Milli hâkimiyet ve Elazığ

“23 Nisan Milli Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı…”
Bu millet bütün âleme,  ‘ders veriyor’
23 Nisanlarda,  ‘uyuyan destanını uyandırıyor’
Şair  ‘evlatlarımıza…’ sesleniyor;
“Sen de geçebirirsin yardan, anadan, serden…
Senin de destanını okuyalım ezberden…
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden…
 Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın…
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”
***        ***
O ruhu yaşamak ne büyük evla bir gayedir
O gayeyi 20 Nisan 2018 günü Elazığ’da teneffüs ettik
Kimlerle mi?
“Elazığ ve Diyarbakır Sanat ve Edebiyat Dostlarıyla birlikte…”
Atatürk’ün 1937 yılında gerçekleştirdiği “Doğu Gezisi…”
O gezide iki önemli kadim şehir, “Diyarbakır ve Elazığ…”
Her iki ilimizin birlikte solukladığı, ‘Milli Hâkimiyet Ruhu!’
O gece,  “zaman tunelinde yolculuğumuz…” oldu
O yolculukta,  ‘tarihe susadığımı…’ hissettim!
O yolculukta,  “İlk Meclisin Açılışını…” yaşar gibi oldum
Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi’nde, ‘tarihi bir gün yaşanıyordu’
O güzelim salonu,  ‘irfan meclisi…’ olarak tasvir edebilirsiniz!
O salondaki,  ‘vakarlı gözler…’ gönül sözlerine nakış oluyordu
“yürek alkışlarında…” uhrevi bir havayı hissedebiliyorsunuz!
Kürsüye gelen hatipler; “ebemkuşağındaki renkler, söz senfonisine…” dönüşmüştü
Bir bakıma,  “o derin sükûtun en nağmeli çığlığına dönüşen…” ifadeler
***            ***
Elazığ kendi bağrından “abide şahsiyetler…” yetiştirmiş bir şehir!
1937’li yıllar, Elazığ coğrafyanın; ‘Kültür ve Sanat Şehridir!’
Farabi’nin ifadeleriyle, “Erdemli İnsanlar…” sizlere tebessüm eder!
İlk Meclis’te bulunan, “Dede Nüzhet!” kelimelerle raks eder…
18 Mart Kahramanı,  “Cevat Çobanlı Paşa”  2. Meclis’te Elazığ Milletvekilidir
Atatürk’ü, Elazığ Halkevi’nde verilen konserde mest eden,
“Hafız Osman Öge”  Harput Musikisinin ‘kaynak kişisidir’
Şedele Ailesi, “bir asır boyunca Elazığ’ı resmetmişler!”
Turan Ailesi,  “Elazığ Basınını nesilden nesle taşımışlar!”
Elazığ insanıyla,  ‘sağduyunun hoşsedası…’
Elazığ insanıyla,  ‘İstanbul Beyefendisi…’
Elazığ insanıyla,  ‘İlim ve İrfan Meclisi…’
20 Nisan 2018 tarihinde; Elazığ’da şu ruha şahit oldum;
“Milli Hâkimiyet…” ve “Milli İrade…” bu şehrin, ‘kan dolaşımında…’
Deiyarbakır ve Elazığlı sanatçılar;
“E. Alb. Lokman Tasalı, Mustafa Döner, Nihat Kazazoğlu, 
Fethi Açıkgöz, Yalçın Turhan, Öğr. Gör. Tayfun Kırmızıgül, 
Gamze Filiz, Uçkun, Abdullah Güzer, Ahmet Yalçın 
Ve Özhan Kahraman, Burhanettin Atalay,  Ahmet Turhan, Yavuz Örnekçi…”
Birlikte, aynı safları paylaşmışlar…
Nefesler, ‘aynı nağmede…’ coğrafyanın  ‘yükselen sesi…’ oluyor
Nasıl bir dekor?
“Dalgalanan Bayrağımın Hemen Önünde…”
Büyük bir vakarla; ‘ asırların feryadı dökülüyor’
O içli nağmeler,  ‘yürek atışlarını…’ sanki  ‘notalandırmış’
Sanatın verdiği huzur içerisinde; “yürü yiğidim…” 
Asırlar seni bekliyor…
***        ***
“HARPUT-PALU KÜLTÜR YOLU”
Elazığ Şehrinin, ‘müşterek organizasyonu
“HARPUT-PALU KÜLTÜR YOLU TREN YOLCULUĞU”
21. Nisan 2018 Sabahı, ‘nostalji bir yolculuk…’
O yolculuğun en cazip tarafı,  “Tren Yolculuğunun Verdiği Manevi Havadır!”
‘Harput’ ve ‘Palu’ için söylenecek o kadar söz var ki,
“bir içim su misali…” gönlünüzü serinletecektir.
Bu yolculuğun en güzel tarafı,
“Diyarbakır ve Elazığlı Sanat Dostlarıyla…” birlikte oluşudur.
Yunus ne diyorlar; “ “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz!”
Ecdat,  “bölüşünüz…” diyor!
Ecdat,  “sürekli meyve veren…” iyilik ağacı olunuz, diyor!
Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Destekleniyor…
Bu proje,  “Sivil-Kamu İşbirliğiyle…”  toprağa kök salmıştır
Bu proje,  “tarihe, kültüre, ilme, irfana yolculuk” projesi!
Bu proje,  “9 asrın filizlendirdiği…” bu milletin özünü tefekkür projesi…
***            ***
KADİM DOSTLARLA BİRLİKTE…
Kardeş Şehirler Projesinde en önemli bir adım;
“Denizli-Elazığ Şehirlerimiz…” arasında atılıyor.
21. asrın Ahilik Ruhunu taşıyan “yarenler köprüsü…”
O köprüye imza atan sanat ve edebiyat dostları içerisinde;
Denizli’den; “Şerif Kutludağ, Hüdaverdi Otaklı, 
Arzu Subakan Kabukçu ve Bilal Tekin…”
Elazığ’dan,  “Semih Vural, Kemal Tasalı…”
Bu projeyi Elazığ kamuoyuna taşıyan;
Şair-Yazar Dr. Ahmet Tevfik Ozan…
Elazığ’da, “sivil hareketin önemli ismi…” 
Prof. Dr. Yasemin Açık çok önemli bir adım atıyorlar
“Denizli’nin yazar ve şairlerini Elazığ’da ağırlıyorlar”
21 Nisan Cumartesi Günü,  ‘kadim dostlarla…’ biraraya geldik
“Denizli’den Elazığ’a o kadar güçlü köprüler kurulmuş ki!”
O köprülerin ilk adımları yıllar öncesinden atılıyor…
Denizli’de,  “Yaren Şairler Şöleni” bu köprüleri daha da güçlendiriyor.
Elazığ’da,  “Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları…”
O akşamların, ‘gönül coğrafyamızdaki etkileri…’
O kadar büyük izler bırakmış ki…
Gönül Dostlarımıza bir daha merhaba diyoruz…
Şehrimize, Hoş Geldiniz, Sefalar Getirdiniz…

YORUM EKLE