KUR’AN DA GECE VE GÜNDÜZ!

Gece ve Gündüz, üzerinde tefekkür edeceğimiz bir kavram!
Gece ve Gündüz bizlere, ‘dirilişi ve ölümü’ anlatır;
Ayet, “Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın!
Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın!
Dilediğini ise hesapsız rızıklandırırsın!” (ayet, Ali İmran, 27)
*** ***
Geceler, örtüdür’
Geceler, ‘tefekkürdür’
Geceler, ‘Hakk’ı tespih ve birleyiştir’
Geceler, ‘dua ve yakarıştır’
Ayet, (Ancak onların) hepsi bir değildir.
Ehl-i kitabdan (istikamet üzere) doğru olan bir topluluk var ki,
Gece saatlerinde Allah’ın ayetlerini okurlar ve onlar secde ederler”
(Ali İmran, 113)
*** ***
Ayet, “Şüphesiz ki, göklerin ve yerin yaratılışında,
Ve gece ile gündüzün ihtilafında (ard arda gelmesinde, istikametli)
Akıl sahipleri için elbette deliller vardır” (Ayet, Ali İmran, 190)
Kur’an bizleri araştırmaya teşvik ediyor!
Hiçbir şeyin tesadüfî olmadığını bizlere hatırlatıyor!
*** ***
Ayet, “(O gecenin karanlığını) yararak (ondan) sabahı çıkarandır.
Geceyi bir dinlenme (zamanı), güneşi ve ayı da (vakit tespitinize)
Birer hesap vesilesi kılmıştır.
Bu, Aziz (kudreti daima üstün gelen),
Âlim (her şeyi hakkıyla bilen Allah’ın) takdiridir” (En’am, 96)
Gecelerin uzaması, gündüzlerin kısalması…
Veya Gündüzlerin uzaması, gecelerin kısalması…
Bütün bunlar, kâinatın hülasasıdır!
Güneş ve ay’ın hareketi, ‘birer hesapladır…’
Vakit tespitinde bizlere ipuçları vermektedir!
*** ***
Ayet, “”Geceyi içinde istirahat etmeniz için (karanlık)
Gündüzü ise (çalışmanız için etrafınızı) aydınlatıcı kılan O’dur.
Şüphe yok ki bunda, dinleyen bir kavim için apaçık deliller vardır” (Yunus, 67)
Kâinatın yaratılışında, ‘mükemmeliyet’ vardır!
Geceler, ‘dinlenmeniz…’
Gündüzler, ‘çalışmanız…’ için hayatı bütünlemektedir!
*** ***
Ayet, “Gündüzün iki tarafında (öğle ve ikindi vakitlerinde)
Ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde (akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde)
İse namazı hakkıyla eda et! Muhakkak ki iyilikler,
(büyük günahlardan kaçınmak şartıyla) kötülükleri giderir.
Bu ibret alanlara bir nasihattir” (Hud, 114)
Ve Kur’an bizlere namaz vakitlerini işaret ediyor!
Namaz, insanı kötülüklerden ‘koruyucu bir zırhtır…’
Bir elbisedir!
*** ***
Gecede, ‘gizlilik’
Gündüzde, ‘aşinalık…’ var!
Ayet, “Sizden sözü gizleyenle açığa vuran,
Gece gizlenenle gündüz açığa çıkan,
O’nun açısından eşittir (hepsini görür ve bilir) (Ra’d, 10)
Hz. Mevlana, “Kabahatleri örtmede gece gibi ol” diyor!
*** ***
Ayet, (O) geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi
Yıldızlar da O’nun emrine boyun eğdirilmişlerdir.
Şüphe yok ki bunda akıl erdirecek bir topluluk için nice deliller
vardır”(Nahl, 12)
İnsan, Cenab-ı Allah’ın yeryüzünde halifesidir.
Yaratılanların en şereflisidir.
Yüce yaratıcı insanlara çok büyük imkânlar vermiştir!
Bilgi, Hikmet ve Marifetle bunları en iyi şekilde kullanma fırsatını vermiştir.
*** ***
Ayet, “Güneşin batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar
(belirli vakitlerde) gereği üzere namazı kıl,
Çünkü sabah namazında gece ve gündüz melekleri hazır bulunur” (İsra, 78)
Namaz, Mü’minin miracıdır!
Secde, ‘kulun Cenab-ı Allah’a en yakın olan halidir’
Ve Sabah namazının fazileti o kadar çok ki!
*** ***
Ayet, (Resulüm) De ki, ‘Düşündünüz mü hiç,
Eğer Allah üzerinizde geceyi tâ kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse,
Allah’tan başka size ışık getirecek tanrı kimdir?
Hala işitmeyecek misiniz?’” (Kasas, 71)
Gece karanlığında, ışığı ararız!
Tıpkı dertlerden kurtulmak için şifayı aradığımız gibi…
Gecenin karanlığından, ‘aydınlığa’ her çıkışımızda şükredeceğiz!
*** ***
Ayet, “De ki, ‘haber verin bakayım eğer Allah üzerinizde gündüzü,
Ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse,
Allah’dan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir?
Hala görmeyecek misiniz?” (Kasas,78)
Kur’an, insanın aklına hitap ediyor!
Soruyor ve sorguluyor!
Bizlere, aklımızı kullanmamızı istiyor!
*** ***
Ayet, “O apaçık Kitab’a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir
gecede indirdik
Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız” (Duhan, 3)
Hz. Kur’an, Kadir gecesinde indirildi!
O gece, en kutlu ve en mübarek bir gece!
Kur’an, insanlar için ‘uyarıcıdır…’
*** ***
Ayet, “Onlar geceleyin pek az uyurlardı” (Zariyat, 17)
Takva sahipleridir Onlar!
Ayet, “Çünkü gece kalkışı hem daha etkili,
Hem de söz bakımından daha sağlamdır”(Müzemmil, 6)
Zihnin en fazla açık olduğu zaman dilimidir!
İnsanın bütün yorgunluklarını üzerinden attığı bir zaman dilimidir!
Gece ve Gündüz üzerinde tefekkür edelim!
Bizlere vereceği o kadar dersler var ki!

YORUM EKLE