinizden, hayra da’vet eden ve iyiliği emredip

Kötülükten yasaklayan bir topluluk bulunsun!

İşte onlar, gerçekten kurtuluşa erenlerdir” (Ali İmran, 104)

Hz. Kur’an buyuruyor,  “iyilerle dost ol!”

Öyle ki, “Kişi, dostunun yolu üzeredir!”

Bu toplumda; “sabrı ve Hakk’ı tavsiye edenlerden…” olmak!

Bunu toplumda, “şuur ve hamiyet fırtınası…” haline getirmek!

***                             ***

Hz. Ömer (ra) buyuruyorlar;

“Sana kötülük yapan kimseyi,

Ona iyilik yaparak cezalandır!”

İşte,  “sahabe felsefesi…” budur.

Ayet, “Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir.

Bu ise düşünebilenlere öğüttür. Ve sabret!

Çünkü Allah iyilik edenlerin mükâfatını yitirmez” (Hud, 114-115)

Kötülere karşı, “duruşumuz!”

Nefislerdeki, “kin, nefret ve husumet ateşini…” söndürmektir.

***                 ***

Bizim Yunus’u dinleyelim;

“Bir kez gönül yıktın ise/ Bu kıldığın namaz değil

Yetmişiki millet dahi/ Elin yüzün yumaz değil”

Bizim Yunus, 13. Asırdan 21. Asra sanki sesleniyor;

“Müslümanlar zamane yatlı oldu

Helal yemez, haram kıymetli oldu

Fakirler miskinlikten çekti elin

Gönüller yıkıben heybetli olduPeygamber yerine geçen hocalar

Bu halkın başına zahmetli oldu

Yunus gel âşık isen tevbe eyle

Nasuh’a tevbe ucu kutlu oldu”

Açık, sade ve duru ifadeler…

Düne olduğu kadar; bugüne ve yarına ışık tutan;

Hikmet gözelerinden beslenen, “sözler…”

***                 ***

Hz. Kur’an ihtar ediyor ve uyaryor;

“Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun mükafatını görür

Kim zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezasını görür.” (Zilzal, 7-8)

İnsan, “başıboş yaratılmadığını…” bilecek!

Ve hayatı, “her nefes alış verişinde…” tefekkür edecek!

İşte, o zaman hayata bir anlam/ mana kazandırmış oluruz!

Ataleti, miskinliği, cehaleti ve kötülükleri terk eden bir toplum!

Her toplum, “değerleri ölçüsünde…” yükselir.

Hz. Yusuf (as) ne diyorlar?

“Ben nefsimi temize çıkaramam.

Çünkü gerçekten nefis, ‘Rabbimin gücüyle esirgediği dışında’

Var gücüyle kötülüğü emredendir” (Yusuf, 53)

Nefislerinin peşinde/ arzusunda gidenlere yazıklar olsun!

***                             ***

Kötülüğe karşı ne yapabiliriz?

Hadis,  “Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz,

Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız!”

Hadis, “Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin,

Birbirinize arka çevirmeyin;

Ey Allah’ın kulları kardeş olun.

Bir Müslüman’a üç günden dazla (din kardeşi ile) dargın kalması helal olmaz”

Bu coğrafyada,  “kötülere ve kötülüklere…”

Bu coğrafya da, “zulüm ateşini yakanlara…” karşı duruşumuz olacaktır.

***                             ***

TARİHTE O1 EKİM

1827 - İvan Paskeviç komutasındaki Rus ordusu Erivan'a girdi ve
Ermenistan'daki bin yıllık müslüman yönetime son verdi.

1869 - Dünyada ilk kartpostal Avusturya'da basıldı.

1880 - İlk elektrikli ampul fabrikası Thomas Edison tarafından açıldı.

1898 - Çar II. Nikolay Yahudilerin büyük Rus şehirlerinin dışına
çıkarılmasını emretti.

1908 - Ford, "Model T" otomobilini satışa sundu.

1918 - İngiliz istihbarat subayı T. E. Lawrence yönetimindeki Arap
güçleri Şam'ı ele geçirdi..

1949 - Ankara Devlet Tiyatrosu kuruldu. Küçük Tiyatro ve Büyük Tiyatro
sahneleri açıldı.

1951 - Türkiye'de Hava Harp Okulu açıldı.

1952 - Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.

1956 - Yazar Eflatun Cem Güney, Andersen Masal Ödülü'nü kazandı.

1958 - NASA kuruldu.

1963 - Cezayir devlet başkanı Ahmet Bin Bella, ülkede Fransızlara ait
tüm toprakların kamulaştırılması emrini verdi.

1972 - Boksör Cemal Kamacı, 63,5 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

1977 - Brezilya'lı futbol yıldızı Pelé futbolu bıraktı.

1982 - Sony son kullanıcıya yönelik ilk CD çaları piyasaya sürdü.

1988 - Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği devlet başkanlığını üstlendi.

1992 - Bitlis'in merkeze bağlı Cevizdalı Köyü'ne saldıran PKK'lı
militanlar, 10'u çocuk, 14'ü köy korucusu 37 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi
yaraladı.

1992 - Kadınların da harp okullarına alınmasına ilişkin yasa tasarısı
TBMM'de kabul edildi.

2004 - İspanya'da eşcinsel evlilik hakkındaki yasa tasarısı İspanya
kabinesi tarafından kabul edildi.

YORUM EKLE