ÖLÇÜ!

Hayatımızın her safhasında inancımız belli bir ölçü getirmiştir.

Ayet, “Gerçekten biz bu Kur’an’da insanlar için her şeyden misal getirdik;

Olur ki (onlardan) öğüt alırlar” (Zümer, 27)

Hayatın bütün cephesine, Hz. Kur’an ışık tutuyor.

Bizlere yol gösteriyor.

Ayet, “Allah bir kimseye ancak gücü yettiği kadar teklif eder!” (Bakara, 286)

İlahi ölçü…

İnancımız, “akla ziyan olabilecek…” hiçbir şeyi getirmiyor!

Tam aksine insan, “ilahi bir koruma…” altında!

*** ***

MUTEDİL ÜMMET!

Bizim inancımızda, “aşırılıklar!” yoktur.

“İfrat ve tefrike…” yer vermemiştir.

Ayet, “İşte böylece sizi mutedil bir ümmet kıldık ki,

İnsanların üzerine (hesap gününde umum peygamberler lehine)şahitler olasınız.

Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun!” (Bakara, 143)

Mutedil/ vasat (orta yolu) takip eden bir ümmet!

*** ***

KÖTÜLÜĞE KARŞI İYİLİK!

Hassas, zarif, nezih, dikkat çeken mükemmel bir, ölçü!

Ayet, “Çünkü iyilikle kötülük bir olmaz.

(Sen kötülüğü) en güzel olan (iyilik) ile def’et;

Bir de bakarsın ki, seninle aranda düşmanlık bulunan kimse,

Sanki sıcak bir dost olmuştur!” (Fussilet, 34)

“Sıla-i Rahim Etmek!”

“Selam ve Kelam!”

“Salih amel!”

“Sadaka!”

“Sabır!”

“Sükût!”

“Dua!”

Bizim inancımızın, “tebessüm eden bir yüzü’

Sürekli, “iyiliği çağrıştıran…” yürekliliği

İnsanı yücelten, “tavrı!”

O tavır nedir?

“Kötülüğe karşı iyilik!”

Bu felsefeyi bizler, “barışın kendisi!” olarak da isimlendirebiliriz.

*** ***

ŞERRE DUA OLUR MU?

Ayet, “İnsan ise (bazen öfkelenerek, bazen bilmeyerek)

Hayra olan duası gibi (kendi aleyhine olarak) şerre dua eder.

Çünkü insan, (işin sonunu düşünmez) çok acelecidir.” (İsra, 11)

Ah! şu insanlar…

“acele işe şeytan karışır!” derler ya…

Ne kadar doğru!

Ölçü nedir?

“Birbirimize Hakkı ve Sabrı tavsiye edeceğiz!”

Birbirimize, “hayır dualarda…” bulunacağız!

“Öfke” ve “Haset” ateştedir!

Öfkelenmek; “ateşe kürek çekmektir!”

Aman Allah’ım!

Sen bizleri, “ateşten koru!”

İnancımız, “bir zulüm üstlenen mutlaka zarardadır!”

“Ne zulmediniz; ne de zulme uğrayınız!”

*** **

FISILDAŞMAK!

Ölçü! “huzurun, güvenini, sulhün, iyiliklerin dışında!” fısıldaşmak;

O kadar büyük bir günahtır ki?

Ayet, “Ey iman edenler! (Aranızda) fısıldaştığınız/gizli konuştuğunuz zaman,

Günahı, düşmanlığı ve Peygamber (s.a.v.)'e karşı gelmeyi fısıldaşmayın.

İyiliği/iyi olanı, takvayı fısıldaşın

Ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygılı olup emrine uyun.” (Mücadele 9)

Söz dedik, “ Kendi halinde kalırsan bir damlasın,

Ama bütününe katılırsan bir derya olursun..”

*** ***

MANEVİ KÖRLÜK!

Ölçü! Manevi körlülükten kendimizi koruyacağız!

Ayet, “Kim bu dünyada (hakkı görüp kabul etmeyecek şekilde)

Kör olursa, artık o, ahrette de kördür

Ve yol bakımından da daha şaşkındır” (İsra, 72)

“Basiretin kapalı olması!” o kadar tehlikeli ki!

Akif, “yer gök uyanıkken, uyumak maskaralıktır!”

O manevi körlük yok mu?

Toplumu helaka götüren işte bu körlüktür!

*** ***

Ölçü! “Nefisi insanın en büyük düşmanı!”

Ayet, “Ben nefsimi temize çıkarmam; çünkü nefis,

Rabbimin merhameti olmadıkça, kötülüğü emreder.

Doğrusu Rabbim bağışlayandır, merhamet edendir” (Yusuf, 53)

Hak mücadelesini bırakıp; “nefis mücadelesi!” yapanlar!

İşte onlar, “gaflete!” düşenlerdir.

Mal, makam ve ihtiras; o kadar tehlikelidir ki,

Bütün dostlukları yıkıp atar!

Hz. Yusuf (as) bile, “Ben nefsimi temize çıkarmam!” diyor

Nefis mücadelesi; “bütün iyilikleri kemirir, yok eder!”

*** ***

BİLGİ SAHİBİ OLMADIĞIN…

Ayet, “Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına da düşme!

Çünkü kulak, göz ve kalb bunların hepsi ondan mesuldür” (İsra, 36)

İletişimin genel kuralları vardır; “sevgi-saygı, dürüstlük;

Örnek olma, güvenilir olma…”

“Doğruluk emanet, yalancılık ihanettir!” demesine diyoruz?

Peki, bu mükemmel ölçü’yü; hayatımıza ne kadar uyguluyoruz?

Her adımımızda, “niyet ve amelin örtüşmesi!” diyoruz!

Bununla da, “kalbi huzurdan…” söz etmekteyiz.

Kalp huzur bulmazsa, “bütün organlar…” rahatsız olur, efendim

*** ***

BOYNUNA BAĞLADIK!

Ayet “Ve her insanın amelini kendi boynuna bağladık.

Kıyamet günü onun için (o amellerin yazıldığı) bir kitap çıkarırız ki,

Onu açılmış olarak önünde bulur.” (İsra, 13)

Her anımız, “kayıt ve kontrol altında!”

Bunun adı, “manevi kayıttır!”

Ahir zamanda, “boynumuza asılacak!”

Orada, kaçış yok efendim!

Orada, “hesab-ı kübra!” var.

*** ***

ALLAH’A VE PEYGAMBERE İTAAT!

Hz. Kur’an bizlere, “öğütlerde ve nasihatlarda…” bulunuyor;

Ayet, “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin! Peygambere itaat edin!

(Ta ki) amellerinizi boşa çıkarmayın” (Muhammed, 33)

Kula, “kul olunmaz!” efendim!

İnsan, “en mükemmel varlık!”

O halde, “insanı yaşatacağız!”

*** ***

BÖBÜRLENMEK!

Hadis, “Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.”

Ayet“Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme!

Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de boyca dağlara erişebilirsin” (İsra, 37)

Kibir, gurur ne kadar tehlikeli!

İnsanı, “cehenneme!” veya “gayya kuyusuna doğru!” sürüklüyor!

O halde, “kibri ve haseti, örkeyi…” üzerimizden atacağız!

*** ***

YOL UZANIR...

Yol uzanır ben giderim, Elveda

Garipler ehlinden kalan Hoş seda;

Gül kokulu diyarlara merhaba;

Selam, selamete yürüyen nida…(BK)

 

SONBAHARDA RENKLER

Sarıdan kırmızıya kayar gözler

Güzün mor desenine doyar gözler

Gök kubbe, dağlar, nehirler tuval'im;

Gönül kalemiyle boyar gözler.. (BK)

YORUM EKLE