KUR’AN DA NELERE YEMİN EDİLİYOR!

Yemin sözlükte, “misak, ahid, and, bağlılık bildirme!”

Cenab-ı Hak Kur’an da nelere ‘yemin…’ ediyor?

Ayet, “Asra yemin olsun!” (Asr, 1)

Bu sürede, “insanın, hüsrana olduğu” belirtiliyor!

Ancak deniyor?

“Salih amel işleyenler”

“Birbirlerine hakkı tavsiye edenler”

“Birbirlerine sabrı tavsiye edenler” müstesna!

“Ayet, İşte yıldızların yerlerine yemin ederim!

Ayet “Ve şüphesiz bu eğer bilirseniz,

Gerçekten pek büyük bir yemindir!” (Vakıa, 75-76)

***                 ***

Ayet, “Artık yemin ederim görmekte olduklarınıza!

Ve göremiyor olduklarınıza!” (Hakka, 38-39)

Ayet, “Artık yemin ederim, (yörüngesini tamamlayıp),

Geri dönen o yıldızlara; o akıp akıp (gün ışığında) gizlenenlere!” (Tekvir, 15-16)

***                 ***

Ayet, “Yemin olsun fecr’e (şafak vaktine)!

“Ve on geceye!”

“Hem çifte ve teke!”

“Ve geçip giderken, geceye!”

“Bunda bir akıl sahibi için (ibret alınacak)

Bir yemin (bu yemine layık hakikatler) vardır, değil mi?” (Fecr, 1-5)

***                             ***

Ayet, “Yemin ederim bu beled’e (Mekke’ye)!

“Ki sen bu belde de oturmaktasın.”

“Ve (yemin ederim) babaya ve doğan (çocuğ)’a!”

(Ki) insanı, gerçekten bir meşakkat içinde (olmak üzere) yarattık.” (Beled, 1-4)

***                             ***

Ayet, “Yemin olsun şems’e (güneşe) Ve onun (kuşluk vakti) aydınlığına!”

“Ve (güneş batınca) onu takip eden aya!”

“Ve onu (o güneşi) açığa çıkardığı zaman, gündüze!”

“Ve onu örttüğü zaman, geceye!”

“Ve göğe, hem onu bina edene!”

“Hem yere ve hem onu döşeyene!”

“Ve nefse ve onu (güzel bir şekilde yaratıp) düzenleyene!”

“Sonra da ona (o kişiye) günahını ve takvasını,

(Neyin isyan, neyin itaat olduğunu bildirerek)

İlham edene (yemin olsun)!” (Şems, 1-8)

***                 ***

“Yemin olsun (karanlığı ile her şeyi) örttüğü zaman, leyl’e (geceye)!”

“Ve açılıp ağardığı zaman, gündüze!”

“Ve erkeği ve dişiyi yaratana!

(Ki) şüphesiz amel(ler)iniz gerçekten çeşit çeşittir” (Leyl, 1-4)

***                 ***

“Yemin olsun duha’ya (kuşluk vaktine)!”

“Ve sükûna erdiği zaman, geceye!” (Duha, 1-2)

***                 ***

“Yemin olsun tin’e (incire) ve zeytine!”

“Ve Sina dağına!”

“Ve bu emin beldeye (Mekke’ye)!”

“Gerçekten (biz) insanı, en güzel bir biçimde yarattık!” (Tin, 1-4)

***                 ***

“Yemin olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (adiyât’a)!”

“Öyle (koşarken) çakarak ateş çıkaranlara!”

“Sabahleyin derhal baskın yapanlara!”

“Böylece orada tozu dumana katanlara!”

“Derken onunla, bir topluluğun ortasına dalanlara!”

“Şüphesiz ki insan, Rabbisine karşı gerçekten çok nankördür!” (Adiyat, 1-6)

İnsan ne yapacaktır?

Hamd ve sena ile

Derin derin tefekkür edecektir!

Eşyayı, hadiseleri, yaratılışı düşünecektir!

O düşünce ki, kendisini bilmesine;

Hakkı birlemesine kapı aralayacaktır.

YORUM EKLE