KUR’AN DA ESMAÜL HÜSNA!

 Bakara Süresi, Kur’an’ın en uzun süresi…

286 ayetten oluşuyor.
Bakara Süresinde Cenab-ı Hakk’ın 18 ismi zikrediliyor.
18 Esma’sı yer alıyor!
Bu isimler,
Âlim (12), Aliyy (1), Azim (1), Aziz (6), Gani (2), Gafur (8), Hâkim (6),
Halim (3), Hamid (1), Hayy (1), Kayyum (1), Rahman (1), Rahim (12),
Rauf (1), Semi (7), Şakir (1) Tevvab (4), Vasi (4)
Cenab-ı Allah’ın Âlim İsmi, Bakara Süresinde 12 defa zikrediliyor;
Cenab-ı Allah’ın “Âlim İsmi”
“Vasi İsmiyle” Bakara Süresinde 4 yerde;
“115-247-261-268” ayetlerde…
“Semi İsmiyle” 7 yerde,
“127-137-181-224-244-256”
“Şakir İsmiyle” 1 yerde birlikte zikredilmiştir.
“158” ayet
Bakara Süresi 268. Ayette;
“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin işleri emreder.
Allah ise size, kendisinden bir mağfiret ve bir ihsan va’d ediyor.
Allah Vasi (lütfu geniş olan)’dır,
Âlim (hakkıyla bilen)’dir.” (2/268)
*** ***
Cenab-ı Allah’ın “Âlim İsmi”
Bakara Süresi’nde, “Semi İsmiyle” 7 defa birlikte zikrediliyor.
Bakara Süresi, 127. Ayette şöyle buyruluyor;
“Bir zaman İbrahim, İsmail ile beraber,
Ka’be’nin temellerini yükseltiyordu. (Ve şöyle dua ediyorlardı:)
“Rabbimiz (yaptığımızı) bizden kabul buyur!
Şüphe yok ki Semi (her duayı işiten),
Âlim (her şeyi bilen) ancak sensin!” (2/127)
Cenab-ı Allah’ın “Âlim İsmi”
“Şakir İsmiyle” Bakara Süresinin 158. Ayetinde birlikte zikrediliyor.
Şakir, “Bütün iyiliklerinize fazlasıyla mükâfat verendir”
*** ***
Hayy ve Kayyum(255) ile Aliyy ve Azim (255) birlikte zikrediliyor.
(Ayet’el Kürsi)
Cenab-ı Allah’ın “Aziz İsmi” Hâkim (129-209-220-228-240-260) ismi
ile birlikte zikrediliyor.
Cenab-ı Allah’ın “Gani İsmi” Halim (263) ve Hamid (267) isimleriyle
birlikte zikrediliyor
Cenab-ı Allah’ın “Gafur İsmi” Rahim (173-182-192-199-218-226-) Halim (225-235)
Cenab-ı Allah’ın “Rahim İsmi” Rahman (Fatiha 3- Bakara 163) Tevvab
(37-54-128-160-),
Rauf (143-) , Gafur (173-182-192-199-218-226-)
*** ***
Cenab-ı Allah’ın, “Rahim İsmi”
“Gafur İsmiyle”
Bakara Süresinin “173-182-192-199-218-226” ayetlerde,
6 defa birlikte zikrediliyor,
Bakara Süresi 199. Ayette buyruluyor;
“Sonra insanların (sel gibi) aktığı yerden,
(Arafat’tan siz de) akın edin ve Allah’dan mağfiret dileyin!
Şüphesiz ki Allah, Gafur (çok mağfiret eden)’dir,
Rahim (çok merhamet eden)’dir” (2/199)
*** ***
Cenab-ı Allah’ın “Rahim İsmi”
“Tevvab İsmiyle”
Bakara Süresi’nin “37-54-128-160” ayetlerinde birlikte zikrediliyor.
Ayet, “Nihayet Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı,
(Ve onlarla yalvardı, tevbe etti), bunun üzerine (Rabbi) tevbesini kabul eti.
Çünkü Tevvab (tevbeleri çok kabul eden),
Rahim (merhameti bol olan) ancak O’dur” (2/37)
*** ***
Cenab-ı Allah’ın, “Aziz İsmi”
“Hâkim İsmiyle”
Kur’an da, Bakara Süresinde 6 yerde;
“129-209-220-228-240-260” birlikte zikrediliyor!
209. ayette şöyle buyruluyor;
“O halde, size apaçık deliller geldikten sonra eğer
(İslam’a tamamen girmekten) saparsanız, artık bilin ki,
Şüphesiz Allah, Aziz (kudreti daima üstün gelen)’dir,
Hâkim (her işi hikmetli olan)’dır. (2/209)
*** ***
Hayy ve Kayyum(255) ile Aliyy ve Azim (255) birlikte zikrediliyor.
Hayy (hayatı ezeli ve ebedi olan)’dır,
Kayyum (bütün mevcudat kendisiyle kaim olan)’dır,
Aliyy (pek yüce olan)’dır,
Azim (pek büyük olan)’dır.” (2/255)
*** ***
Cenab-ı Allah’ın “Gani İsmi”
Halim (263) ve Hamid (267) isimleriyle birlikte zikrediliyor
Ayet, “Güzel bir söz ve bir bağışlama,
Arkasından gelen sadakadan daha hayırlıdır.
Allah Gani, (kullarının sadakasına ihtiyacı olmayan)’dır,
Halim, (cezalandırmada acele etmeyen)’dir.” (2/263)
*** ***
Ayet, “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için
Yerden çıkardığımız şeylerin iyilerinden (Allah yolunda) sarf edin!
Kendinizin (kusuruna) göz yummadan alıcıları olmayacağınız,
Kötü malı vermeye kalkışmayın!
Ve bilin ki, şüphesiz Allah, Gani (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)’dır,
Hamid (hamd edilmeye çok layık olan)’dır” (2/267)
*** ***
Rahim İsmi”
Bakara Süresi, 163. Ayette “Rahman”
143. ayette ise “Rauf” ismiyle birlikte zikrediliyor.
Rauf, (çok şefkatli olan)’dır (2/143)
Rahman (bütün mahlûkata rahmet eden)’dir (2/163)
YORUM EKLE