KUR’AN DA AKRABA BAĞI

 KUR’AN DA AKRABA BAĞI

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Kur’an da sıklıkla, “anne-babaya iyilikten…” dikkatler çekilir.

Kur’an da sıklıkla, “yakın akraba…” vurgusu yapılır.

Kur’an da sıklıkla, “öksüzler, yoksullar, yolda kalmışlar…” ibaresi geçer.

Burada temel vurgu nedir?

“ailedir…”

“sosyal hayattır…”

“Ailenin, neslin ve hayatın korunmasıdır!”

Kur’an buyuruyor, “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın;

Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya,

Yakın arkadaşa, yolda kalmışa ve sahip olduğunuz kölelere

(Elinizin altındaki bütün canlılara) iyilik (edin)!

Şüphe yok ki Allah, kendini beğenen ve çok övünen kimseleri sevmez”( Nisa, 36)

***                            **

Hz. Kur’an sıklıkla vurgu yapıyor ve bizleri de ikaz ediyor;

“Allah’a ibadet ediniz”

“O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız”

“Ana-babaya…”

“Akrabaya, yetimlere, yoksullara…”

“Yakın komşuya, uzak komşuya…”

“Yakın arkadaşa, yolda kalmışa…”

“Ellerinizin altında bulunanlara…”

Buyruluyor; “İYİLİK EDİNİZ”

İslam’ın kökünde neler olduğunu daha net bir şekilde anlıyoruz.

Burada, “imanla beslenen bir sevgi…”

O sevgi, “kalpleri besliyor!”

O sevgi,  “muhabbeti artırıyor!”

O sevgi,  “akrabalık bağlarını…” güçlendiriyor

O sevgi,  “hayatı güzelleştiriyor!”

O sevgi,  “çok güçlü bir ışık veriyor!”

***                            ***

VE ADALET!

Ayet, “Şüphesiz ki Allah, adaleti iyiliği ve akrabaya;

(muhtaç oldukları şeyleri) vermeyi emreder;

Fuhşiyattan, kötülükten ve azgınlıktan da meneder.

İbret alasınız diye size (Allah böyle) nasihat eder.” (Nahl, 90)

Adalet ve iyiliği yanyana getiriyor, Hz. Kur’an…

İnsana ve topluma dikkatleri çekiyor;

Toplumu sarabilecek kötülükler ve onun sarmalı durumunda olan;

“fuhşiyattan, kötülükten ve azgınlıktan…” menediyor!

Kesin bir yasak ve “uyarı…” geliyor!

Kur’an bizlerden, “salih kimseler…” olmamızı istiyor.

Kur’an bizlerden ,  “israftan…” kaçınmamızı istiyor.

Kur’an bizlerden, “Allah’dan korkmamızı…” istiyor.

Kur’an bizlerden, “akrabalık bağlarını…” güçlendirmemizi istiyor.

Kur’an bizlerden, “ahidlerimizi tutmamızı…” istiyor.

Kur’an bizlerden, “güzel söz söylememizi…” istiyor

Kur’an bizlerden,  “namazı hakkıyla eda etmemizi…” istiyor.

Kur’an bizlerden, “zekât vermemizi…” istiyor.

Kur’an bizlerden,  “tevbe etmemizi…” istiyor.

İşte, “iyi bir insan ve toplum olabilmenin…” çerçevesi!

Ayet, “Kendilerinde olan (iyi hali) değiştirmedikçe,

Şüphesiz ki Allah bir kavme olan (nimetini) değiştirmez” (Ra’d, 11)

Müslüman kimdir?

Sürekli kendisini, “sorgulayan…” kimsedir!

Dua, yakarış ve tevbe, “insanın kendisini…” sorgulamasıdır!

Öyle bir sorgulama ki, “bir edep çizgisi…”

İlme, irfana, ihlâsa yönelen bir tefekkür…

Günün beş vaktinde, “bu ihlâs halini…” yaşamak!

***                            ***  

SÖZÜNDE DURMA…

Kur’an her ayetiyl bizlere mesajlar veriyor;

Öncelikle de, “sözümüzde…” durmamızı!

Sözümüzde, “sabır ve kararlılık…” göstermemizi!

“Güzel söz…” sözlememizi ve “gönüller…” yapmamızı!

“paylaşma kültürünü…” geliştirmemizi!

“Adaleti ayakta tutmamızı…” ve “doğru şahitler…” olmamızı!

“Nefislerimizin arzusuna…”  uymamamızı!

“Kötülüğün açığına ve gizlisine…” yaklaşmamayı!

“Ölçü ve tartıyı…” adaletle yapmamızı!

“Haddi…” aşmamayı!

“Hakkı ve hukuku…” gözetmeyi!

“Tevazu kanatlarını…” şefkat ve merhametle indirmeyi!

Bütün bunlar, bizim üzerinde titrediğimiz;  “verilmiş…” sözlerimizdir!

Ayet, “Rabbin kesin olarak şunları emretti.

Ancak kendisine ibadet edin.

Anne ve babya iyilik edin.

İkisine de tatlı ve güzel söz söyle.” (İsra, 23)

Tebessüm, tevazu, şefkat ve merhamet…

Bütün bunlar,  “kriterlerimiz…” olacak!

Ayet, “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver.

Bununla beraber malını saçıp savurma” (İsra, 26)

Bütün bunlar, “hayatı güçlendirmek…” için!

İslam ve “sulh ve huzur…” kavramları içiçedir, şüphesiz.

 

 

 

 

 

YORUM EKLE