ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAK!

 ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAK!

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Cum’a Süresini mutlaka okuyalım…

İnsan, “bir arı kovanı” misali,

Nasıl bir araya gelebileceğini,

Nasıl dağılacağını,

Hayatı nasıl kurgulayacağını bilebilmelidir!

Cenab-ı Allah Cum’a Süresinde buyuruyor;

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için seslenildiği,

(Ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun

Ve alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır” (Cum’a, 9)

Cum’a,  ‘en hayırlı gün…’

Ümmeti,  ‘bir araya getiren gün…’

İnsanımızı, ‘aynı saflarda buluşturan…’ gün!

Kur’an, “vakit…” belirliyor!

Cum’a vaktinin girmesiyle birlikte;

“her türlü alış-verişi bırakacağız”

***                 ***

“Nihayet namaz bitince, artık yeryüzünde dağılın

Ve Allah’ın lütfundan (rızkınızı) arayın

Ve Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz!”

Cum’a, “ümmeti bir araya…” getiriyor!

“Bir olma”

“Birlikte olma”  şuurunu bizlere aşılıyor!

Ve Cum’a sonrasında;

Bir arı kovanı misali,

İnsanlar, “yeryüzüne dağılıyor!”

Cum’a namazında müthiş bir, “çekim kuvveti” var!

“Işığa…” yani, “aydınlığa…” yöneliyorsunuz!

Aklı, fikri, zikri, kalpleri birleştiren, bir yöneliş!

***                 ***

Hassas bir konuma geliyoruz;

“Böyle iken (bir kısmı), bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde,

Ona akın ettiler ve seni ayakta (hutbede) bıraktılar.

De ki: “Allah’ın katında bulunan (mükâfat, dünyaya aid)

Eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır.

Çünkü Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır” (Cum’a, 11)

Medine’de, kıtlığın baş gösterdiği yıllarda, Cum’a namazı vaktinde,

Şam’dan gelen bir kervanın Medine’ye girmesi üzerine,

Bir kısım cemaatin, Hutbe okunduğu anda, “camiyi terk etmesi!”

Mescitte kalan Sahabe sayısı, 12 ila 40 arasında olduğu belirtilir!

Allah’ın Resulü(asv) buyuruyorlar;

“Eğer bu kalanlarda olmasaydı, tepelerine taş yağdırılırdı!”

***                 ***

Bu ayet bizlere çok önemli mesajlar/ dersler veriyor!

“Vakte, nazar edeceğiz!”

Kur’an da, “gece ve gündüzden…” bahsedilir!

Gecenin, insanoğlu için “bir örtü” bir dinlenme;

Gündüzlerin, “rızık arama…”  vakti olduğu belirtiliyor!

“Vakit, nakittir” deriz!

Her zaman diliminin de, ‘kendisine göre’ önemi olduğunu belirtmek isteriz.

Hayat, “gelişigüzel…” değildir!

Onun da, kendi içerisinde “disiplinleri” vardır.

Kur’an bizlere, “yol gösteriyor”

Hayatı tanzimde,  “ölçülü…” davranmamızı istiyor.

Ama bizler ne yapıyoruz;

“Ölçüleri kaçırıyoruz!”

İnancımız ne diyor;

“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya;

Yarın ölecekmiş gibi ahrete çalışınız!”

Bizim inancımızda; “atalet, miskinlik, taassup…” asla yoktur!

Ve özellikle de, “paylaşma kültürüne…” büyük önem vermektedir…

Bizleri asıl üzen nedir?

Toplumda giderek artan, “sosyal kirlenme…”

Ve giderek dozunu kaçıran, “bireyselleşme…”

***                       ***

AŞAĞILIK…

“ (Habibim yâ Muhammed!) Çok yemin eden,

Aşağılık (kıymetli bir görüşe sahip olmayan),

Daima ayıplayan (insanların arkasından dudak büken),

Hep koğuculuk peşinde gezen, her zaman hayra mani olan,

Haddi aşan (hakkı çiğneyen),

Alabildiğine günahkâr, zorba; bunlardan sora (bir de)

Soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine,

Mal ve oğullar sahibi oldu diye itaat etme! (Kalem, 10-14)

***                  ***

PARMAK UÇLARI

Ayet, “Evet! (bir araya getiririz!) (Biz) onun parmak uçlarını

(parmak izlerine varıncaya kadar) düzenlemeye (eski haline getirmeye)

Gücü yetenleriz.” (Kıyame, 4)

***                  ***

YAPMAYACAĞINIZ ŞEYİ SÖYLEMEK

Ayet, “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz” (Saff, 2)

Ayet, “Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında,

Büyük bir gazap (sebebi) oldu” (Saff, 3)

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE