KUL HAKKINI BİLEN VİCDANLAR TİTRER

Bir söz var, insan için bir ömür boyu derstir;

“Dünya için kul olup kaybolacağına,

Allah için kul ol, sonsuzluğu yakala…”

Dünya için kul olanların akıbetleri meydanda!

“Onlar,  hüsrandalar…”

“Onlar,  nefisleriyle zulme sarıldılar…”

“Onlar, öfkelerine yenildiler…”

“Onlar, zulmün kapısını araladılar…”

***                       ***

Veli insanlar, “Allah’ı bir an bile olsa kalbinden çıkarma…” derler!

Yüce Yaratan ne buyuruyor, “ben sizlere şah damarından daha yakınım!”

Kamil bir mü’min, “Allah’ı görür gibi…” ibadet eder!

O ibadet, “tefekkürdür!”

O ibadet, “hayatı okumaktır!”

O ibadet,  “sahibini kötü fiillerden korur!”

***                       ***

En kutlu dua nedir?

“Yarabbi! Bizleri haddi aşanlardan eyleme!”

İnsanların, “haddini…” kendi hukukunun sınırlarını bilmesi…

Bir başkasının, “hukukuna…” tecavüz etmemesi!

İşte, o tecavüzün adına bizler; “kul hakkı…” diyoruz!

Kul hakkı yiyenler, “müflislerdir…”

Onlar, hem bu dünyada ve hemde öte dünyada zarardadır!

Hz. Mevlana, “Unutma ki nefret ve kinin eretesi pişmanlıktır.

Ve her canlıya ölüm vardır. İnsan ölür ama ölmeyen ‘insanlıktır’”

Güzel ve Veciz bir söz vardır;

“İnsanı yaşat ki,  Devlet yaşasın!”

Devlet, bizleri taşıyan kutlu gemi…

***                                       ***

Hadis, “Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mü’min cennete girer”

İnsanın ve insanlığın üç önemli düşmanı;

“Kibir, İhanet ve Kul Hakkı…”

Kibir sözlükte, “kendini herkesten üstün görme büyüklenme!”

Kibirde, “rahmani…” bir sıfat asla yoktur!

O tamamen, “şeytani…” bir sıfattır!

Şeytanın, “cennetten kovuluşunun…” yegâne sebebi, “kibirdir!”

Şu kainaatta, “kötülükleri tetikleyende…” kibirdir!

Onun ateşi, “hem kendisini ve hemde çevresini…” yakar;

Tıpkı, “ormana düşen bir kıvılcım misali…”

Kur’an da, Hz. Lokman (as) Oğluna nasihati gerçekte bizleredir;

“Ey Oğulcuğum! Namazı dosdoğru kıl! Ve iyiliği emret,

Kötülükten de men et ve başına gelene sabret!”

“Hem insanlara karşı (kibirlenerek) yüzünü yan çevirme

Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah,

Kendini beğenip çokça övünen kimseleri sevmez”

“O halde yürüyüşünde mu’tedil ol; sesini de alçalt!

Çünkü seslerin en çirkini, elbette eşeklerin sesidir!” (Lokman, 17-19)

Hadiste ikinci olarak yer alan husus, “hıyanet…”

 Sözlükte, Hıyanet; “güveni kötüye kullanma, aldatma”

İslam’ın temel kaidesi nedir?

“Güvenilir Olmaktır…”

Allah Resulü’nün (asv) anılan ismi,

“Muhammed-ül Emin’dir” Yani, “güvenilir olandır!”

Hadis, “aldatan bizden değildir!”

Aldatma, “zulümle eş değerdir…”

***                                       ***

BU MİLLETE SEVMEYİ ÖĞRETELİM!

Bizim en büyük eksiğimiz nedir?

Bu millete, “sevmeyi…” öğretemedik!

Hadis, “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,

Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz.

Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.

Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey yösleyeyim mi?

Aranızda selamı yayınız!”

Bir diğer Hadis’i Kutside;

“Birbirinize buğuz etmeyin,

Birbirinize haset etmeyin,

Birbirinize arka çevirmeyin;

Ey Allah’ın kulları, kardeş olun.”

Allah Resulü’nün (asv) övgüsüne mazhar olan bu milletin,

“tarihini…” okuyunuz!

O tarih içerisinde ki, “önemli kıssaları…”

Anadolu’yu fetheden, “gönül erenlerini…”

Onlardaki, “fetih ve fütüvvet dilini…”

21. asırda, en büyük ihtiyacımız;

“Alperen kültürünü…” yaşamak ve yaşatmaktır.

O kültürün mayasında, “bu milletin kendisi…”

“Gönül Coğrafyamızı…” kuşatan sevdalarımız vardır.

YORUM EKLE