MUŞ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

 MUŞ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde,

“Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi…” kuruluyor.

Muş Üni. Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ı tebrik ederiz.

1071- Malazgirt, tarihimizde “Zaferlerin Anası…” olarak bilinir.

Malazgirt’te, bu milletin tarihi, “tapu senedi…” kan ve irfanla yazılıdır.

Malazgirt’te,  “coğrafyanın vatan oluşunun…” tarihi yürüyüşüdür.

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat neler yapacaklarını şöyle ifade ediyorlar;

“Merkezde; sanatçı, fotoğrafçı, tasarımcı ve öğrenciye dönük eğitim ve öğretim programları,

 Projeler, konferanslar, kurslar, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, seminerler,

Ulusal ve uluslararası kongreler, bilgi şöleni, sergiler, yaz ve kış okulları, akademik,

Kültürel ve edebi yarışma türünden etkinlikler…”

. Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi,

“Sanatçı, fotoğrafçı, tasarımcı ve öğrenciye dönük eğitim ve öğretim programları,

Projeler, konferanslar, kurslar, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, seminerler,

Ulusal ve uluslararası kongreler, bilgi şöleni, sergiler, yaz ve kış okulları,

Akademik, kültürel ve edebi yarışma türünden etkinlikler düzenleyecek” dedi.

Merkez Akademik Çalışmalara da Cevap Verecek”

Bu çalışmaların çok önemli ayakları olacaktır, tabiatıyla…

Selçuklu Devletinin sınırları, “12 milyon km2’ye ulaşmıştır.

Selçuklu Coğrafyası üzerinde günümüzde irili-ufaklı olarak;

“28 ülke…” bulunmöaktadır.

Selçuklu Devleti, 12 milyon km2’yi bulan coğrafya üzerindeki hâkimiyeti,

“300 yıldır…”

Maveraünnehir ve Mezopotamya’yı içerisine alan bir büyük,

éİlim, Kültür, Sanat ve Medeniyet Coğrafyası…”

Harezm, Horasan, İran, Irak, Suriye, Anadolu bu coğrafyanın sınırları içerisindedir…

Osmanlı ne yapıyor; “Üç kıtayı birbirine yaklaştırıyor!”

Bugün Osmanlı Coğrafyası üzerinden, 70’in üzerinde ‘devlet doğuyor…’

              ***                                        ***

“Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi…”

Ne zaman?

“50-60 yıl öncesinden kurulucaktı…”

İletişim Teknolojileri bu merkezin hizmetinde,

Çok verimli ve nitelikli bilgiler üretecekti!

Cumhuriyet Döneminde TRT’nin kazandırdığı kaç eser var?

“Osmancık…” ve “Küçük Ağa…” en etkileyici diziler oluyordu

Daha sonraları,  “Diriliş Ertuğrul…”

Bizleri tarihimizin köklerine taşıyacaktır.

Şimdi sizlere sormak isterim;

“Malazgirt’ten Günümüze…” kaç ciddi senaryomuz olmuştur?

Hatırladığınız, “çizgi filmlerimiz…” var mı?

O kadar fazla eksiğimiz var ki?

Bu millet, “iletişim teknolojilerini…” yeterince kullanmamıştır!

Kendimizi ifade etmedik!

Malazgirt’te,  “tarihi müzemiz!” ne durumda?

***                       ***

Biz Malazgirt’e,  “çok yüksek bir kültürle…” geldik

Bilimde, Kültürde, Sanatta, Edebiyatta; “zirvelerdeydik!”

Avrupa’nın bu dönem, “karanlık çağıdır!”

Bu millet, Malazgirt’te başlayacak fütuhatla insanlık âlemine,

“adalet, eşitlik, hürriyet, devlet, vatan, millet…” gibi kavramları öğretecek!

Sadece,  “Ahilik Teşkilatı…” çağın çok ilerisinde olan bir uygulama…

O sebepledir ki, “Rektör Polat’ı kutluyorum!”

