Manas'tan, Atatürk Elazığ'da

Manas’tan, tarihe şerh düşülecek bir, ‘Marka’ faaliyet daha…
Dr. Yavuz Haykır’ın büyük bir titzlikle hazırladığı, 
“Atatürk ve Elazığ” isimli eser, ‘Manas Yayınları’ arasında yerini aldı.
Belgeler, Yazılı ve Sözlü Kaynaklarla; “tarihe ışık tutacak…” 
 Şehrin hafızası olan bu eser, ‘tarihi bir günde’  büyük bir organizasyonla,
‘Şehrin faaliyeti…’ olarak, ‘okuyucu…’ ile buluşuyor.
“Atatürk ve Elazığ” isimli eserin tanıtımında;
Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, 
Ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının Katkılarıyla;
Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı, Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği,
Elazığ Folklor ve Turizm Derneği, Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği,
FÜ Fotoğrafçılık Öğrenci Topluluğu, FÜ Atatürkçü Düşünce Öğrenci Topluluğu, 
Ve Manas Yayıncılık; bu faaliyeti, “20 Nisan 2018 Cuma Günü, Saat; 19.30’da;
Elazığ Belediyeai Kültür Merkezinde” birlikte gerçekleştiriyorlar.
Bu faaliyetin, Cumhuriyet Bayramının arifesinde yapılması da önemlidir.
Atatürk, “Cumhuriyet, ahlaki erdeme dayanan bir yönetimdir”
“Cumhuriyet yönetimi, erdemli ve namuslu insanlar yetiştirir.”
“Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan yönetim,
Cumhuriyet yönetimidir”
Elazığ Şehri, “tarihi, kültürü, musikisi, edebiyatı, abidevi şahsiyetleriyla…”
Vatan Coğrafyamıza ‘model olmuş…’ bir şehrimizdir.
Bu tarihi gece inşallah, “kürsübaşı…” anlayışıyla misafirlerini ağırlayacak;
Söz ve sohbet ehli şahsiyetlerin diliyle, ‘zaman tunelinde yolculuk yapacak…’
Bir dönem hafızalarda canlanacak, ‘tarih dile…’ gelecektir.
Bu sohbetlerde; Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Haykır, 
“Atatürk ve Elazığ” kitabının tanıtımını bizlere yapacaklar
Şair-Yazar Günerkan Aydoğmuş,
“Elazığ Garında Ata’yı Beklerken” şiiriyle zamana yolculuk yapacaklar
Bestesi Doğan Sever tarafından yapılan bu şiir,  Naci Sönmez tarafıncan yorumlanacak!
Erhan Saraçoğlu, 
“Nüzhet Dede’nin Hatıralarında Atatürk ve Milli İrade” konulu sohbetlerinde;
Bizleri, “ilk meclise…” tarihi hatıralara götürecekler
Fehmi Şedele, 
“Kemal Şedele’nin Hatıralarında Atatürk” 
O hatıralar, ‘tarihi fotoğraflarla…’ dünü bugüne taşıyacaktır.
Prof. Dr. Melih Boydak,
“Atatürk’e Sunulan Elazığ Ezgileri ve Anılar”
O anılarda; Hafız Osman Öge’nin, Halk Evi’nde İcra ettiği eserler…
O anılarda, Şark Bülbülü Celal Güzelses’in İcra ettiği eserler…
Atatürk’ü,  ‘büyüleyen o ses, o nefes, o duygu,  o ahenk…’
Prof. Dr. Mehmet Çevik
Atatürk ve Milli Hâkimiyet
Atatürk’ün isim babası olduğu iki önemli gazete vardır;
Sivas’ta yayınlanan; “İrade-i Milliye Gazetesi…”
Ankara’da yayınlanan, “Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi…”
TBMM’in dokusunda ne yazmaktadır;
“Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir”
Bu gecede, “milletin iradesiyle…” hemhal olacağız!
O irade bizlerin, ‘gönüllerde tutuşan meşaledir!’
Bu geceyi buluşturan, “tarihi meşaledir!”
“Atatürk ve Elazığ Programında,
Atatürk’e Sunulan Elazığ ve Diyarbakır Türküleri…”
E. Alb. Lokman Tasalı, Mustafa Döner, Nihat Kazazoğlu, 
Öğr. Gör. Tayfun Kırmızıgül, Fethi Açıkgöz, Yalçın Turhan, Gamze Çelik, 
Burhan Atalay, Enes Uçkun, Abdullah Güzer” seslendirecekler!
