Kusur Araştırmak…

Bir başkasının kusurunu mu araştırmak?
Asrın marifeti sayılıyor!
Bir başkasını arkasından çekiştirmek mi?
Siyasi uslup/ marifet olarak addediliyor!
Kaş göz hareketleriyle alay etmek mi?
Bunlar gayet doğal!
Öyle ki, ‘sanat…’ diyenlerde çıkıyor!
Kur’an ne diyor?
Ayet, “Hümeze olan (insanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren),
Yüzlerine karşı (da onlarla) alay etmeyi adet edinen,
Her kişinin vay haline!” (Hümeze, 1)
Söylerim sizleri, “insanı nasıl yaşatacağız!”
Toplum hayatında asıl marifet, “erdemli kişi…” 
Ama bu millete ait olmayan bir hastalık mı diyeyim adına?
Kusur araştıran,
İnsanları sürekli çekiştiren…”
Gerçekte bu bir  ‘davranış bozukluğudur!’
Bir başka ayette ise,
“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının!
Şüphesiz ki, zannın bazısı günahtır.
(Birbirinizin kusurunu inceden inceye)  araştırmayın;
Bazınız bazınızı gıybet etmesin!
Sizden bir kimse ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?
İşte bundan tiksindiniz! O halde Allah’dan sakının!
Şüphe yok ki Allah, Tevvab (Tevbeleri çok kabul eden)’dir,
Rahim (çok merhamet eden)’dir.” (Hucurat, 12)
Siyasetin ana gündemimizi işgal ettiği şu günlerde,
“Bilgi Kirliliği…” ortalığı kasıp kavuruyor!
İnancımız, “zannın çoğundan sakının…” diyor
İnancımız, “kul hakkına girmeyiniz…” diyor
Örfümüz,  “dedikoduyu siyaset haline getirmeyiniz…” diyor
Hadis de ne buyruluyor, 
“Fitne küfürden eşettir…”
***        ***
 KİBRE KAPI AÇAN DAVRANIŞLAR!
Bizleri en fazla korkutan nedir?
“Kibirdir…”
Allah korusun, 
Kibir, “şeytani bir haslettir!”
Ayet, “Allah, kendini beğenen ve çok övünen kimseleri sevmez!” (Nisa, 36)
Yürüyüşümüze bile dikkat edeceğiz!
Önce edep, 
Sonra vakar!
Ayet “Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme!
Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de boyca dağlara erişebilirsin.” (İsra, 37)
Kibir ve azamet, aman Allah’ım!
Varsa, yoksa insan için, “Tevazu…” 
Alçak gönüllü olabilmek!
Asıl kahramanlar kimlerdir?
“Nefsini yenebilenlerdir…”
Ayet, “İşte ahret yurdu! (Biz) onu yeryüzünde büyüklenmeyi,
Ve fesadı istemeyenlere veririz.
(Güzel) akıbet ise takva sahiplerinindir.” (Kasas, 83)
Takva sözlükte, “Allah korkusuyla dinin yasak ettiği şeylerden çekinme”
Takva, bir bakıma ‘kötülüklerden…’ korunmadır!
Kibirlenenler veya büyüklenenler sadece dünya da değil,
Ahrette de kayba,  ‘hüsrana…’ uğruyorlar!
Peygamberleri inkâr edenlerin en büyük özellikleri nelerdir?
“Büyüklenmeleri…” değil mi?
Ayet, “Karun’u, Firavun’u ve Haman’ı da (helak ettik).
Andolsun ki, Musa onlara apaçık deliller getirmişti de, 
Onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı.
Hâlbuki (azabımızı aşıp) geçebilecek değillerdi.” Ankebut, 39)
Hz. Lokman’ın çocuğuna nasihatlerinde da,
“Kibir,  büyüklenme, övünme…” yer alıyor!
Ayet, “Hem insanlara karşı (kibirlenerek) yüzünü yan çevirme,
Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme!
Çünkü Allah, kendini beğenip çokça övünen kimselerin,
Hiçbirini sevmez.” 
O halde yürüyüşünde mutedil ol;
Sesini de alçalt!” (Lokman, 18-19)
Mutedil, yani ılıman;
Sessiz, sakin ve sükûttan yana olmak!
İnsanları incitmenin bile,  “Zulüm olabileceği…” endişesini taşımak!
 “Rabbiniz buyurdu ki, “Bana dua edin, size icabet edeyim
(Duanıza cevap vereyim)! Şüphesiz benim ibadetimden,
(Yüz çevirip) kibirlenenler, yakında zelil olan kimseler olarak,
Cehenneme gireceklerdir!” (Mü’min, 60)
İnsanı en fazla neler oyaladı? “Çoklukla övünmek…”
Mal çokluğu, evlat çokluğu,
Kabile veya aşiret büyüklüğü,
Makam ve rütbe!
Ayet, “Sizi tekasür’le (o çoklukla, mal ve evlad çokluğuyla),
Övünmek (o kadar) oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz
(Ve artık ölmüş olanlarınızı dahi sayarak gururlandınız) (Tekasür, 1-2)
Belki de, en ihtiyatlı olan duamız nedir?
“Allah’ım! Sen bizleri nefislerimiz ve heveslerimizle,
Başbaşa bırakma; Nefis sürekli kötülüğü emreder!”
***            ***
RIZIK KONUSUNDA!
Şüphesiz ki, biz insanoğlu için en hassas bir konu, 
“Helal ve temiz rızık…”
Kur’an da, ‘rızıkla…’ ilgili 112 ayet yer alıyor!
Her bir ayet, bizlere yol gösterici mahiyette!
Ayet, “Allah’ın sizi helal ve temiz olarak rızıklandırdığı şeylerden yiyin,
Ve siz kendisine inanan kimseler olduğunuz Allah’dan sakının!” (Maide, 88)
Rızık konusunda, ‘haramlardan…’ 
Harama giden her türlü yollardan/ veya vasıtalardan sakınacağız!
Ayet, “Onlar ki, namazı gereği gibi kılarlar ve kendilerine rızık olarak
Verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcarlar.” (Enfal, 3)
Rızık konusunda,
Ne bencil olacağız,  ve ne de, cimri!
Fakirin, yoksulun, yolda kalmışın hakkını vereceğiz!
Bu nedir? “Allah yolunda harcamak!”
Zekât ve Sadaka ile ihtiyaç sahiplerini sevindirmektir!
Ayet, “Allah dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğine de) daraltır.
Muhakkak ki O, Habir(kullarından hakkıyla haberdar olan)’dır,
Basir (onları hakkıyla gören)’dir.” (İsra, 30)
Nimete şükredenlerden olmak!
Rızkın daraldığı an/ veya zamanlarda, ‘sabretmek…’
Rızkın genişlediği an/ vaya zamanlarda, ‘şükretmek…’
Dünya hayatının fani ve kısa olduğunu düşünerek;
Kendimizi asıl ebedi olana, ‘ahret yurduna…’ hazırlamalıyız! 
***        ***
GİZLİ KONUŞMALAR
Şu ayeti her aklıselim insanımızın bilmesi gerkliliğine inanıyoruz;
“Ey inananlar! Gizli konuştuğunuz zaman, 
Günah işlemeyi, düşmanlık etmeyi ve Peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın;
İyilik yapmak ve Allah’a karşı gelmekten sakınmayı konuşun;
Kıyamet günü huzurunda toplanacağınız Alalh’dan sakının” (Mücadele, 9)
İnsana ve onu kuşatan değerlere zarar verici, ‘gizli fısıldaşmalar’ 
İnancımız hoş görmemiştir!

YORUM EKLE