Muş'u konuşmak

İnsan içerisinde yaşadığı coğrafyayı ne kadar biliyor?
Bu soru sadece, Muş İlimiz için değil efendim!
81 İlimiz içinde geçerlidir!
AKD ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Atatürk Araştırma Mrk. İle MŞÜ birlikteliğinde
“Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslar arası Sempozyumu”
Bu faaliyet, her zaman ve her zeminde oldukça önemlidir!
Bütün yönleriyle, Muş İlimiz ele alınıyor!
Şöyle bir ana başlıklara bakalım;
“Tarih ve Coğrafi Açıdan Muş”
“Muş’un İdari ve Siyasi Yapısı”
“Muş’un ekonomik yapısı”
“Muş’un Sosyal Ve Kültürel Yapısı”
Bu temel başlıklar birbirlerini bütünlüyor!
Muş İlimiz tarih boyunca stratejik öneme sahiptir
Sadece,  “1071-Malazgirt” bile, iç turizm için çok büyük bir potansiyel
Burada en fazla arzuladığım nedir?
“Milli Sinema…” Türkiye’nin gündemine taşınmalıydı!
TRT’de zevkle takip ettiğimiz bir dizi, “Diriliş-Ertuğrul”
Aynı formatta,  “Malazgirt’te; Vatanlaşan Coğrafya…”
Muş İlimiz, sadece Anadolu Coğrafyasının değil;
Gönül Coğrafyamızında gözbebeği…
Bizim en büyük eksiğimiz nedir?
Herşeye rağmen,  ‘tanıtım eksikliği…’
“Muş’un Turizm Potansiyeli…”
Öyle bir potansiyel var ki,
“Bizleri zaman tunelinden geçirecek…” 
Müthiş bir potansiyele sahiptir, Muş İlimiz!
Malazgirt, Çanakkale kadar önemli…
O ruhta neler vardır?
“Bin yıl İslam’ın bayraktarlığını yapmış bir millet…”
Rahmetli Ahmet Kabaklı Hocamızın da sıklıkla ifade ettikleri gibi,
Malazgirt’te,  İatanbul’un fethinde, Çanakkale’de,
Ve Kocatepe’de…
Herbirinde bu milletin “Alperenlik Ruhu…” vardır!
İmam Şafii Hz. ne diyorlar;
“Tarih ilmi, insanın zekâsını artırır!”
Tarih ilmi, “geçmişten geleceğe radar tutar!”
***            ***
10-12 Mayıs 2018 tarihleri, Muş İlimiz için önemlidir
Bu tarihi faaliyetin paydaşlarına şöyle bir baktığımızda;
“Atatürk Yüksek Kurumu Araştırma Merkezi Başkanlığı”
“Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü” birlikteliğinde;
“Muş Valiliği ve Belediye Başkanlığının” destekleri…
Bu köşemde birkaç yazımızla ifade etmeye çalıştık;
Muş İlimizin en büyük şansı neler olabilir?
“Muş Ovası, Malazgirt,  Murat ve Karasu Nehirleri,
Muş Alparslan Üniversitesi, Muş’un Bitki Örtüsü ve Muş Lalesi…”
Muş İlimizin en büyük düşmanları Kimler?
“Cehalet, yoksulluk ve işsizlik…”
Bizim inancımızda,  “Ye’is” yani “Ümitsizlik” yoktur!
Bizim inancımızda,  “Atalet…” yani  “tembellik/ miskinlik” yoktur!
Öyle bir felsefeye sahibiz ki,
“Hiç ölmeyecek gibi dünya için…
Yarın ölecek gibi ahret için çalışınız!”
Ahret Yurdunun kszanımında;
“Dünya ahretin ekin tarlasıdır!” ifadesi ne kadar duru ve berrak!
O duruluk ve berraklıkla, “bilgiye ve hikmete doğru…” yürüyüşümüz olacak!
***            ***
Dikkatimi çeken bildiriler arasında;
“Cumhuriyet Döneminde Muş’ta Eğitim Tarihi Gelişimi”
“Tahsin saraç’ın şiirlerine bazı meteforlar üzerine”
“Âşık Ali Tekin’in şiirlerinde Muş Şehri”
“Nahiyeden Sancağa 16. Yüzyılda Muş”
“Sultan 11 Abdulhamit Dönemi Salnamelerinde Muş”
Éatatürk Döneminde Muş Valileri ve Milletvekilleri”
“Sovyet Askeri Tarihçilerinin Araştırmalarında Kafkas Cephesi,
Rus ve Ermeni Çeteleri Tarafından Muş’un İstilası”
“Muş’a Demiryolunun Gelişi”
“Seyyah Lynch’in Seyahat Notlarına Göre Muş ve Çevresi”
“Norveç’ten Muş’a; Bir Protestan Misyoner,
Bayan Bodil Katharine Biom”
“Alman Yardım Birliğinin Muş’ta Yürüttüğü Faaliyetler”
“Muş Manilerinde Sevgili Tasviri”
“Muş Türkülerinde Toplumsal Hayat”
“Muşlu Âlimler ve Devlet Adamları”
“Kültür ve Edebiyat Bağlamında Kotalili Molla Abdullah”
“Malazgirtli Ünlü Âlim İsmail Kâli”
“Müştak Baba Divanında Hikemli İzler”
“Milli Kimlik İnşasında Edebiyatın İşlevi ve Malazgirt Edebiyatı”
“Muş’ta Yerel Gazeteciliğin İlk Örnekleri”
“Molla Zahire Tendüreki’nin Divan’ı”
“Bir Masal Kahramanının Yolculuğu; Üç Kardeşler Masalı”
Bu büyük Organizasyonun Değerlendirme Oturumunda;
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, 
Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan,
Nihat Büyükbaş…
***        ***
Hemen Ramazan Öncesinde, “10-12 Mayıs 2018 tarihi…”
Muş’ta, tarihi bir çalışmanın; “bilim şenliği…” yaşandı
Akademisyenlerimizin iki gün boyunca yaptıkları sunumlar;
Muş insanına, Muş’un Gelişimine;
Çok önemli, ‘moral kaynağı…’ olacaktır.
Öncelikle, Muş İlimizin, ‘kalkınma stratejileri için de…’
Bu, “Bilgi Şöleni” çok önemli ipuçları verecektir.
Muş Alparslan Üniversitesi, “Muş’un fırsatlarıdır!”
Muş’u, Malazgirt’i, Ahlât’ı ve kutlu coğrafyamızı;
“değerlerimizle…” birlikte sıklıkla konuşalım!
Fikir ve düşünce planında; “sağduyu…” diyoruz
“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden,
Bir topluluk bulunsun.
İşte onlar kurtuluşa erenlerdir”  (Ali İmran, 104)
Bir akıl, bir yürek; ‘hayır istemede…’ paydaş olmak!

YORUM EKLE