MİLLETİN İRADESİ!

Bugünleri anlamak, daha sağlıklı bir şekilde kavramak için,

Yakın tarihimizi; 1800’lü yıllardan günümüze kadar gelen tarihi serüveni,

Lütfen iyi okuyalım!

Son iki asır, “fırtınalı yıllardır!”

Savaşlar, yıkımlar, göçler, acılar ve darbeler içiçe!

Bütün bu olumsuzluklara rağmen bir milletin,

“asil ve soylu bir direnişi…”

O öyle bir ruha sahiptir ki, “sağduyunun kıyama kalkışı!”

O asil irade, “başını taştan taşa vurdu!”

Gün oldu, “ölümcül yaralar aldı!”

Ama şaşmadı, “devlet başa…” dedi.

“Devlet oğul, vatan oğul, millet oğul!”

“Bütün nimetlere, BİSMİLLAH de, oğul!”

***                                       ***

Mehmet Ali Şahin, “Türkçe Olimpiyatları tamamen bir oyundu,

Dershaneler bir tiyatroydu. Biz de yıllardır saf saf izledik,

Bu tiyatroyu alkışladık!” diyorlar!

Bu günlerin en fazla kullanılan kavramları;

“oyunlarına kandık!”

“Aldandık ve aldatıldık!”

Hz. Kur’an ne buyuruyor;

“Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir.

Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler!” (Ankebut, 64)

Bir başka ayette ise şöyle buyrulur;

“Ahiret yurdu ise, Allah’dan korkup kötülüklerden sakınanlar için,

Elbette daha hayırlıdır; artık akletmeyecek misiniz?” (En’am, 32)

Maalesef, öyle zaman oluyor ki, “nefsimiz ve hevesimiz uğrunda…”

Veya  “makam veya ikbal uğrunda…”  basiretimiz bağlanıyor!

Sürekli bir şekilde yazılarımızda tekrar ediyoruz;

Anadolu Coğrafyası, “zor ve çetin bir coğrafya!”

Bu coğrafyada tarih boyunca bu milletin; “dostu az, düşmanı çok olmuştur!”

Bu coğrafya bizlere, “bir olmayı!” sürekli telkin etmiştir!

Ayet, “Şüphesiz ki Allah insanalara hiçbir zaman zulmetmez,

Fakat insanalr kendilerine zulmederler.” (Yunus, 44)

Bugünleri, “kendi ellerimizle!” hazırladık…

Şu ayeti dikkatle, tefekkür ederek okuyalım;

“Bir millet (hayat kanununa uyup) kendi (ahlak ve düzenini) değiştirmedikçe,

Allah onlar hakkındaki  (hükmünü) değiştirmez.” (Ra’d, 11)

Bizim kimliğimizde, “olaylardan ders alma!” vardır!

Bizim kimliğimizde, “yanlışlardan dönme!” vardır!

Son yılların gelişmelerine bir, “sosyal mühendis!” olarak analiz ediniz;

Ayet, “İnsan iyiliğin gelmesinw dua ettiği gibi kötülüğün gelmesine de dua eder.

Esasen insanoğlu acelecidir” (İsra, 11)

***                                       ***

ŞEHİT HABERLERİ…

1984 yılının Ağustos ayından günümüze,

Türkiye; “30 yıl boyunca şehit haberleriyle…” sarsılıyor!

Batı dünyası, “beynelmilel terörü…” besledi!

Dün, 1980’lere kadar; “ASALA”ydı!

Avrupa’nın önemli şehirlerinde, önemli merkezlerinde;

“Türk Diplomatları…” şehit edildiler.

Ve sonrasında, “malum PKK Terör Örgütü!”

Anadolu Coğrafyasında, “şiddeti besledi!”

Kandil, “kötülüklerin anası!” olarak, tanındı/ tanımlandı!

Batı dünyası, “hissiz kaldı!”

Teröre karşı, “ortak bir mücadelenin içerisinde…” yer almadı!

Türkiye’yi sürekli olarak, “yalnız bıraktı!”

Son yıllarda, “PKK’nın temsilcilikler açmasına…” kadar müsaade etti.

Son günlerde, Siirt’ten, Şemdilli’den, Bitlis’ten, Şırnak’tan…

“şehit haberleriyle…” milletçe ağıtlar yaktık!

Yeter artık!

PKK’nın yaptığı/ yapmakta olduğu, “tarihi katliamlardır!”

Ve onun arkasında, “sırıtarak duran!” Batı dünyası…

Artık,  “gözlerimizi açalım!”

Lütfen, “göz körlüğünden kurtulalım!”

Milletçe, “bir olma…” ve de “diri olma…” zamanıdır

***                                       ***

Başbakan Binali Yıldırım, “telekonferansla KKTC’ye…” seslendiler!

Tarih, 05 Ağustos 2016

Acı bir gerçek, “KKTC’deki mitinge iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP)

Ve Demokrat Parti (DP) katıldı!”

Sol partiler ve sol partilerin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı…

Bu zevat, “demokrasi mitingine katılmadı!”

Aynı gün organize edilen bir, “festivale…” gidiyorlar!

Burada, ilk aklıma gelen rahmet mekân;

KKTC’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı, kahraman insan, “Rauf Denktaş…” oluyorlar!

Maalesef, o güzel insanı da;  “yalnız bıraktık!”

Tarih, “en kutlu hafızamız!”

İnsanlığın, “en dürüst öğretmeni!”

 ***                                      ***

BİZ OLDUK

Gözlerinin içine baka baka

Yalan söyleyen aldatan biz olduk!

Güven duvarlarını yıka yıka

Dürüst insanı çıldırtan biz olduk

 

Öyle bir asır ki, hep küsuratlı

Doğru yaya, gider, bozguncu atlı

Münafıklık yol kat etmiş süratli

Her güreşte havlu atan biz olduk!

 

Öyle bir hayat ki, kurşundan bir yük!

Asıl hamallığını taşır bu yük

Fikir cüce kalmış şarlatan büyük

Edebi, üç pula satan biz olduk

 

Dil, fakur fokur kaynayan bir kazan

Sözcük, fıkır fıkır oynayan tozan

Yalakalar meydanda arabozan

Timsah gözyaşları döken biz olduk

 

“Biz olduk” tarihleri tahrif eden

“Yalanı” doğru gibi tarif eden

“Cahil ve ukalayı” arif eden

“Günahkârız” fazlasıyla biz olduk!

 

“Ölmeden önce ölmek” ne demektir?

“Hakka esaret” en büyük emektir

Meziyet o ki, hatadan dönmektir

Fetret devrini yaşatan biz olduk (BK)

***                       ***

Kutatgu Bilig’den;

“Bey affedici çömert olmalıdır.

Bey sabırlı ve sakin olmalıdır

Bey, vefakâr olmalıdır

Bey faziletli ve mütevazı olmalıdır

Bey, tok gözlü ve hayâ sahibi olmalıdır

Bey, kötü alışkanlıklara sahip olmamalıdır

Bey, tatlı dilli ve doğru sözlü olmalıdır

Bey, dikkatli ve ihtiyatlı olmalıdır

Bey, zulmetmemeli ve öfkesine yenik düşmemelidir

Bey, adil olmalıdır”

YORUM EKLE