MUSİKİMİZ VE SİVİL KÜLTÜR

 MUSİKİMİZ VE SİVİL KÜLTÜR

 

16 Aralık 2017 Cumartesi Günü saat, 13.00’de, MANAS Gönülevi’ndeyiz…

Musikimizin üstatlarıyla biraradayız…

Bizleri biraraya getiren merhum “Özer Gözler…”

Onun kırk yıl mekân tuttuğu “ekmek teknesi…”

Bu şehrin, “musiki atölyesi…” olmuştur!

Mehmet Özbek Beyefendi, Harput için ne diyorlar;

“Musikimizin Kıblesi…”

O kadar güçlü bir musikimiz var ki,

“120 bin km2’yi bulan Fırat Havzasını…”

Birleştirici ve etkileyici tavırlarıyla da,

“Ses Coğrafyamızda…” diyebiliyoruz!

Harput’tan Kerkük’e; “Hoyrat Esintisinde…”

Tarihin, “medeniyet dilini…” rahatlıkla okuyabilirsiniz!

O müstesna sesleri biraraya getirmek…

O sesleri, ‘kaydetmek…’

O sesleri,  “arşiv haline…” getirmek!

Bu şehrin, “musiki tarihine…” en büyük hizmettir!

Bugün köşemizde,  o hizmeti; o hizmetin “vefalı dostlarını…” konuşacağız!

***                             ***

Özer Gözlerle birlikte, “1970’lere yolculuk…” yapıyoruz!

Bizim nesil, 1970’ler ve sonrasının…” Elazığ’ını;

Elazığ’ın, “sivil hayatını…” çok iyi bilir ve tanımlar.

O dönemlerde, “Yalçın Plak, Gülom Bant ve diğerleri…”

Sanat camiasında ne kadar etkili olduklarını biliyoruz!

Bu dönemi, şöyle bir hafızalarımızı da yoklayalım…

EMK (Elazığ Musiki Cemiyeti Konservatuarı) zirvelerdedir!

EFTUT (Elazığ Folklör ve Turizm Derneği) hakeza!

Basın hayatımız da, “sanat ve edebiyatla…” içiçedir!

O dönemin, “sivil patfomu…” ne yapacaktır?

“Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarını…” başlatacaktır.

Elazığ, Türk Dünyasında; “Şiirin Başkenti…” olarak anılacaktır.

Özer Gözlerle, “Kemaliye Musiki Evi…”

Kendisini yenileyen teknolojisiyle,

Sanat dünyasının dikkatlerini üzerinde toplayacak;

Bu şehir de, “Kemaliye Musiki Evi…” olarak anılacaktır.

Nasıl ki günümüzde; “MANAS Gönülevi’nin…”

Sürekli üreten ve yeni kazanımlarıyla,

Elazığ insanının karşısına çıkması misali…

Kemaliye Musiki Evi’de, sürekli üretmektedir!

***                             ***

16 Aralık 2017 Cumartesi Günü saat, 13.00’de, MANAS Gönülevi’ndeki programda;

Sanat ve musiki dünyamızın ustaları;

“Nihat Gazezoğlu, Naci Sönmez, Bünyamin Eroğlu,

Kenan Çimtay, Fethi Açıkgöz, Ziya tunçtekin, Yrd. Doç. Dr. Özcan Tatar,

Günerkan Aydoğmuş, Zekeriya Bican ve Şener Bulut…”

Söz aldılar, bir dönemi hatıralarıyla birlikte dillendirdiler.

Telefonla MANAS Gönülevi’ndeki sohbete;

Esat Kabaklı,  Hasan Öztürk, Zülfü Demirtaş,

Adnan Çilesiz, Türker Eroğlu, Erhan saraçoğlu…” katıldılar.

Merhum Özer Gözler’in, “musiki camiasına…” katkılarını paylaştılar.

***                            ***

Kemaliye Musiki Evi’ne;

“Ses Dünyamızın Hafızası…” diyebiliriz!

Bu sütunda, bu köşemizde çok önemli bir teklifimiz olacaktır;

“Uluslar arası Musiki ve Halkoyunları Kurultayı…”

Böyle bir kurultayla, ‘şehir kazanımlarını…’ daha yakından görecek,

Yol haritasını da belirlemiş olacaktır.

Türkülerimizle, “gönül coğrafyamızı…” gezebiliriz!

Türkülerimizle,  “gönülleri…” fethedebiliriz!

Türkülerimizle,  “tarihe yolculuk…” yapabiliriz!

Burada şunu da ifade edelim;

Kemaliye Musiki Evi, “araştırmacılar…” için önemli kaynak/ mekân!

Genç Sesler için de, “çok önemli bir atölye…” çalışması olabilir!

***                            ***

2017’lerden 1990’lı yıllara doğru gittiğimizde;

Elazığ’ın, “Kültür Hayatının…” çok zengin olduğunu görüyoruz!

Bu dönemde, “gönüllü kuruluşlar…” çok etkilidir!

Devasa projeler ve faaliyetlerle sadece şehrin değil,

Türkiye’nin gündeminde yerlerini almışlardır.

“Çaydaçıra Bilim-Kültür-Sanat Ödülleri…”

Bu kuruluşlarımızın zenginliğini şehirle paylaştığı muhteşem bir organizasyon!

O zenginlik ve etkileyici güç sebebiyledir ki,

Elazığ’a, “Devlet Klasik Türk Müziği Korosunu…”

Fırat Üniversitesine, “Devlet Korosunu…” kazandırmıştır!

Bu zenginliğin altyapısında, “gizli kahramanlar…”

Onların, “vakıf zihniyetine…” özgü çalışmaları takdire şayandır.

***                            ***

NOTALARIN KANATLARINDA ELAZIĞ

Sürekli şunu düşünmüşümdür; Bu şehir sanata, edebiyata, musikiye önem verdi.

1992 tarihinde Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarını başlattı..

Edebiyat âlimleri Elazığ’ı, “Şiirin Başkenti…” olarak tanımladılar.

Halen birçok şair arkadaşlarımızın şiirleri edebi dergilerde yayınlanmakta…

Bütün bunlarla birlikte, “yeni besteler…” olmayacak mı?

İşte, Doğan Sever dostumuz…

İlk eserinde, 78 besteyi yayınladılar

Bu besteler arasında; şarkılar, türküler, marşlar, ilahiler yer alıyor.

Geleceğin Elazığ’ında, ‘musiki dünyasına…’

Ve en önemlisi de, ‘yeni seslere…’ merhaba diyorlar.

Doğan Sever’i canı gönülden kutlarım…

MANAS Yayıncılığı da, “Notaların Kanatlarında Elazığ”

Eserini bu şehre, musiki dünyamıza kazandırdıkları için tebrik ediyorum.

Burada hemen şunu ifade etmek istiyorum;

Bu şehrin, “Özer Gözler…” gibi şahsiyetlere ihtiyacı var.

***                            ***

ARŞİV KAVRAMI…

Özer Gözleri anma programında en fazla dikkati çeken husus,

Dünden bugüne; “Arşiv Kavramı…” olmuştur.

Bizler, Özer Gözler’i anlatırken, kendilerinin,

Bir asrı içerisine alan, “zengin arşivinden…” söz etmiştik!

Bu arşivlerin akıbeti ne olacak sorusu?

O sorular bizleri geçmişe götürdü…

Demirbağ Kardeşleri yetiştiren, “Sekratlı Ali Bey Konağı…”

O Konakta icra edilen musiki sohbetleri…

Her biri, “kayda alınan…” o sesler nerede?

Bu şehirde, “bir döneme imza atan…”

Av. Fikret Memişoğlu’yla ilgili bir kayıt var mı?

Bu soruları çoğaltabiliriz!

Bütün bu sorular, “Arşiv Kültürünü…” gündeme taşımaktadır.

Bir araştırmacı için en önemli kaynak nedir?

“Arşiv / veya yazılı kaynaklarıdır!”

Bu şehirde/ veya 81 şehrimizde; “resmi arşiv kültürünün…” neresindeyiz?

Arşiv, bütünüyle bu topluman yaşanmış ‘hafızasıdır!’

Bizler, tarihimizi, kültürümüzü, musikimizi gelecek nesillere nasıl aktaracağız?

İçerisinde yaşadığımız,  ‘bugünü…’ gelecekte nasıl okuyacağız?

Burada,  “milletvekillerimizi…” göreve çağırıyoruz!

Gelişmiş ülkelerde,  “arşivlerin…” değerlendirilmesi nasıl?

Osmanlı da,  “arşiv kültürü…” nasıldı?

Ve günümüz Türkiye’sinde, “milli arşiv anlayışı…”

Meclisin gündemine mutlaka taşınmalıdır!

Her şehirde, “bilgi bankası…” oluşturulmalıdır.

Sivil-Kamu bütün bilgiler, “o bankada…” yer almalıdır!

“Her türlü bilginin toplanması, saklanması ve gelecek nesillere aktarılması…”

Bizler, “aydınlık geleceğe…” böyle bir sorumlulukla yürüyebiliriz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE