MÜSLÜMAN KİMLİĞİ

 MÜSLÜMAN KİMLİĞİ

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Bu soruyu, öncelikle “kendimize” soralım?

Sonrasında,  ‘yakın çevremize…’

İçerisinde yaşadığımız,  ‘şehrin insanına…’

Ve şehrimizin, ‘doğusundaki’ ve ‘batısındaki’ insanımıza,

En nihayette,  “78 milyon insanımıza…”

“Müslüman kimliğini…” bizlere tanımlar mısınız?

O tanımı yaparken,

Bizler, “o tanımın’ neresindeyiz?

Her türlü yoruma da,

Her türlü tartışmaya da açığız!

***                       ***

“Müslüman, elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyen kimsedir”

Lütfen, bu ‘Hadisi Kutsiyi’ onlarca, yüzlerce defa okuyunuz!

Ve şu mübarek vatan coğrafyasında her Allah’ın günü gelen,

“Şehit haberleriyle…” sarsılmayan bir yüreğe hicap ediniz!

Müslüman kimliğinde, “güvenilir olmak”

Neresi olursa olsun, bir yer “Müslüman coğrafyası” ise,

Orada insanlar,  “emniyettedirler” “güvendedirler”

Hadis ne diyor, “Komşusu aç iken tok yatan benden değildir”

İşte sizlere, Müslüman’ın Müslüman’a olan,

“Hak ve hukuk çizgisi…”

“Kardeşlik hukuku…”

Ey Müslüman, “senin oturduğun sokakta bir Müslüman;

“Açlıktan ölüyorsa…” o sokakta oturanların hepsi vebal altındadır!

***                       ***

İnancımız ne diyor?

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz,

Birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız”

Aklımızı başımıza devşirelim!

Ve birbirimizi, ‘uyaralım’

Birbirimizi, ‘ateşten koruyalım’

Şu coğrafyada, her Allah’ın günü “şehit…” haberleri!

Derinden sarsılıyorsunuz!

Cizre den Nusaybin’e…

Siverek’ten Hazro’ya…

İl, İlçe ve Beldelerim;

Sorarım sizlere, ‘kanaat önderleriniz’ yok mu?

“İlim ve Hikmet Ehli…” insanlarınız aranızda yok mu?

***                       ***

İnancımız,  “Kabilleşmeyiniz!” buyuruyor.

Yolumuz üzerinde, ‘işaretler’ konulmuş.

O işaretlerde neler yazılı?

“Birbirinize buğuz etmeyin,

Birbirinize haset etmeyin,

Birbirinize arka çevirmeyin…”

Ve önümüzde koskocaman bir levha duruyor;

“Allah’ın kulları kardeş olun.

Bir Müslüman’a, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz”

Bütün bu sözlerim, “Müslüman Kimliği” taşıyanadır.

O kimlik, “cehaleti” reddeder!

O kimlik,  “ataleti”  reddeder!

O kimlik,  “zulmü” reddeder!

O kimlik, “Karunlaşmayı” reddeder!

O kimlik,  “Firavunlaşmayı” reddeder!

O kimlik,  “bütün kötülükleri” reddeder!

***                       ***

İnancımız, “İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez”

İslam kavramının içerisinde,

“Şefkati” ve  “Merhameti”  birlikte okur ve de yaşarsınız.

İslam nedir?

Tek bir kelimeden ibaret, “güzel ahlak”

Kötülüğe karşı,  “iyilik” yapabiliyor musunuz?

Var mı böyle bir yiğit!

Müslüman Kimlikten bir fotoğraf karesi daha;

“Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!”

Evet,  “Din nasihattir”

Ve de, “Samimiyettir”

“Aldatan bizden değildir”

Bir çerçeve daha sizlere,

“Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur”

Zararda yarışmak, ne kadar çirkin ve vicdansızlık!

İnsana, eşyaya, çevreye zarar verenler!

Gerçekten,  “yazıklar olsun” onlara!

Milletin emanetini,  “korumayanlara” yazıklar olsun!

Sözde,  “Barış” diyerek;

Bu ülke insanına, “nefreti çağrıştıranlara” yazıklar olsun!

***                       ***

Bir temel kaidedir;

“Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür.

İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye;

Allah katında sıdık (doğru sözlü) diye yazılır.”

Sürekli, ‘doğruları’ söylemek;

Doğrularla birlikte olmak;

İşte onun mükâfatı, ‘cennet’

Bir de, onun zıddı olan;

“Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür.

Kişi yalan söyleye söyleye;

Allah katında kezzab (çok yalancı) diye yazılır”

Özetle, “birbirimizi” sıklıkla uyaracağız!

İçerisinde yaşadığımız cemiyette/ toplumda;

İsmi, rengi veya sıfatı ne olursa olsun;

“Kötülüklere karşı…”

Kesin ve net tavrımız olacaktır.

Tekrar ifade etmek isterim ki,

“Müslüman bir belde, emniyettedir!”

Bunda, ‘çekincelerimiz’ varsa;

Lütfen,  “kendimizi” sorgulayalım!

 

 

 

 

YORUM EKLE