MÜMİNLER BİRBİRLERİNİN VELİLERİDİR

 MÜMİNLER BİRBİRLERİNİN VELİLERİDİR

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Şöyle bir düşündüm ve sizleri de aynı düşünceya davet ediyorum?

Müslüman Müslüman’ı,  “aldatabilir mi?”

Müslüman Müslüman’a,  “şüphe ile…” bakabilir mi?

Müslüman Müslüman’a,  “yalan…” söyleyebilir mi?

Müslüman Müslüman’a,  “kin ve nefret…” besleyebilir mi?

Müslüman Müslüman’a,  “ihanet…” edebilir mi?

Müslüman Müslüman’a,  “zulmedebilir mi?”

Kur’an ne buyuruyor; “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin
velileridir;

İyiyi emreder kötülükten alıkorlar; namaz kılarlar, zekât verirler,

Allah’a ve Peygamberine itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir.

Allah şüphesiz güçlüdür, hâkimdir” (Tevbe, 71)

İşte,  Müslüman’ın olması gereken hali/ veya çerçevesi…

Birbirlerinin, “velileridir!”

Bir söz vardır; “sen benim veli nimetimsin!”

Müslüman Müslüman’a,  “iyilikte ve bağışta…” bulunur!

O iyiliğin en zayıf olanı da, “tebessümdür!”

İslam kavramının ruhunda/ veya özünde; “selam, selamet, sulh, huzur ve
itaat” vardır!

Şimdi sizleri “tefekkür etmeye…” çağırıyorum?

***                 ***

TÜRKİYE’DE EVLENME VE BOŞANMA ORANI

2015 yılında, evlenen çiftlerin sayısı, “602 bin 982…”

2015 yılında boşanan çiftlerin sayısı, “131 bin 830…”

2016 yılında, evlenen çiftlerin sayısı, “594 bin 493…”

2016 yılında boşanan çiftlerin sayısı, “126 bin 164…”

Bu fotoğraf bizler, “eza ve hüzün…” vermektedir!

Her evlenen 5 çiftten biri boşanıyor!

Bu bir, “sosyal yaradır!”

Aile toplumun en küçük parçasıdır!

Bizim, “mahremiyet…” dünyamızdır!

Bizleri, “birbirimize bağlayan…” en kutsal çatıdır!

O çatı bir defa, “çatırdamaya başlarsa…” aman Allah’ım!

Tevbe Süresi 71. Ayetini defalarca; “derin derin düşünerek!” okuyalım!

Kendimizi, “sorgulayalım!”

Kendimizi, “hesaba...” çekelim ve de, “özeleştri…” yapalım!

Bizler, “sabrı, sadakati, selameti, saadeti, sulhu…” ailede de başlatacağız!

Ve onu kendimize, “hayat felsefesi…” yapacağız!

***                             ***

BİZLER BİRBİRİMİZLE DOST OLMAZSAK!

Kur’an bizleri uyarıyor/ veya ikaz ediyor…

“İnkâr edenler birbirlerinin dostlarıdır.

Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık,

Fitne ve büyük bozgun çıkar.” (Enfal, 73)

Irak’ın içerisinde düştüğü durum!

Suriye’de yaşananlar!

Buna sizler; Kırım’ı, Karabağ’ı, Filistin’i, Mısır’ı, Yemen’i,

Medeniyet dünyamızın beşiği, “Doğu Türkistan’ı…” katabilirsiniz?

Kiminde, hiç haketmediği bir esaret…

Kiminde, zulmün derin dişlileri…

Kiminde, “fitne ve büyük bozgun…”

Herbirinde, “hazin bir manzara…”

Kur’an buyuruyor; “Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah
akşam onların

(harap olmuş) yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz.

Hala düşünmeyecek misiniz” (Saffat, 137,138)

“Hala akıllanmayacak mısınız?” (En’am, 32)

“Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Mü’minun, 80)

“Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır” Nahl,12)

İnancımız ne diyor; “bir mü’minin diğer mü’min kardeşlerine karşı ilgisi,

Birbirini bağlayıp destekleyen bir binanın yaşları gibidir” (Hadis)

O, “taşlarla…” oynamak!

Veya daha ağır ifadeyle, “kardeşlik hukukunu…” çiğnemek;

Fitneye veya fesata çağrı gibidir!

Birbirimizi, “aldattık…” değil mi?

İnancımız ne diyor; “aldatan bizden değildir!”

Birbirimize, “zulmettik…” değil mi?

İnancımız ne diyor? “Ne zulmeden ve ne de zulme uğrayanlardan olunuz!”

Birbirimize, “şüphe ile baktık…” değil mi?

İnancımız ne diyor?

“Müslüman, diğer müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kişidir!”

Lütfen, şu ayeti iyi okuyun ve de derinden tefekkür ediniz;

“Allah insanlara zulmetmez, fakat insanalr kendilerine zulmederler”(Yunus, 44)

Geliniz, “birlikte aynaya…” bakalım

Orada,  “şeklimizi ve şemailimizi…” daha iyi görelim!

Aynalar, “yalan…” söylemez!

Hey insan “azametle…” veya “kibirle…” yürüyüşüne değil; “gölgene…” bak!

Ayet, “Allah’ın herhengi bir şeyden yarattığına bakmıyorlar mı?

Onun gölgeleri küçülerek sağdan ve soldan Allah’ı secde eder vaziyette
döner”(Nahl, 48)

Ne kadar kaçarsanız kaçınız?

Hakkın nazarı sürekli üzerinizde…

Tek kelime, “aklımızı başımıza toplayalım!”

“Bir Olalım, Diri Olalım ve de İri Olalım!”

Kalbi ve hasbi bir duyguyla sesleniyoruz…

YORUM EKLE