ÖLÇÜSÜZ BEYANLAR

Güzel bir ifade vardır; “söz, aklın terazisidir!”

Günümüze,  ulu orta söylenen sözlere bakıyorum!

Ne diyebiliriz?

“Akıl, zivanadan çıktı!”

Artık, “vicdanları titreten…”

Veya  “gökkubbeyi inleten…” bir seda yok gibi

Her Allah’ın günü haber metinlerinde yer alan beyanlarda;

Sözler, “kurşun misali…”

Sözler, “hiddet ve öfke dolu!”

Bütün bunların arasında,  “kadife sesli…” bir söz arıyorsunuz!

Ne mümkün…

İsrail Savunma Bakanı,

“Hamas ile aramızda her an silahlı çatışma çıkabilir!”

O öfkeyi tetikleyen kim/veya kimler?

ABD’de, “Trump’la başlayan…” değişim!

O değişim, “Ortadoğu’yu…” sarsıyor!

Sadece,  “yazık!” diyebiliyoruz!

21. asır, “çağrılar huzura ve barışa…” olmalı!

Çağrılar,  “umutlara…” yelken açmalı!

Çağrılar,  biraz olsun; “tefekkür…” kokmalı

***                             ***

TERÖRE KARŞI…

Türkiye’nin nüfusu,   “79,8 milyon…” oldu!

780 bin km2 vatan coğrafyamızda km2’ye;

“102 kişi…” düşüyor

1927 yılında, Cumhuriyetin ilk nüfus sayımında;

Km2’ye sadece; “17 kişi…”düşüyordu!

Nüfusumuz, 1927’den günümüze; “6 kat artmış!”

Bu genç ve dinamik nüfus, “düşmanlarımıza korku…” salıyor!

Onların en büyük korkusu, “100 milyonluk, Büyük Türkiye!”

“100 milyonluk Türkiye…” sözünden bile dehşete/ huya kapılıyorlar!

Psikolojileri bozuluyor!

Ve  “terörü, bu milletin başına bela…” ediyorlar!

ASALA, PKK, DEAŞ vesaire nerelerden çıktılar?

Küresel Güçlerin, “fesat ve fitne oyunları!”

Artık, o oyunları bu millet, “ferasetiyle…” görüyor!

Milli refleksi ve hamiyetiyle de, “mahkûm…” ediyor!

Sade ve duru bir söz vardır; “terör, insanlığın…” düşmanı!

Terör, “insan hak ve hukukunun, demokrasilerin…” düşmanı!

Terör,  “kurulu bütün düzenlerin ve sistemlerin…” düşmanı!

Bu millet, o aşağılık; “terör belasının da…” inşallah üstesinden gelecektir!

Ya, teröre destek verenler; “yüzleri kararacak!”

Gün gelecek, (o günler yakındır),  “başları önlerine düşecek!”

Daha şimdiden, “rezil ve rüsva olmaya…” başladılar, bile!

***                             ***

KÖYLERDE YAŞAYAN NÜFUS

1980’lerde,  “tarım kentlerinden…” söz ediliyordu!

2017 yılında,  “tarım işletmelerinden…” artık söz edebiliriz

1970’lerde, Türkiye için ne diyorduk;

“Yerküresinde kendi kendisine yeter nadir ülkeler arasında!”

Türkiye’nin, coğrafya olarak; “Gıda, Tarım ve Hayvancılık…” potansiyeli mevcut!

O potansiyeli aman ha, “heder…” etmeyelim!

Toprağa; “akılla, bilgiyle, marifetle…” sarılalım!

Ki,  “nimete…” garkolalım!

Türkiye nüfusunu analiz ettiğimizde;

2016 yılında; “nüfusun yüzde 92,3’leri şehirlerde…”

Belde ve Köylerde sadece, “yüzde 7,7 oranında…” nüfusumuz yaşıyor!

Nasıl bir fotoğraf var?

Köyleri, süratle terk ettik!

Köylerimizde,  “miraslar…” toprağı küçülttü!”

Göçler,  küçülen toprağın tamamen sahipsiz kalmasına, “sebep…” oldu!

Türkiye’de,  “tarım teşvik edilmeli…”

Tarım teşvik edilirken de; “araziler toplulaştırılmalı!”

Üretim ve Verimliliğin artırılması yönünde de,

Gerekli, “büyük proje çalşımaları…” yapılmalıdır!

***                             **

2 Şubat 1880 tarihinde,

“Cadde ve sokakların gece aydınlatılması uygulamasına ilk defa;

Wabash’ta (hindistan) başlanıldı!”

Bir batı ülkesinde değil?

İlk defa, Uzakdoğu Ülkesi, Hindistan’da; “cadde ve sokaklar…” aydınlatılıyor!

İnsanlık tarihinde, “güzelliklerin ve erdemliklerin merkezi…”

“Ortadoğu…”  olmuştur!

O hinterland’da, “büyük bir medeniyet havzası…” yer alır.

Batı, “müstemlekeci…” ve “istilacı-sömürgeci…” bir zihniyete sahiptir

İyiliklerin merkezinde ise,  “doğu dünyası…” yer almıştır.

YORUM EKLE