MEKÂNLARDA SAYGILI

Bu toplumda biz öncelikle,

Birbirimize karşı, ‘hak ve hukukumuzu…’

‘Saygıyı ve Edebi…’ terk ettik!

Şehirlerinde belli bir kimliği olduğunu;

Şehirlerinde belli bir dili olduğunu sürekli söylemişizdir!

Hak dedik,

Hukuk dedik…

Bunu, ‘mekânlar’ için de söyleyebiliriz!

Birbirinin önüne geçen,

Birbirinin, ‘görüş alanını’

Veya ‘ufkunu…’ kapatan,

Birbirlerini, ‘rahatsız eden…’ mekânları gördükçe;

Yazık ediyoruz!

Hem kendi insanımıza,

Ve hem de kurduğumuz şehirlere!

Sözü ve sohbeti terk ettik!

Sevgiyi ve şefkati terk ettik!

Merhameti ve Muhabbeti terk ettik!

Bütün bunlar, ‘kişiliğimize’  ve ‘mekânlarımıza’

Onların, ‘diline…’ yansıdı!

Gündoğumuna da,

Günbatımına da, ‘perde’ olduk!

Şimdi, dünün bizlere bıraktıklarını;

Dost ve düşman herkesin imrendiği,

“İnceliği, sadeliği, zarafeti, estetiği”

Her biri bizlere ait olan değerleri,

Dört gözle aramaktayız!

***                       ***

EDİRNE’DE FELAKET!

Elbette ki, ister Kars’ta ve isterse Edirne’de olsun;

Ülkemin herhangi bir yerinde bir sıkıntı varsa,

Herhalükar da, o bizleri de derinden etkiliyor!

Bütün bunlar bizlere;

“Dinimizin, aklımızın ve örfümüzün getirdiği…”

“Hiss-i kable’l- vuku” dediğimiz duyarlılıklardır!

İnancımız ne diyor?

“Acılar, paylaşıldıkça azalır…”

Ve yine,

“Sevinçler, paylaşıldıkça çoğalır…”

77 milyonun sadece,

“Bir yürek olması…”

“Bir akıl olması…”

Dağlar gibi, ‘omuz vermesi…’

Kutlu, ‘saflar gibi…’ durması!

Bu bir duruştur!

 Bu bir tavırdır!

Ayet,  “…Kendilerinde olan (iyi hal)i değiştirmedikçe,

Şüphesiz ki Allah bir kavme olan (nimetini) değiştirmez” (Ra’d, 11)

Hadis, “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz,

Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz”

Sürekli iyi ve güzel düşünmek;

Olayları akılcı ve de duyarlı bakmak bizlerin muradı olmalıdır!

****                     ***

UYUŞTURUCU KULLANIMI!

Sanatçılar,

Aydınlar,

Sporcular,

Bu toplumda, ‘önde gelen isimler…’

Özellikle de, ‘gençlerin örnek aldığı’ kişilerdir!

Kutad-gu Biliğ’de;

“Bey nasıl hareket ederse, halkta ona bakar…”

Bir sanatçı mı, ?

Kendisine,  ‘kendisini sevenler için’ dikkat edecek!

Bir futbolcu mu?

Kendisine,  ‘kendi sevenleri için’ dikkat edecek!

Bu söylediklerimiz, ‘toplum önderlerine…’ şamildir?

Her biri için de,  ‘aynı duyarlılığı’  göstermeleri gerekir!

Bu ülkeye kötülükler,

Dışarıdan  ‘ithal edilmedi…’

Veya o ortam kendiliğinden de doğmadı!

Sebepleri üzerinde mutlaka duralım!

Onların, insanı nasıl tehdit ettiğini de;

Asrın teknolojilerini kullanarak anlatalım!

Anlattıklarımızı da, öncelikle;

“bizler yaşayalım!”

Şurası bir gerçek ki,

“Toprağa ne ekerseniz, onu biçeceksiniz!”

Bizler,  ‘ektiklerimizi’ biçiyoruz, efendim!

YORUM EKLE