Kürsübaşı Geleneği

Ramazanlı günlerle birlikte ilk akla gelen, 
“Sohbet Kültürüdür!”
Anadolu’nun geleneksel ikliminde, “sohbet kültürü…” vardır.
Elazığ’daki, “Kürsübaşı” Sohbetlerinin adı;
Diyarbakır’da,  “Velime…” olarak bilinir! Urfa’da, “Sıra Geceleri…”
Sivas, Tokat, Gümüşhane’de,  “Herfene…”  Gaziantep’te, “Barak Odası…”
Erzurum da ise, “Bar Odası…” Kerkük’te “Çayhane…”olarak bilinir.
Sadık Tural Hoca, “Sohbet…” için ne diyorlar?
“Ezelden ebede bilgilendirme ve eğitme sistemi…”
Bizler, sohbet meclislerine; “irfan ocakları…” diyoruz.
Harput’un kadim tarihinde;
‘İlim Meclislerini…’ düşüneceğiz!
‘Allah dostlarının…’ meclislerini düşüneceğiz!
‘Takva Sahibi Kamil İnsanların…’ sohbet meclislerini düşüneceğiz!
‘Aksaçlı, Bilge Kişilerin…’ meclislerini düşüneceğiz!
Günümüzde birçok kampanyalar düzenlenmektedir;
“Elazığ Her Yerde Okuyor…” kampanyası!
Ve diyoruz, ‘değerler eğitimi’
Bir anlamda, sohbet meclislerinde; ‘değerler eğitimi…’ yapılmaktadır
Günümüzde,  ‘bilgi şöleni’ olarak isimlendirdiğimiz toplantılar;
Harput’un ilim ve irfan meclislerinde de yer almaktadır.
***            ***
“Kürsübaşı…” kavramı üzerinde biraz da duralım
Kürsü sözlükte, “Bir topluluğa karşı söz söyleyenlerin çıktıkları yüksekçe yer.”
Kürsü, “bir fakültede araştırma ve öğretim birimi”
Öğretim Kurumlarında, 
“Öğretmenlerin ders vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yer.”
Camilerde Kürsü, “Vaaz verenin oturduğu,
Yanları mermerden oyma bezemeli yüksekçe yer.”
Kürsü, “Ev içinde, içine ateş konularak etrafında oturanların ısındığı küçük tandır”
İnancımız ne buyuruyor,  “istişare ediniz!”
Kürsübaşı, “Bir konu hakkında istişare edilen meclislerdir!”
O meclis halkasında,  şehrin aksaçlı sözü dinlenilir bilge kişilerini görebilirsiniz!
O mecliste, şehrin; ‘karar veren organlarını…’ görebilirsiniz!
***            ***
Elazığ/ Harput’ta,  ilmi derinliği olan, eserler veren zatlar yetişmiştir.
Bu zatlar aynı zamanda,  ‘sohbet halkası…’ olan kişilerdir!
Elazığ/Harput’ta,  ‘tasavvuf geleneği…’ olan bir şehrimizdir!
Tasavvuf Kültüründe de,  ‘sohbet geleneği…’ vardır
Buradaki sohbetler,  ‘Kur’an ve sünneti temel esas alır’
Mevlana Halid-i Bağdadi’den gelen bir silsileyi görmekteyiz;
“Şeyh Ali Septi, Mahmut Samini ve İmam Efendi…”
Herbiri de, büyük velilerdendir…
O ilim halkasında; Beyzade, Hacı Hulusi Efendi…
Ve toplumu aydınlatan,  ‘ak saçlı-bilge kişiler…’
Her biri sanatın zirvesinde, ‘alanlarında ekol…’ vakıf zihniyet!
***            ***
Bu şehirde, ‘ramazanlı günlerin’ apayrı uhrevi bir havası vardır
Sohbet Kültürü, denizlerdeki dalgaları bizlere hatırlatır!
Özellkle Camiler! Sabah, Öğle ve İkindi namazlarında;
Okunan mukabeleler…
Camilerimizin kürsülerinde, ‘günün beş vaktinde…’ sohbetler!
Kamu ve Sivil Kurum ve Kuruluşlar, ‘ortak bir akıl…’
Şehirde,  ‘bir paydaş…’ olurlar!
Hedef nedir?
