MERHABALAR’ HOŞ GELDİNİZ’

Cumhuriyet Tarihimizde; “bir ilk…” gerçekleşiyor

“Türk Basın Tarihi Uluslar arası Sempozyumu…”

Nerede ve Ne Zaman?

“19-21 Ekim 2016 Tarihlerinde;

“Doğu’daki Batı!” olarak da tanımlanan,

“Doğu’nun Babıalisi!” olarak da yorumlanan, Elazığ’da…

İlk fikir gazetesi; “Tercüman-ı Ahval’in…” çıktığı tarih;

21 Ekim 1860 Tarihinden Günümüze; 150 yıllık bir serüven!

O serüven de neler yok ki?

Sevinçler ve Acılar içiçe…

150 yılı aşan, “Basın Tarihimizi…”

Büyük emeklerle hazırlanan, “sunumları!” dikkatle dinleyeceğim!

Bir yanda dinlerken, bir yandan da, “tarihi tefekkür!” edeceğim!

O tarihi hatıraları, “birleştirmeye…” çalışacağım!

Son iki asrı ve “hafızamızı!” yoklayacağım!

Bilimin ve Sanatın, “aksaçlıları…” Hoşgeldiniz!

Efsaneleşen tarihimin, “Bilge Kişileri…” Merhabalar!

“Aynaya düşen resminize…” baktınız mı?

Orada, sürekli değişen yüz hatlarınız;

Neleri ifade ediyor?

Bir koca geçmişi ve de, “kaderin cilvesini!”

“Geçmişten Günümüze…” Yazılı Basınımız;

Bizleri, “bu cığrafyayı…” tanımlıyor!

Tarihi duruşumuzdan, “bizleri…” haberdar ediyor.

Anadolu Basınına, “gazi basını da…” diyebiliriz!

Bugünü, “dikkatle…” dinleyeceğim!

Bu ülkede, her ilimizde; “güçlü-yerel basını!” düşleyeceğim!

O düşler, “bu millete olan!” has sevdanın adıdır.

O sevda, bir büyük yürektir!

Yürekten gelen sözler, “özüme işler!”

Özümden, bir daha Merhabalar-Hoşgeldiniz diyorum.

Bir tarihi, “yeniden yazma…” dileklerimizle.

Daha önce bu köşede sizlerle paylaştığım makalemi takdim etmek istiyorum

*** ***

“Basın Tarihimiz o kadar eski değil;

1831 Tarihinde ilk gazete,

11. Mahmut Döneminde,

Devletin himayesinde ve desteğinde,

‘Takvim-i Vakayi’ yayınlanır…

Takriben, 185 yılı bulan,

İnişli-çıkışlı bir serüven!

Her ; ‘yirmi beş yıl…’ bir nesil olarak düşünülürse;

Dünden bugüne,

Soyağacında, ‘yedi nesil…’

*** ***

19. yy’ın sonları,

Ve 20. yy’ın başları,

Toplumsal hayatı bütünüyle etkileyen,

İcatlar ve buluşlar dönemidir!

Tabiatıyla bu değişim rüzgârları,

Bizim gönül coğrafyamızı da etkileyecektir!

1839 Tarihinde, “Tanzimat Fermanı Yayınlanırken…”

Bu dönemden itibaren,

Fikri ve Edebi hareketlerinde ilk defa isim bulduğu,

‘Tanzimat Dönemi Gazeteciliği…’

Ve ‘Tanzimat Edebiyatı…’

Basın hayatımızın, İlk basamaklarını oluşturacaktır…

1840 Tarihleri,

Basında, ilk defa; ‘Fotoğrafın kullanıldığı’ yıllardır!

*** ***

Bizde, ilk sivil gazete;

Agâh Efendi’nin çıkardığı; ‘Tercüman-ı Ahval’dir!

Yıl 1860’lı yıllardır…

Aynı yıllarda,

1864 yılında ‘Vilayet Nizamnamesi’ yayınlanır!

Harput’un da içinde bulunduğu,

27 Vilayette, ‘matbaalar’ faaliyete geçerler!

‘Matbaa’ ve ‘Gazete’ kültürünün,

Etkileşimi, İstanbul dışına da;

Süratle yayılacaktır…

*** ***

Sadece bir iki misal vereyim,

Gaspıralı İsmail Beyin çıkardığı, ‘Tercüman’ Gazetesi,

İle Harput’ta Yayınlanan, ‘Mamurat-ül Aziz’ Gazetesi,

Aynı Yılda, 1883 Tarihinde yayın hayatına başlar…

Azerbaycan’da,

İlk Türkçe Gazete olan,

‘Ekinci’ 1875 Tarihinde Yayın hayatına başlar…

Bu tarih, ’22 Temmuz’

Azerbaycan’ın, ‘Milli Basın Günü’dür

***

180 Yılı,’en ince ayrıntılarıyla’

Gün be gün, ‘satır ve satır’

Gazete, ‘manşetlerine kadar taşınan…’

İfade ve düşünce sağanağında,

Okuyabilirsiniz!

*** ***

1860 ve sonrasında,

Basın ve ‘yasaklar’ birlikte anılır!

Kelimeler, Özgürlüğe kanat çırpmaz…

İfadeler, Tebessüm dolu göz kırpmaz…

Sadece bir makale, ‘Gazete kapatmaya…’ yeter!

Bir eleştirel yazı, Magosa zindanlarına kadar uzanır!

Tahammülsüzlük, Sınır tanımaz!

*** ***

Ah! Basınımızın o karanlık yılları…

Akılda değil, İzanda değil,

Bir garip gruplaşma…

Kurtuluş Savaşına giden yıllarda;

İstanbul Basını,

O’nun içinde ki, ‘ayrık otları…’

Boşuna mı söylenmiş, ‘Mütareke Basını…’

Suikastlar,

Milletin özüne, sözüne,

Varlığına bile yönelmiş…

‘Manda…’ isteyen kalemler çıkmış,

Baykuşlar gibi öz yurdumda, Kışlamışlar!

Belki gariptir ama ‘Sözün doğrusunu’ dışlamışlar!

*** **

Her döneme,

‘Kendi ruhuyla’ bakarım…

Kâh gururumu ayaklar altına alır,

Kâh, öfkemi asarım!

İşte benim ‘aynam’ derim!

Onda, ‘vebalimi öderim…’

180 yılı bulan serüvende,

Bir milletin, ‘Kendisi…’ var!

*** ***

2016 Yılının,

‘Ekim Serinliğinde…’

Kendi soyağacıma bakıyorum…

İmparatorluktan Milli Devlete,

Ondaki, ‘Tefekkür’ dünyama!

Düşlerimin, bütün renklerine;

Israrla yaklaşıyorum…

Bir derin hüznü,

Aydınlığa taşıyorum!

Lanetlenen ihanetlerle,

Göz nuruyla yıkanan yüreklerle; ‘aşılmazları aşıyorum’

YORUM EKLE