Mayıs ayına 'Gül Ayı' deriz

Mayıs ayına, “Gül ayı…” diyoruz!
Bu ayın, ‘sıcaklığı, içtenliğinde…’ gül rayihası…
Gül, Allah Resulü’nün (asv) remzidir…
Arif Nihat Asya bir şiirinde ne diyorlar;
“Gel Ey Muhammed, bahardır
Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır
Hacdan döner gibi gel,
Miraç’tan iner gibi gel,
Bekliyoruz yıllardır!”
Bu şiiri okurken içimde, ‘bir ruhani sıcaklıkla…’ 
Baharın müjdesiyle dolup taşıyoruz…
Bir şiirimizde, ‘Baharı…’ anlatıyoruz;
“Kâinat bir ağaç gibi
Âdem, kâinatın soy ağacı

Ağaç bir çekirdek gibi
Çekirdek, varlığın hülasası

Cennet, bir bahar giibi
Bahar, Hak’tan rahmet muştusu

Bahar, bir çiçek gibi
Çiçek, vuslatın nur perdesi…”
Mayıs ayında, “gül rayihalı bir koku…”
O koku da, “Muhammedi bir koku…” 
O koku da, “Cennet kokusunu…” alırsınız efendim.
O sebepledir ki, Mayıs Ayını; ‘muhabbetle…’ ağırlarım!
“Muhabbetten, Muhammed hasıl oldu” efendim
***            ***
“3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ…”
Bu günün anısını nasıl yaşatacağız…
Malazgirt Zaferinin kumandanı Alparslan ne diyorlar;
“Bizler bidat nedir bilmeyen saf ve temiz Müslümanlarız!”
Bu yürekle,  asırlara kutlu yürüyüşü oldu, bu milletin!
Bu millet, “Allah Resulünün (asv) müjdesiyle…” taltif edildi
Bu millet,  “Sahabe Meşrebini…” asırlarca yaşattı!
“3 Mayıs Türkçüler Bayramı…”
Bu bayramı milletçe nasıl idrak edeceğiz?
“Bin yıl İslam’ın bayraktarlığını yapan bir millet…”
Bu milletin evlatları olarak; “maziden daha güçlü bir atiye…”
Nasıl yol alabileceğimizi, ‘sorgulayacağız…’
Geleceğin Türkiyesine ; “ilimle, irfanla, marifetle…”
Birlikte,  ‘akıl ve gönülle…’ hazırlayacağımız projelerle…
Sizler ismine ister, “Kızılelma” deyiniz,
İster, “Turan” deyiniz,
İsterseniz, “Nizam-ı Alem…”deyiniz,
O ideal,  “Bir Millet…” olmak şuurunda saklıdır!
Mehmet Emin Resulzade ne diyor?
“Yükselen bir bayrak bir daha yere inmez!”
Gaspralı İsmail Bey’in; 
“Dil’de, İş’te, Fikir’de Birlik…” sözleri bu idealin adıdır!
Şu Kainat Sarayında,  “3-5-7… Türk Devleti” olabilir
Asıl hedef nedir?
O devletlerin “Avrupa Birliği…” gibi biraraya gelmeleri,
 “Türk Birliği…” etrafında, tarihi bir irade göstermesi!
“Kutup Yıldızı…” misali,  bir yıldız kümesi oluşturmasıdır
“3 Mayıs tarihi…” bir büyük idealizmin adıdır!
O idealizmi, 21 asrın/ yani, “insanlığın burcu…” yapalım!
Bir şeye öncelikle, ‘niyet…’ edeceksiniz!
Büyükler ne demişler, “Niyet hayır, akıbet hayır”
***            ***
6 MAYIS HIDRELLEZ BAYRAMI…
Şu içerisinde yaşadığımız kainata; 
“Ölümlü-Dirimli Dünya” diyoruz!
6 Mayıs tarihi, ‘kainatın uyanışı…’ dirilişidir
Bir bakıma, “Hızır ile İlyas (as)’ın buluşması…”
(Abu Hayat) iksirinden tatmaları…
6 Mayıs’tan 4 Kasım’a kadar uzanan günlere,
“Hızır Günleri…” diyoruz
8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar uzanan günlere,
“Kasım Günleri…” diğer adıyla da, ‘Kış Günleri…’
Hızır ve İlyas (as), “karada ve denizde…” kıyamete kadar,
“dirilişi…” temsil ederler!
Soylu bir dua vardır,  “Hz. Hızır yoldaşınız olsun!”
O kutlu kıssaları, “Nebilerin ve Velilerin hayatlarında…” okuruz.
Mayıs Ayının insana verdiği o manevi ruhaniyet;
Bizleri, ‘tefekkür dünyamızın zenginliği…’ buluşturur
Tabiatın o doyumsuz ‘ışık ve renk senfonisi…’
Gönül dünyamızın da,  ‘ilham kaynağı…’ olmaktadır.
 “Bahar…” şiirimizde şöyle sesleniyoruz;
“Mevsim bahar olunca gel diyorsun
Sensiz hayat kuru bir dal diyorsun
Gönül fermanını yağmurlara yaz;
Hasretle kapısını çal diyorsun.

Göçmen kuşlar; dağ, tepe aşar gelir
Irmaklar, vadilerden taşar gelir
Hayalim, umutlarım koşar gelir
Ayrılık ateşini çal diyorsun.

Bekledim, güneşin doğduğu yerde
Sevdamı, hicabın olduğu yerde
Dermanın, yüreğin yandığı yerde
Feleğin kapısını çal diyorsun…”

YORUM EKLE