“Sosyal Yardımlaşmayı…” o dokuyu güçlendirmek!
***            ***
Farabi, “Erdemli Şehir” kavramını;
Dilimize ve de gönül dünyamıza aşılıyor.
Biz buna günümüzde, “nitelikli şehir” diyoruz!
Erdemli şehir,”Organları tam ve sağlıklı olan,
Bütün organları canlı varlığın hayatını sağlayıp korumak için,
Birbirleriyle yardımlaşan bir bedene…” benzetiliyor!
16 Mayıs 2018 tarihinde,
Bir yolculuk başlıyor…
Tarihin, ‘Erdemli Şehri…’ Elazığ; bu kutlu yolculuktan haberli
O yolculukta, bizleri besleyen bir ruh vardı;
“Kürsübaşı Sohbetleri…”
“Sürekli İstişare…”
Ve onun bizlere kazandırdığı, 
“Ortak Akıl…”
O aklı besleyen kaynak;
Samimiyet, Sadakat, Doğruluk ve Adalet, Fedakarlık,
İlim ve Ahlak Ve sonrasında, Sabır olunca!
Bu şehir ve insanımız için , ‘dirilişi…’ müjdeleyebiliriz!
***        ***
“Konuşan şehirler…”
Güzel iradeler ortaya korlar!
İstişarenin hikmetini burada daha iyi anlıyoruz!
Her insanın, ‘fıtratı…’ farklıdır!
Bütün mesele nedir?
“Farklılıkları…” bir araya getirmek!
Düşüncenize, bir değil;
Binlerce ilmek atmak!
Aklın örgüsüdür, nakışıdır bütün bunlar!
Şehir kimliğini,
Bu nakışlar,
Bu motifler,
Bu desenler hazırlar!
***        ***
Prof. Dr. Ramazan Demir  “Okumak…” isimli bir makalesinde şöyle der;
“Yüce Yaratanın ilk emri nedir?
Bilgi edin…
Bilgilen…
Bilim al…
Bilgili ol…
Bunun için de verilen ilk emir, “İKRA” = “OKU”
“Yaradan Rabbın adıyla oku! O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! 
Rabbın karşılıksız iyilik ve ihsan sahibidir. 
O ki, kalem ile öğretti. İnsana bilmediğini öğretip belletti”(Alak Süresi; 1¬4) 
Söyler misiniz kötülüklerin anası nedir?.
“Kopkoyu cehalet ve aşırı fakirlik(yoksulluk)”
Allah’ın Resulü nasıl dua ederlerdi bilir misiniz?.
“Allah’ım aşırı fakirlikten ve cehaletten sana sığınırım!”
“Ramazanlı Günler ve tutulan Oruçlar…”
Sabrı yudum yudum içiren, ‘dirilşin adıdır!”
“Oruç…” mükemmel bir terbiyenin adıdır!
Oruçlu bir kimse,  ‘asli fıtratına…’ dönüyor!
Yaratılışın asıl gayesine bir koşu halinde…
Mazluma kanat açan, ‘muhabbet…’
Zayıfı ayağa kaldıran,  ‘şefkat nazarları…’
“Komşusu aç iken…” sancılanan bir yürek!
Feleği aşk çemberine çeken; o yürekten fışkıran cüret!
***            ***
Şiir, Sanat, Edebiyat, Musiki Sohbetleri…
O sohbetlerde, farklı hülyalar sizleri bekler;
 Ali Şir Nevai’de, Kaşgarlı Mahmut’ta, “Türkçe divan meclisindeyiz”
Yahya Kemal’le, “akınlardayız”
Necip Fazıl’la, “Sakarya’yla konuşuruz”
Akif’le, “Çanakkale’yi yaşar” kıyama kalkar, 
Milletçe, “hürriyet şarkısını” dinleriz,
Arif Nihat Asya’yla, “bayraklaşır”
Niyazi Yıldırımla, “Destanlar burcunda” dolaşırız.
Ahmet Hamdi Tanpınar’la, “geçmişi tahayyül eder”
Zelimhan Yakup’la, “Türk’ün ses dünyasında” kendimiz oluruz!
***            ***
‘Gün, ahımdır
Gül, şahımdır
Güz, bağımdır
Gam, çağımdır
Kem göz, yağımdır
Beden, toprağımdır’

YORUM EKLE