Bu proje, “uygulanabilir…”

Ve her türlü, “destek ve katkıları…” alabilecek projedir.

Tarihçiler çok iyi bilirler; “Malazgirt’ten Afrin’e ve coğrafyanın önemine…” bakalım!

Geliniz, “Harput’u, Halep’te yaşayalım…”

Geliniz,  “Harput Hükümdarı Belek Gazi’yle, Menbiç’i kuşatalım!”

Geliniz,  “Süleyman Şah’ın gönlüyle Suriye ufuklarında gezinelim!”

Geliniz,  “Yavuz’la birlikte, Mercidabık’ta at sürelim!”

Tarih,  “maziden daha güçlü bir ati’ye yürüyüşün…” adıdır.

***                                       ***

MUŞ ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU

Bugün, köşemizi Muş’a hasrettik…

(10-12 Mayıs 2018 tarihinde)

“Tarih ve kültür Bağlamında

Muş Uluslar arası Sempozyumu” düzenleniyor.

Bu anlamlı “Bilgi Şöleni”  Atatürk Kültür Dil ve Tarih yüksek Kurumu,

Atatürk Araştırma Merkezi ve Muş Üniversitesi İş Birliği;

Muş Valiliği ve Muş Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşiyor…

Burada özellikle de hemşehrimiz, Eski Elazığ Milli Eğitim Müdürü,

Halen Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yrd. Nihat Büyükbaş’a teşekkürler.

Aynı azim ve gayretleri şüphesiz ki,

Atatürk Araştırma Merkezi Bşk. Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan’da;

Ve Araştırma Merkezinin ekibinde de görmekteyiz.

Bu, “Bilgi Şöleniyle…” Muş İlimiz bütün yönleriyle konuşulacak!

En önemlisi de, “Bilimsel Bir Altyapı ve Dokusu…” oluşacaktır.

Bilgi Şöleninde belirlenen Konu Başlıkları şöyle;

“Tarih ve Coğrafya Açısından Muş”

“Muş’un İdari ve Siyasi Yapısı”

“Muş’un Ekonomik Yapısı”

“Muş’un Sosyal ve Kültürel Yapısı”

***                                       ***

Şunu hemen ifade edebilirim ki, “şehirleşme sürecinde…”

Üniversitelerimizin üstlendikleri roller ve katkılar çok önemlidir!

Sıklıkla vurgu yaptığım, “sosyal ve iktisadi entegrasyonda…”

Üniversitelerimizin rolüne tekrar işaret etmek isterim.

1967 yılında Mühendislik ve Mimarlık Akademisiyle;

Elazığ Fırat Üniversitesinin tarihini, “yarım asra…” götürebiliriz!

F.Ü.’den şimdiye kadar; “yüz binin üzerinde…” mezun var!

Bu ne demektir, “bilimsel anlamda bir kimliktir!”

Fırat Üniversitesinin öğrenci profiline baktığımızda;

“81 İlimizden öğrencilerimiz…” aynı kampüs içerisinde biraraya geliyorlar!

Genelde,  “18-23 yaş aralığında…” tatlı bir serüven…

O serüven de, sadece; “bilimsel-araştırma…” anlamında değil,

“Sosyal ve Kültürel anlamda da…” birlikte paylaşımları oluyor!

Kültürel zenginliği, “birlemek…”

O zenginliği, “milli kültür etrafında…” bütünleştirme…

Üniversiteler, “bu kazanımı…” moralize etmelidir!

Tarihi bir kimlik etrafında, “geleceğe hazırlamalıdır!”

Şu vatan coğrafyasında, “sorumluluklarımız…” o kadar büyük ki,

Kendimizi, “fazla uykuya…” vermeyelim!

Ve de en önemlisi de, “tarihimizle azami ölçüde dost olalım!”

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE