KUŞ EVLERİ!

  KUŞ EVLERİ!

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Sözüme Cahit Sıtkı Tarancı’nın bir şiiriyle girmek istiyorum;

“Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun

Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun”

Böyle bir arzuya ve böyle bir memlekete;

“Can kurban…” diyoruz!

Coğrafyayı, “küresel kirlenmenin bataklığından…” çekip kurtarmalıyız.

Şehri, onun temiz havasını ancak,

“Çevreyi ve dolayısıyla şehri birlikte koruyarak…”

Daha doğal, daha temiz, “yaşanabilir bir havaya…” kavuşabiliriz!

Bu, ‘milletinin bütün fertleriyle…’ bir özlem olacaktır.

Arif Nihat Asya’nın o güzelim, “Naat’ında…”

“Konsun pervazlara

Güvercinler;

Âminler…

Mübarek akşamdır;

Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler”

***                 ***

Fethi Gemuhluoğlu ne diyorlar;

“Ağaca dost, komşuya dost, süfli olmayana dost olacağız!

Kendimize ve gayrimize dost olacağız!

Tarihe ve coğrafyaya dost olacağız!

İşimize, aşımıza ve eşimize dost olacağız!

Zamana, eşyaya ve mekâna dost olacağız!

Derdimize, çilemize, zehrimize dost olacağız!

Niyetimize, amelimize ve ahirimize dost olacağız! “

Bu millet, varlığını kuşatan bütün güzelliklerin,

“Dostu…” olmuştur.

O dostluk, doğanın o nadide seslerine de aşina olmuştur…

“Kuşların cıvıltısı, arıların vızıltısı, rüzgârın uğultusu,

Yaprakların hışırtısı, suların şırıltısı…”  doğanın mükemmel korosu!

Bu ses, kulaklarınızı asla tırmalamaz;

Gerçekte, sizleri dinlendirir…

Günümüz insanı,  “şehrin kalabalıklarından…” bunalmakta;

Yorgun düşmekte ve kaçmaktadır!

***                  ***

Arkadaşlarımızla sıklıkla yaptığımız sohbetlerde;

Bu milletin, “vakıf medeniyeti…” üzerine inşa edildiği;

“serçe saraylar, tarihi bina ve mimari eserlerde yer almıştır!”

Bir büyük medeniyet, bilhassa hayvan sevgisini ön plana çıkarılıyor!

Mezar taşlarının başına, “suluklar…” yapmış, ecdat;

Kuşlar, onunla rızıklansınlar diye!

Sabah ezanı, kuşların çıkardığı o lahuti sesler;

İnsana, huşu veriyor; gönül ferahlığı veriyor!

***                  ***

Kuş saraylarının veya evlerinin tarihi,

Anadolu Coğrafyamızda, “13. yy’lara…” kadar gidiyor!

Özellikle de, bizim kültürümüzde bu evler;

“sevgi ve merhameti…” sembolize ediyor!

Sanat ve işçiliğine de, “zevk, estetik ve hayal gücü…” kazandırıyor!

Bizler ne yaptık?

Mekânlarımızı,  “toprağın bağrından çektik aldık…”

Mekânlarımızı,  “doğal kimliklerinden de…” kopardık!

Mekânlarımıza,  “tarihi kimlik…” giydiremedik!

 Sürekli, ‘yapaylığa…’ suniliğe kaçtık!

Ve kendi yaptığımım mekânların içerisinde;

Bizler, ‘boğulduk…’

O mekânlarla birlikte bizler, “güne yorgun uyandık…”

Sıklıkla, “Osmanlı Medeniyetinden…” bahsederiz;

Peki, günümüze; o tarihi medeniyetten “neleri taşıdık?”

O zarif mimarisinden, ‘tek bir tuğa taşı…’ bıraktık mı?

Özellikle de, “Kuş Evleri…” diyorum;

Medeniyetimizin o tarihi dokusu incelensin;

Ve günümüzde, ‘mekânlarımıza…’ hiç değilse;

“kuş saraylarını…” tekrar kazandıralım!

Bu ısrarlı bir teklifimdir.

***                  ***

KUR’AN DA “HAYVANLARLA İLGİLİ AYETLER;

DEVE İLE İLGİLİ AYET…

“Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!” (el-A’raf / 40)

SİVRİSİNEK İLE İLGİLİ AYET;

Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır (çünkü bunlar birer imtihandır).” (el-Bakara / 26)

BİNEK HAYVANLARI İLE İLGİLİ AYET;

“Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır.” (en-Nahl / 8 )

YILAN İLE İLGİLİ AYET;

 “Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir yılan oluverdi!” (el-A’raf / 107)

“Bunun üzerine Musa asasını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık bir yılan (oluvermiş)!” (eş-Şuara / 32)

ÇEKİRGELER İLE İLGİLİ AYET;

Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133)

“Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde kabirlerden çıkarlar.” (el-Kamer / 7)

MERKEPLERLE İLGİLİ AYET;

 “Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” (Lokman / 19)

BALIKLARLA İLGİLİ AYET;

Yunus kendini kınayıp dururken onu dev bir balık yuttu.” (es-Saffat / 142)

“Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti.” (el-Kalem / 48)

SİNEKLERLE İLGİLİ AYET;

“Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah’ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen de!” (el-Hacc / 73)

BILDIRCIN İLE İLGİLİ AYET;

Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve “Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz” (dedik). Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı.” (el-Bakara / 57)

KOYUNLARLA İLGİLİ AYET;

 (Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki… De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin.” (el-En’am / 143) –

ÖRÜMCEKLE İLGİLİ AYET;

 “Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; hâlbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi!” (el-Ankebut / 41)

KARGA İLE İLGİLİ AYET;

Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (Katil kardeş) “Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar da olamadım mı ki, kardeşimin cesedini gömeyim” dedi ve ettiğine yananlardan oldu.” (el-Maide / 31)

KELEBEKLERLE İLGİLİ AYET;

O gün insanlar yayılmış kelebekler gibi olurlar.” (el-Karia / 4)

FİLLERLE İLGİLİ AYET;

Görmedin mi Rabb’in fil sahiplerine ne yaptı?” (Fil / 1)

MAYMUNLARLA İLGİLİ AYET;

İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara “sefil maymunlar olun!” dedik.” (el-Bakara / 65)

KARINCALARLA İLGİLİ AYET;

“Nihayet Karınca vadisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! dedi.” (en-Neml / 18)

ARILARLA İLGİLİ AYET;

Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin.” (en-Nahl / 68)

KUŞLARLA İLGİLİ AYET;

“(Süleyman) kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi: Hüdhüd’ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?” (en-Neml / 20

YORUM EKLE