KUR’AN DA HER ÇEŞİT MANA!

Kur’an’ı okurken huzur buluyorsunuz!

6666 ayette, sizler için ‘yol işaretleri’

Ayet, “Şanım hakkı için bu Kur’an da insanlara her çeşit misalden (ve manadan)

Muhtelif şekillerde açıkladık.

Yine de insanların çoğu inkârdan başka bir şeyi kabul etmediler” (İsra, 89)

Kur’anda,  “her çeşit misalden” açıklamalar!

Hayata, ‘çok yönlü ufuklar’ açıyor!

Bugünkü yazımızda, “İsra Süresinin Mealini” birlikte paylaşmak istiyorum!

İsra Süresinde; Cenab-ı Hakk’ın;

Sem’i (herşeyi işiten)

Basir (Hakkıyla gören)

Habir  (Kullarından hakkıyla haberdar olan)

Halim Azapda hiç acele etmeyen)

Gafur (Çok bağışlayan) “esmaları” yer alıyor!

Allah’ın Resulü (asv) nasıl buyuruyorlar;

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”

“Benim ahlakım, Kur’an ahlakı…”

Kuranla bezenmek, boyanmak, O’nunla şuurlanmak isteriz!

İsra Süresinde Yüce Yaratıcı buyurıyor;

***                       ***

ŞERRE DUA ETMEK!

Ayet- “İnsan ise (bazen öfkelenerek, bazen bilmeyerek) hayra olan duası gibi,

(Kendi aleyhine olarak) şerre dua eder. Çünkü insan (işinin sonunu düşünmez ve)

Çok acelecidir!” (Ayet, İsra, 11)

***                       ***

HER İNSANIN AMELİ!

Ayet “Ve her insanın amelini, kendi boynuna bağladık.

Kıyamet günü onun için(o amellerin yazıldığı ) bir kitap çıkarırız ki;

Onu açılmış olarak önünde bulur (Ayet, 13)

Ayet, “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak  nefsin yeter!” (denilecek) (İsra, 14)

***                       ***

BAŞKASININ GÜNAHINI YÜKLENMEZ!

Ayet, “…. Hem hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez.

(biz) bir Peygamber göndermedikçe (kimseye) azap ediciler değiliz” (İsra, 15)

***                       ***

ANA BABAYA İTAAT!

Ayet Ve Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi

Ve ana babaya iyilik etmeyi emrett   …..” (İsra, 23)

***                       ***

AKRABAYA YARDIM…

Ayet, “Akrabaya,  yoksula ve yolda kalmışa da hakkını ver;

Fakat israf ederek saçıp savurma!” (Ayet, İsra 26)

***                       ***

CİMRİLİK

Ayet, “Hem elinin boynuna bağlı kılma (cimri olma);

Onu büsbütün geniş davranarak da açma!

Yoksa kınanmış ve pişman bir halde oturup kalırsın” (İsra, 29)

“Ayağını yorganına göre uzat!”

***                       ***

RIZIK!

Ayet, “Şüphesiz ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğine de) daraltır.

Muhakkak ki O, Habir (kullarından hakkıyla haberdar olan)’dır,

Basir (onları hakkıyla gören)’dir” (İsra, 30)

***                       ***

FAKİRLİK KORKUSU

 Ayet, “Hem fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin!

Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Şüphesiz onları öldürmek büyük bir günahtır” (İsra, 31)

***                       ***

ZİNAYA YAKLAŞMAYIN!

Ayet “Ve zinaya yaklaşmayın (o cürmün sebeplerinden dahi uzak durun)

Çünkü o, çirkin bir iştir. Ve ne kötü bir yoldur” (Ayet, 32)

***                       ***

 

ADAM ÖLDÜRMEK!

Ayet, “Hem hak bir sebep olmadıkça, Allah’ın haram kıldığı canı öldürmeyin!” (İsra, 33)

***                       ***

YETİM MALI!

Ayet, “Ve rüştüne erişinceye kadar yetimin malına en güzel bir şekilde

(Onu muhafaza maksadıyla) olması müstesna yaklaşmayın!

Verilen sözü de yerine getirin! Çünkü verilen bir sözde mes’uliyet vardır” (İsra, 34)

***                       ***

ÖLÇÜ VE TERAZİ!

Ayet, “Ölçtüğünüz zaman ise, ölçüyü tam yapın, doğru terazi ile tartın

Bu (sizin için) daha hayırlıdır ve netice itibariyle daha güzeldir” (İsra, 35)

***                       ***

HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMADIĞIN

Ayet, “Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme!

Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan mes’uldür.” (İsra, 36)

***                       ***

BÖBÜRLENEREK YÜRÜMEK!

Ayet, “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme!

Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de boyca dağlara erişebilirsin” (İsra, 37)

***                       ***

YER GÖK TESBİH EDİYOR!

Ayet, “Yedi gök ile yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbih eder.

Ve O’na hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.

Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız.

Şüphesiz ki O, Halim (azabda hiç acele etmeyen)’dir,

Gafur (çok bağışlayan)’dır (İsra, 44)

***                       ***

İMAMLARIYLA BİRLİKTE ÇAĞRILIR

Ayet, “O gün her sınıftan insanları imamlarıyla birlikte çağırırız!” (İsra, 71)

***                       ***

BU DÜNYADA KALBİ KÖR OLURSA!

Ayet, “Ve kim burada (bu dünyada kalbi) kör olursa, o takdirde o, ahirette de kördür.

Ve yolca en sapık olandır” (İsra, 72)

***                       ***

HERKEZ KENDİ HALİNE GÖRE AMEL EDER!

Ayet, “De ki, “Herkes kendi haline (mizacına)  göre amel eder.

Fakat Rabbin, kimin daha doğru bir yolda olduğunu en iyi bilendir” (İsra, 84)

***                       ***

KUR’AN DA HER ÇEŞİT MANA!

Ayet, “Şanım hakkı için bu Kur’an da insanlara her çeşit misalden (ve manadan)

Muhtelif şekillerde açıkladık.

Yine de insanların çoğu inkârdan başka bir şeyi kabul etmediler” (İsra, 89)

***                       ***

MUSA’YA VERİLEN 9 MUCİZE

Ayet, “Celalim hakkı için (biz) Musa’ya apaçık dokuz mucize verdik” (İsra, 101)

***                       ***

İSRAİLOĞULLARI VE FESAT

Ayet “Ve İsrailoğullarına Kitap’da; “(Siz) yeryüzünde muhakkak ki,

İki defa fesat çıkaracaksınız.

Ve gerçekten büyük bir taşkınlıkla azacaksınız” diye hükmettik (bildirdik) (Ayet, İsra, 4)

Açıklama; “Burada geçen “iki fesad” ın birincisinden maksat; Peygamberleri İrmiya (as)’ı,

(Veya Şe’ya (as)’ı inkâr ederek, yaralayıp hapse atmaları üzerine;

Babil Kralı Buhtunnasr tarafından kılıçtan geçirilmeleri;

2. fesatları ise “Zekeriya (as) ve Yahya (as)’ ı öldürmeleridir”

 

YORUM EKLE