MÜSLÜMAN’IN VASIFLARI

 MÜSLÜMAN’IN VASIFLARI

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Kur’an da, “Müminûn Suresi’nde” Müslüman’ın vasıfları o kadar nezih anlatılıyor ki?

Bu çerçevede, Kur’an bizlere “kurtuluşu…” haber veriyor.

Ayet, “O kimseler ( o mü’minlerdir) ki, onlar namazlarında huşu

(korku ve eziklik) içinde olanlardır.” (Mü’minun, 2)

 “Ve o kimseelr ki, onlar boş şeylerden

(boş söz ve işlerden) yüz çeviricidirler” (a.g.e, 3)

“Ve o kimseler ki, onlar zekât (vermek) için çalışanlardır.” (a.g.e, 4)

“Ve o kimseler ki, onlar ırzlarını koruyucudurlar.” (a.g.e, 5)

“Yine o kimseler ki, onlar emanetlerine ve sözlerine riayet edenlerdir” (a.g.e, 8)

“İşte onlar, gerçekten (yüksek makamlara) vâris olanlardır.” (a.g.e, 10)

“Hem o kimseler ki, onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler” (a.g.e, 58)

“Yine o kimseler ki, onlar Rablerine ortak koşmazlar” (a.g.e, 59)

“Ve o kimseler ki, şüphesiz onlar Rablerine dönecek kimseler

Oldukları(nı bildikleri) için, verdikleri şeyleri kalpleri ürpererek verirler” (a.g.e,60)

“İşte bunlar, hayırlı işlerde koşuşurlar ve onlar bunlarda,

(o hizmetlerde) sâbikûn (önde gidenler)dir” a.g.e, 61)

***                             ***

MÜSLÜMANIN YÜZÜNDEN OKUNUR

Ne müstesna bir kimliktir…

O kimliğe baktığımızda, “Onlar…”

“Yalnız Allah’tan korkup sakınırlar”

“Yalnızca Allah’a ibadet ederler”

“Allah’ı herşeyin üzerinde tutarlar”

“Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmazlar”

“Gayba iman ederler”

“Herşeyin Allah’da olduğunu bilirler”

“Asıl hedefleri Allah rızasıdır”

“Allah’ın ayetlerine gönülden boyun eğerler”

“Allah'a güvenip-dayanırlar, Yardımın ancak Allah'tan olduğunu bilirler

“Daima Allah'ı anarlar”

“Kuran'a kuvvetle bağlanmışlardır”

“Kıyamet gününe kesin olarak inanırlar”

“Gelecek endişesi taşımazlar”

“Kadere tam iman ederler, Zorluklar imanlarından döndüremez”

“Allah'ın dinini tebliğ ederler”

“Gizli yâda açık infak ederler”

“Zekâtı gereği gibi verirler”

“Emanete riayet ederler”

“İyiliği emreder”

“Hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar”

“Adeletlidirler”

“Sabırlıdırlar”

“Kibirli değildirler”

“Yapmayacakları şeyleri söylemezler”

“Yoksulları korurlar”

“Asla ümitsizliğe kapılmazlar”

“Suçlulara arka çıkmazlar”

“Barıştırıcı ve uzlaştırıcıdırlar”

“Arkadan konuşmaz ve kusur araştırmazlar”

“Anne bayaya iyi davranırlar”

“Kadınları koruyup gözetirler”

“Sözün en güzelini söylerler”

***                             **

Ne kadar nezih bir dine mensubuz!

İnancımız,  “ikrah ettirmeyiniz…”

İnancımız,  “zorlaştırmayınız…”

İnancımız, “kolaylaştırınız…”

İnancımız,  (Biz) kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmayız” diyor.

İnancımız,  insanı ön plana çıkarmıştır!

İnsan, “yaratılanların en şereflisi…”

İnsan,  “yüce yaratıcının yeryüzünde halifesi…”

İnsan,  “ahsen-i takvim…”

İslam, bütünüyle; “akıl, his, iz’an, vicdan, gönül…” dinidir.

İslam bütünüyle;  “barış, huzur, güven, emniyet…” dinidir.

İslam bütünüyle;  “sabır, sadakat, sükûnet, sevgi ve muhabbet…” dinidir.

İslam bütünüyle; “ilim, hikmet, ihsan, irfan, ihlâs, ahlak ve marifet…” dinidir.

İslam’ı bihakkın yaşayanlar, “dünyayı cennete…” çevirirler!

Ah! Bizleri asıl kemiren de, “günahlarımız ve veballerimiz…” değil mi?

İslam’ı, “özüyle…”  yaşamak, asıl marifet olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE