MANEVİ TERBİYE

 MANEVİ TERBİYE

Bedrettin KELEŞTİMUR

İnşallah, 27 Mayıs 2017 tarihi itibariyle,

“Manevi terbiyeye…” alınacağız!

Şahsım olarak bu günlere, “ruhani okul…” diyorum!

Kur’an buyuruyor, “Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi,

Size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara, 183)

Hz. Âdem (as)’den Allah Resulüne (asv)’e kadar gelmiş geçmiş;

“124 bin peygambere ve onların ümmetlerine…” oruç farz kılınıyor!

Ayette geçen ifade, “korunursunuz!”

Bu kavram bizlere, “takva sahibi…” olmanın özlemini veriyor.

Bu kavram bizlere, “kâmil insan…” olmanın ufuklarını açıyor.

Bu kavram bizlere, “Allah dostlarıyla…” beraber olmanın erdemini anlatıyor.

Oruç öylesine güçlü bir sinerji taşıyor ki,

Özümden gelen bir seslenişle diyoruz ki;

“Söz orucunda,

Gönül iftar eder

Hakk kuluyla,

İftihar eder

Nefis dayanamaz,

Bu edep karşısında,

İntihar eder…”

*** ***

Allah Resulü buyuruyorlar; “Her şeyin bir baharı vardır,

Kur’an’ın baharı da Ramazan ayıdır.”

Bahar, bizlere “dirilişi…” çağrıştırır.

Bir şiirimizde şöyle diyoruz;

“Kâinat, Bir ağaç gibi!

Âdem, Kâinatın soy ağacı…

 

Ağaç, Bir çekirdek gibi!

Çekirdek, Varlığın hülasası…

 

Cennet, Bir bahar gibi!

Bahar, Hak’tan rahmet muştusu...

 

Bahar, Bir çiçek gibi!

Çiçek, Vuslatın nur perdesi”

*** ***

Ramazan Ayının o kutsi bereketiyle birlikte,

“Oruç ibadetinin faziletini…” düşünürüm!

Bütün bu düşünceler, İslamın tefekkür iklimi;

Bizleri, “derin ummanlara…” taşır.

Bir fanus misali, “hangi cepheden…” bakarsanız;

Göz alıcı ışıklarıyla hemhal olursunuz!

Çevresine öyle tesirli ışıklar yayıyor ki;

Neredeyse, “bütün ilimlere…” hitap ediyor!

Gel diyor, “bu meşalenin…” altına ve nasiplen!

Şahsen, Fırat Üniversitesi’nden; “Ramazan ve Oruç…” temalı,

“Uluslar arası bir kongre…” düzenlenmesini arzu ederim.

2016 Nobel Tıp Ödülü kazanan Yapon biyolog Yoshinori Ohsumi,

“Orucun insan sağlığına iyi olduğunu bilimsel olarak ispat ediyor!”

Bu alandaki çalışmalarıyla ödülünü alıyor.

Bu sadece bir misal…

Bu misali, “sosyal mühendislik” alanına taşıyabilirsiniz.

Bu misali, “insan ve toplum psikolojisi…” açısından değerlendirebilirsiniz.

Bu misali, “iktisadi hayatımıza…” taşıyabilirsiniz.

Bu misali, “barış ve huzurun kaynağı…” ölçeğinde de düşünebilirsiniz.

Misaller, bizleri farklı pencerelerden baktığımızda da,

Misaller, bizleri farklı ufukları gözlemlediğimizde de,

Tıpkı, bir noktada kesişen meridyen daireleri gibi,

Bir, “ışık kümesinde…” toplayacaktır!

Bir dörtlüğümüzde ne diyoruz;

“Her mevsimin bir rengi, bir yüzü var

İlkbaharın, “çiçekten çelengi” var

İnsanın, “dirilişe özlemi” var

Özlemini, “kalbine çizen” bulur.”

Marifet, o özlemi; ‘vuslat haliyle’ kalbimize çizebilmek!

*** ***

“En uzun gündüzlere niyetim

En kısa günlerin sabrındayım

Temmuz sıcağından, Şubat soğuğu;

Günler bir semazen, döner Mevla’ya

Oruçla, mevsim, mevsim tattındayım”

Ne muallâ bir terazi…

Bütün, “marazi hastalıklarımızı…” alıp götürüyor!

Bütünüyle, “arınıyorsunuz!”

Hadis, “İnsan, ramazan ayının faziletini bilseydi,

Yılın hepsinin ramazan olmasını isterdi.”

Ramazan ayının o hicabında;

“Dil, sukut etti!

Kalbin çığlığına kandı

Ve yıkandı

Hakk’ı andı…”

*** ***

Oruç ve Ramazan ayına has kavramlar;

“İmsak, Sabır, Sükût, Çile, Tebessüm…

İftar, Sofra, Şükür, Dua Yakarış…

Cami, Cemaat, Saf, Kıyam, Ruku, Secde ve Selam…

Bayram, Sıla-ı Rahim, Sadaka, Zekât, Rahmet, Bereket…”

Bu ayda, bütün güzelliklere “merhaba…” diyeceğiz!

Birliğe, beraberliğe, sulha, huzura, güvene “merhaba…” diyeceğiz!

Merhaba, “Ey Şehri Ramazan…” diyeceğiz.

YORUM EKLE