KUR’AN DA İSİMLERİ GEÇEN HAYVANLAR!

  KUR’AN DA İSİMLERİ GEÇEN HAYVANLAR!

                                                                             Bedrettin KELEŞTİMUR

Hz. Kur’an da, “isimleri geçen…” hayvanlar;

Ve onlarla ilgili “dersler alacağımız” ayetler yer slıyor.

Kıyamet tasvirinde, insanlar,  “kelebeklere…” benzetilir;

Ayet, “O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak” (Karia, 4)

“Kelebek Kanadında…” öyle bir güzellik ve o güzelliğin ihtişamında;

Neler ve neler gizli! Aman Yarabbim!

Fotoğraf sanatçısı Kjell Sandved 24 yılını verdiği bir uğraş sonucunda,

“kelebek kanadındaki desenlerde alfabenin bütün harflerini,

Ve 1’den 9’a bütün rakamları fotoğraflamayı başarır…”

 

https://i1.wp.com/kelebekmucizesi.imanisiteler.com/3_clip_image029.jpg

 

 

Kelebek kanadları kadar hafif

Kanatlarda gizlenmiş en latif sır…

“Oku” der, ariflerin diliyle…

Harfler dökülür dudaklardan zarif mi, zarif!

O kanatlardaki zarafet ve estetik bizlere ilham olur…

Tesbih şiirimizde;

“Zikir salınağı sema!

Ay, yıldız, güneş ve bütün âlem

Döner Mevla’ya!

Yoldaki bütün işaretler,

Rahmetin tecelli sağanağında!

Dil, seyyahtır aleme!

Kalbin ritminde,

Âlem, mehteran alayı…

Bir kelebek kanadı kadar hafif

Çarpar göğsümde tekbir

O sedayla inler tesbih!”

***                       ***

Hz. Kur’an da, “örümcek yuvası…” yer alır;

Ayet, “Allah’dan başka dostlar edinenlerin durumu örümceğin durumu gibidir.

Örümcek bir yuva edinir; hâlbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz, örümcek yuvasıdır.

Keşke bilselerdi!”  (el-ankebut, 41)

Küfür, bütün azgınlığıyla,”Sevr Mağarasının ağzına kadar gelir…”

Onların heybetlerini yerlebir edecek olan da,

Gözlerine perde çekecek olan da, “örümceğin,  maharetle dantel gibi işlediği” ağı!

Hicretin mucizevî olayları arasında yer alır; “örümcek ağı…”

Ve bir, güvercin yuvası…” Mağaralardakini perdeleyen, “bir ağaç…”

Şairimiz Arif Nihat Asya’nın şiirinde, o muhteşem olay;

“Örümcek ne havada,

Ne suda, ne yerdeydi…

Hakk’ı göremeyen

Gözlerdeydi!”

***                       ***

Kâinatta,  “müthiş bir ahenk…” görmekteyiz.

O ahenk içerisinde, insanı hayretler içerisinde bırakan;

Bir sistem, bir işleyiş, bir düzen görmekteyiz…

Cemat ile Nebat arasında, “mercan…”

Nebatla Hayvan arasında, “hurma…”

Hayvan ile insan arasında,  “at…”

İnsana en yakın olan, “atlar…”

Atların en büyük özelliği, “rüya görmeleri…”

Hurmanın özelliği tıpkı hayvanlar gibi, “döllenmeleri…”

Mercan’ın özelliği ise, “çoğalmaları…”

Ayet, “Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân”

Mealen, “şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” (Rahman, 23)

Ayet, “İkisinden de inci ve mercan çıkar” (Rahman, 22)

***                                                      ***

Kâğıdın mucidi Arılar!

Onların o kadar büyük maharetleri var ki,

Biz insanlar için, “mükemmel bir ibret dersi!”

Ayet “Ve Rabbin Nahl’e (bal arısına)  vahyetti (ilham etti) ki,

Dağlardan, ağaçlardan ve (insanların) kurmakta oldukları çardaklardan evler edin” (Nahl, 68)

Arılar, bilim adamlarına yol gösteriyor!

Fransız bilim adamı Reaumur; 18 yy’ın başlarında;

“arı kovanını inceleyerek…” ağaçtan kâğıt üretimini gerçekleştirecektir!

Einstein, “arıların ekosistemden yok olmaları ile kıyamet arasında…” irtibat kurmaktadır.

***                                       ***

Atlarla ilgili o kadar güzel bir tasvir yapılıyor ki;

“Yemin olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (adiyat’a!)

Öyle (koşarken) çakarak ateş çıkaranlara!

Sabahleyin derhal baskın yapanlara!

Böylece orada tozu dumana katanlara!

Derken onunla, bir topluluğun ortasına dalanlara!” (Adiyat, 1-5)

Bin yıl, İslam’a hizmet etmiş bir milletin en yakın dostu,

Yol arakadaşı, “atlar…” oluyor!

Atlar, insana en yakın hayvanlar arasında yer almaktadır.

***                       ***

Kur’an da,  “hayvanlarla ilgili ayetler…”

Bizleri onlar üzerinde düşünmeye sevk ediyor!

Çalışmalarımız için de, çok önemli “ipuçları…” veriyor!

Sohbetimizin burasında,  sadece “Kur’an da geçen hayvanlarla ilgili ayetleri…”

Sizlerle paylaşmak istiyorum.

***                       ***

DEVE İLE İLGİLİ AYET…

“Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya,

 İşte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar,

Deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir!

Suçluları işte böyle cezalandırırız!” (el-A’raf / 40)

BİNEK HAYVANLARI İLE İLGİLİ AYET;

“Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı).

Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır.” (en-Nahl / 8 )

YILAN İLE İLGİLİ AYET;

 “Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir yılan oluverdi!” (el-A’raf / 107)

ÇEKİRGELER İLE İLGİLİ AYET;

Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar,

 Ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133)

MERKEPLERLE İLGİLİ AYET;

 “Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt.

Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” (Lokman / 19)

BALIKLARLA İLGİLİ AYET;

Yunus kendini kınayıp dururken onu dev bir balık yuttu.” (es-Saffat / 142)

SİNEKLERLE İLGİLİ AYET;

“Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin:

Allah’ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile,

 Bir sineği dahi yaratamazlar.

Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar.

İsteyen de âciz, kendinden istenen de!” (el-Hacc / 73)

BILDIRCIN İLE İLGİLİ AYET;

Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik

Ve “Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz” (dedik).

Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı.” (el-Bakara / 57)

KOYUNLARLA İLGİLİ AYET;

 (Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki

De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, ?

Yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti?

Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin.” (el-En’am / 143) –

KARGA İLE İLGİLİ AYET;

Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için,

 Yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (Katil kardeş) “Yazıklar olsun bana!

Şu karga kadar da olamadım mı ki, kardeşimin cesedini gömeyim” dedi

Ve ettiğine yananlardan oldu.” (el-Maide / 31)

FİLLERLE İLGİLİ AYET;

Görmedin mi Rabb’in fil sahiplerine ne yaptı?” (Fil / 1)

MAYMUNLARLA İLGİLİ AYET;

İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz.

İşte bundan dolayı onlara “sefil maymunlar olun!” dedik.” (el-Bakara / 65)

KARINCALARLA İLGİLİ AYET;

“Nihayet Karınca vadisine geldikleri zaman, bir karınca:

Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin;

Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! dedi.” (en-Neml / 18)

KUŞLARLA İLGİLİ AYET;

“(Süleyman) kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi:

Hüdhüd’ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?” (en-Neml / 20

 

YORUM EKLE