1937 Yılının Halkevi’ndeki o muhteşem gecenin havasını soluklayacağız!
***            ***
Günerkan Aydoğmuş, “Elazığ Garı’nda Ata’yı Beklerken” Şiirinde;
Çanakkale’de kükreyen aslan
Dumlupınar’da Başkomutan
Ve Türk’ü cihana tanıtan o büyük insan
Elazığ Garı’na girecekti birazdan.” Mısralarıyla tarihi dillendirecektir.
O mısralar, “Harput’tan Elazığ’a…” bizleri taşıyacaktır;
“O gün kartal yuvası Harput’tan
Fatihler iniyordu Mezire’ye
Güz mevsimi esen tatlı bir rüzgâr
Soğuk karlı dağlara inat
Yemen türküleri getiriyordu.
Elazığ Garı’nda tatlı bir telaş…”
***            ***
Atatürk’ün Elazığ’a gelişlerinin üzerinden 81 koca yıl geçmiş…
 Her yıl, Atatürk’ün Elazığ’a gelişi anısı, ‘hafızalara taşınır’ 
O yıllar, “Atatürk ve Elazığ” eseriyle daha da berraklaşacaktır
Atatürk’ü, Elazığ’lı  nerede karşıladı?.  
Bugünkü, tren garında! 
Gazi, bütün yurt gezilerine, ‘tren yolculuğu’ ile gerçekleştirmiştir!
 Gazi, Samsun- Çarşamba Demiryolu’nun temel atma töreninde yaptığı konuşmalarında,
 (21 Eylül 1924)  milletine tarihi mesajı da veriyordu;
 “Bu memlekete iki şey gerek. Yol ve Okul..” 
Elazığ, 30 Haziran 1934 yılında tren garına kavuşur!     
Ulaşım, ticaretin olduğu kadar ülke kalkınmasının belki de en önemli alt yapısıdır.. 
1923-1938 Döneminde, ülkenin baştan başa demiryolu ağı ile donatıldığını görüyoruz.. 
2018  yılında gelişmiş ülkelere şöyle bir bakıyoruz; ‘teknolojiyi rayların üzerine taşımıştır’
 Hızlı tren projesi bütün gelişmiş ülkelerin ‘hedef politikaları’ haline gelmiştir.
Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 81. yıldönümünde, ‘hızlı trenle’ karşılama arzusundayız
Bu hızlı trenin bir yanda, ‘tarihi ipek yolu’ üzerinde bizleri,
 Türkistan’la yakınlaştırmasını
‘Hicaz demiryolu’ ile bölgede bir emniyet yoluna dönüştürmesi idealimizdir
10. yıl marşını okurken şu mısralar gözlerimizi ısırıyor; 
“Örnektir uluslara açtığımız yeni iz;
 İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz
Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz;
 Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz” 
Anadolu’nun, “bir akıl…” ve “ortak şuur…” etrafında kenetlenmesi…
21. asır Türk insanının en büyük idealidir!
O ideal, “gönül coğrafyamızla…” birleşmemizdir!
O ideal çerçevesinde,  “sizlerle birlikte şu sıcak ortamda tarihi tefekkür…” etmek isteriz
Bu şehir,  “Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarını…” hangi gaye ile başlattı?
Bu şehir,  “Türk Dünyası Hizmet Ödüllerini…” hangi gaye ile verdi?
Gazi Atatürk’ün,  “Hazar Gölüne…” olan hayranlığı nereden geliyor?
Elazığ Halkevi^nde, “Harput Musikisini…” dinlerken yönelttiği sorular?
Kerkük’e, Halep’e, “Fuzuli diyarına…” çağrıdır!
Gazi’nin,  “dil bir köprüdür, tarih bir köprüdür, kültür bir köprüdür!”
O sözler, “Uluğ Türkistan…” içindir
O sözler,  “Evlad-ı Fatihan Yurdu…” içindir
Bu milletin idealinde, “esarete…” savaş vardır!
Bu milletin idealinde,  “cehalete…” savaş vardır!
O savaşı ilk olarak ne ile başlatacaktır?
Temeline, “milli…” yani bu milletin, “kendisi…” olan;
(Milli) Eğitim, dil, tarih, kültür, iktisat, savunma…” politikalarıdır!
Bu nezih gecenin kutlu felsefesinde;
Akıl, irade, vicdan, gönül, zevk, estetik kavramları…
Herbiri, bu millete heyecan vermiştir/ veya yaşatmıştır!
Ecdat hatıralarını yâd ederken,  “vatanı bir gül bahçesi…”
Olarak ihya eden o kutsi şahadeti bileceğiz…
O manevi haz ile bizler yüksek bir moral kazanabiliriz!
O manevi haz ile içimizden, “bilge kişileri…” asra taşıyabiliriz!
O manevi haz ile  “ferasetimizle…” idrak zenginliğine erişebiliriz!
Ecdadın bizlere bıraktığı en büyük hatıra ve hizmet;
Bu milleti kendi içerisinde ki, “fedakârlık…” ve “ahde vefa…” duygusudur!
O hissin en büyük kazanımı; bu milleti kalkınma yolundaki en büyük dinamiğinin;
Toplumdaki, “manevi bağların…” güçlü oluşudur!
Şöyle bir düşünüyorum da,  “80 milyon insanımız…”
Bir akıl, bir yürek olsa; “780 bin km2 vatan coğrafyası…”  
Cennet misali bir baştan öte başa ihya olur, efendim…
1935 yılı Elazığ’ın merkez nüfusu, “23 bin 178’dir…”
1935 yılı; Ankara (122 bin 720), İstanbul (758 bin 488), İzmir (170 bin 959)
1935 tarihi, Türkiye’nin nüfusu ise,  “16 milyon 158 bin’dir…”
O tarihlerde Atatürk’ün hedefinde; “nitelikli büyük nüfus ideali…” vardır.
Atatürk Elazığ’da,  “yüksek bir kültür ve moral…” bulmuştur!
Elazığ o dönemin, “bilge şehirleri…” içerisinde ismi anılmaktadır!
Atatürk,  “Elazığ Şehrinin…” isim babasıdır!
O isim, “Azığı Bol Şehir” olarak ifadesini bulacaktır.
Cengiz Aytmatov, “Elazığ...” ismi için ne diyecektir?
“Türk Dünyasının Manevi Azığı…”
***            ***
Atatürk İsmini, “Cumhuriyet” yaşattı!
Onda hayat bulan, ‘hür irade’ asırları kuşatacaktır
Mazlum milletlere de, ‘ışık…’ olacaktır.
“Yükselmek, ne dalsız ne budaksız olur
Yükselmek, ne kolsuz ne kanatsız olur
  Ümitler fışkırır, dalgalar kadar sert;
  Yükselmek, ne alsız ne yüreksiz olur..”
Atatürk’le birlikte “İlk Meclisi…” düşünmekteyim!
İlk Meclis’te yer alan, bu diyarın yürekli insanı;  Dede Nüzhet’i…
İlk Meclisteki Milletvekillerinin o dönem ülke şartları dikkate alındığında;
Yüksek bir Eğitim düzeyine sahip oldukları görülür!
Mecliste, Avrupa’da tahsillerini yapmış;
Birkaç üniversite bitirmiş; Doktora yapmış milletvekilleri vardı!
O dönem milletvekillerinin yüzde 30’2’si bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiştir.
İlk Meclis Milletvekillerinin yüzde 42’si herhangi bir yabancı dil biliyorlar…
İlk Meclis, Olağanüstü Meclistir!
İlk Meclisin Gerçekleştirdiği Faaliyetler Arasında;
“Hıyanet-i Vataniye Kanunu,
İstiklal Mahkemeleri kuruldu,
Batı Anadolu’da düzenli ordu kuruldu,
Doğu, Güney ve Batı cephelerindeki zaferlerle Anadolu işgalden kurtuldu,
1921 Anayasası ve İstiklal Marşı kabul edildi,
Saltanat kaldırıldı,
Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı,
Lozan görüşmelerine başladı…”
**        ***
İlk Meclis, İdealist bir meclistir! Bir inanç etrafında toplanılmıştır;
“Memleketin esaretten kurtarılması”
Olağanüstü şartların meclisidir… Vekiller, sıkıntıları omuzlamışlar!
Kahraman bir meclistir… Kültür seviyesi çok yüksektir!
TBMM, kurucu bir meclistir… 
İstiklal Mücadelesini Yöneten Gazi Meclistir!
Dirayetli ve liyakatli bir meclistir!
İlk Anayasa’yı çıkaran meclistir… ‘milli devleti’ kuran meclistir!
O meclis, günümüzde de, ‘takdirle yâd edilmektedir!’
İşte, bizler Atatürk’ü ve sevdiği insan;  Dede Nuzhat’i böylesine kahraman bir meclisin;
Saygıdeğer bir şahsiyeti olarak selamlıyor Ve rahmetle anıyoruz…
“Atatürk ve Elazığ Programında…” tarihi,  hatıralarıyla birlikte yaşayacağız.
Elazığ Şehri, “Milli Mücadelenin Ruhuna İnanmış…” 
Vatansever ve Milliyetperver insanıyla, “Gazi Atatürk’ü...” selamlıyordu!
O ruhu, 20 Nisan 2018 Cum’a günü birlikte tekrar yaşayacağız… 

YORUM EKLE