MÜRTED VE AKINCI KAVRAMI!

 MÜRTED VE AKINCI KAVRAMI!

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

İstiklal Marşı Şairimiz,

“Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar,

İbret alınsaydı tekerrür mü ederdi?”

Gafil ne bilir, “ibret nedir, ders nedir, nasihat nedir?”

Gaflet,  “gözleri kör ediyor, basiretleri kapatıyor!”

Gaflet,  “ihanete basamak!”

11. Abdulhamit Han ne diyorlar;

“tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!”

***                 ***

Akıncı Hava Üssü,  “Başkentin savunması amacıyla…”

Eski ismiyle, “Mürted Ovasında…” 1960’larda hizmete giriyor.

Kim bilir, o yer ve mekân aslına rücu edecek!

1402 tarihi, O meşhur Ankara Savaşı…

Osmanlı ve Timur arasında geçen çetin savaş!

Osmanlı Ordusu bu savaşta yenilecektir!

Yenilgisinin en vahim sebebi?

Osmanlı Ordusunda yer alan, “Kara Tatarlar;

Ve bazı Anadolu Beylerinin ihaneti!..”

O ihanet, Osmanlı’da; “fetret dönemini…” başlatacak;

O ihanet,  İstanbul’un fethini, “50 yıl geciktirecektir!”

Bu ihanetin bedeli ağırdır!

İşte, bu savaş meydanının adı da,

“İslam dininden ayrılan ve dini reddeden…” anlamında;

“Mürted Ovası…” olarak anılmaya başlayacaktır!

***                            ***

“15 Temmuz 2016 Tarihi…”

Bu millete ihanet edenlerin Merkez Üssü,

“Akıncı Hava Üssü…”

Akıncı Hava Üssü, ne kadar güzel niyetlerle inşa ediliyordu!

Üssün sınırları içerisinde; “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tesisleri hizmete giriyordu.

Bu üst aynı zamanda, “havacılık teknolojik merkezi…” olarak da geliştiriliyordu!

TAİ’nin tasarımları içerisinde yer alan;

“hürkuş, T-129 ATAK helikopteri ve ANKA İnsansız Hava Araçları…”

Türkiye’yi, geleceğe taşıyan asrın projeleri!

O Üst, “millete, vatana ve devlete yapılan darbe sonrasında…”

“MÜRTED…” ismini alacaktı!

Mürted, “İslam dininden ayrılan…”

Mürted,  “dinden dönen, dini reddeden…”

Mürted,  “Müslüman iken kâfir olan kimse…”

Tarih tekerrür ediyor?

“1402’lerden 2016’lara…”

İki vahim tablo!

İhanetin ağır bedelleri!

Kim ödüyor?

Bu millet ödüyor!

***                 ***

AKINCI KAVRAMI!

Akıncı kavramı bizleri derhal Yahya Kemal Beyatlı’nın o müstesna şiirine götürecektir;

“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

 

Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi “ilerle!”

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle”

***                 ***

O tirihin ender akıncıların hayatlarını;

“Gazi Evrenosların,  Gazi Turhan Beylerin,

Gazi Mihal Beylerin, Malkoçoğlu’nun…” efsaneleşen hatırları;

Bizleri, Kur’an’ın ayetlerine götürecektir;

“Yemin olsun(Allah yolunda)  harıl harıl koşanlara (adiyat’a)!

Öyle (koşarken) çakarak ateş çıkaranlara!

Sabahleyin derhal baskın yapanlara!

Böylece orada tozu dumana katanlara!

Derken onunla, bir topluluğun ortasına dalanlara!

Şüphesiz ki insan Rabbisine karşı gerçekten çok nankördür!

Şüphesiz buna elbette kendisi de şahittir!

Ve gerçekten o, (kendi menfaatine olan) hayır (mal) sevgisi için,

Doğrusu pek şiddetlidir (cimrilik eder)” (Adiyat, 1-8)

***                            ***

Allah için, Allah rızasını kazanmak için;

Nefes nefese; harıl, harıl koşanlar…

O cengâver yiğitler; O akıncı Beyleri…

“Akıncı…” ne kadar ulvi bir kavram!

O kavramı asrımız teknolojisiyle birlikte;

“Karada, Havada ve Denizde…” birlikte yaşamak!

O ideal ile asra ve asırlara yürümek!

İnşallah, “İslam’a bin yıl bayraktarlık etmiş…” bu millet,

Aynı ruhla, aynı aşk ve yönelişle; “kendi mecrasına…” yönelecektir.

Şuna yürekten inanıyorum ki,  

“21. Asır, bu milletin asrı olacaktır!”

İnancımız,  “Allah’a, Peygambere ve sizden olan ulu’l emre itaat ediniz!” (Nisa, 59)

Bir olacağız, diri olacağız; “fitnecilere ve fesatçılara…” meydan vermeyeceğiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

YORUM EKLE