ONLARI TARİF EDEMEZSİNİZ!

 ONLARI TARİF EDEMEZSİNİZ!

Bedrettin KELEŞTİMUR

Acımasız, insafsız, merhametsiz, sevgisiz, saygısız kan dökücü ucubeler!

Onlara, “insan diyemem!”

Onların, “kalpleri taş gibi veya ondan daha katı!”

Onlarda, “sevgi…” dumura uğramış!

Onların fikir albümünde sadece, “inkâr!” yazıyor!

Onlar, bu dünyada; “iblisle yol arkadaşlığı…” yapıyor!

İnsanda, mekânda; “seviye…” vardır!

Onlarda, “seviye…” diye bir kavram da kullanamazsınız!

Onların bütün hesapları-kitapları, “insanlığa zarar üzerine…” kurgulu!

Onlar, “ölüm kâbusu üzerinde…” değerlerini yitirmiş!

Onlar, “kandan!..” besleniyorlar!

Onlar, “kin, nefret, öfkeyle…” gıdalanıyorlar!

Onlar, “acı çığlıklara…” alkış tutacak kadar; “alçak ve rezil!”

*** ***

Vatanımda, “masum yürekler!” yandı!

İnsanım güne, “çığlıkla!” uyandı…

Tan yerine, “kızıllığına…” bak;

Günlerim, “o kızıllığa…” boyandı

*** **

Ağlamak, “gözyaşlarında…” arınmak

Sevda dolu yüreklerde barınmak

Şehitlerime son defa sarınmak

Tarihime “uyanmak…” istiyorum

*** ***

Ne çetin coğrafyadır, Anadolu!

Sınırların ötesinde, “dostun az…”

Hafızandan çıkarma; “düşmanın çok…”

Ya! İiçmdeki; “fitne-fesata…” ne demeli?

Tarih boyunca, “hiç eksilmedi ki…”

İnancımız, “fitne, küfürden eşed!”

İnancımız, “fitneyi, uyandırmayın…”

Küfür oklarını, “fitneyle…” atıyor!

Kazanın altına, “fesat odunları…” katıyor!

*** ***

PARÇALANMAYIN!

Bizim, bu milletin tarihi boyunca en büyük zaafı;

Zaafı, ‘zillete dönüştüren…’ siyasi bölünmüşlüktür.

Kur’an ne buyuruyor;

“İçinizden, hayra davet eden ve iyiliği emredip;

Kötülükten yasaklayan bir topluluk bulunsun!

İşte onlar, gerçekten kurtuluşa erenlerdir.” (Ali İmran, 104)

Bu milletin her zaman, kendi içerisinden çıkardığı;

Sözü dinlenilecek, “ak saçlılara…”

Ve kendi içerisinde ihtilafları çözecek, “kâmil insanlara…”

Sağduyuyu temin edecek, “bilge kişilere…” ihtiyaç var.

Bütün bu kazanımlar, sürekli ‘istişare…’ ile olur.

Ayet, “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra;

Parçalanıp ihtilafa düşenler(Yahudi ve Hıristiyanlar) gibi olmayın!

İşte onlar için ise (pek) büyük bir azap vardır.” (Ali İmran, 105)

Bizim inancımız, birbirimize olan, ‘düşmanlığı…’ kesinlikle yasaklıyor.

Bizleri bir araya getiren, “bir olma gerçeği…” dururken;

Bizleri, her iki dünyada da, “azaba götürecek…” ayrılığın bir ifadesi olamaz!

İşte, tıpkı “Med-Cezir olayına…” benzeyen, tarihi serüvenimiz!

Bir milletin, “yükselişi…” ve “alçalışı…”

Tarih ilmi der ki, “sebep ve sonuç ilişkilerini…” iyi analiz ediniz!

Geleceği veya özleminizi, ona göre kurgulayınız.

*** ***

Bu coğrafyada, “Bir ve Beraber olmaktan…”

Bu coğrafyada, “saflarımızı sıklaştırmaktan…”

Bu coğrafyada, “milli şuur etrafında kenetlenmekten…”

Başka şansımız yok!

Artık, herşey aleni…

Hiçbirşeyin, “gizlisi ve saklısı…” kalmadı!

Akif şiirinde ne diyor?

“Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey?

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

“Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Son 150 yılın tarihini okuyunuz…

Belki, “acılarla…” sarsılacaksınız!

O acılar içerisinde, bu millet; “işgal yılları…” yaşadı!

Bu millete kâh, “Mondros Mütatrekesini…” dayattılar!

Bu millete kâh, “Sevr”i dayattılar!

O dayatmaları bir tokat olarak “yüzlerine indi!”

Oyun değişmedi…

Aynı kahpe yüzler sahnedeler!

Olsun! “geldikleri gibi gidecekler!” sözü;

Bu milletin, “ruhuna…” işlemiştir!

İnanınız ki, O ruh; Allah’a Hamd olsun yaşıyor;

Şehitlerimiz, “şahitlerimizdir!”

O şehadetler ki, “dinin temelidir!”

Bu coğrafya, o kutsi temeller üzerine inşa oldu!

Görmeyen/ göremeyen gözler; bu gerçeği görsün!

Anadolu, “Çanakkale’dir…”

*** ***

YERLİ MALI HAFTASI…

Bu milletin literaturunda;

“12-18 Aralık Tarihleri…”

“Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası…”

Bu haftayı okullarımızda, “daha şuurlu…” bir şekilde idrak etmeliyiz.

12 Aralık 1929 tarihinde dönemin Başbakanı ne diyorlar?

“Başlıca hedefimiz milli paramızı kıymetlendirerek altına bağlamaktır”

Türkiye’yi, “ekonomik ablukaya almaya çalışan küresel güçlere karşı…”

Günümüz siyasi iktidarı; “bu milletten…” ne istiyor?

“87 yıl öncesinde takip edilen yolu…” istiyor!

“Milli düşünce…” dediğimiz budur!

Bu düşünce, bu milletin; siyasette de, ekonomide de, sosyal hayatta da…

Takip etmesi gereken; “akıl ve izan yoludur!”

O yol bizlere birşeyleri de birlikte öğretiyor?

Öncelikle, “israf politikalarını…” terk edeceğiz!

Öncelikle, “verim ekonomisine…” yöneleceğiz!

Öncelikle, “Üreteceğiz…”

Öncelikle, “kendi markalarımızla…” ayağa kalkabileceğimizi düşüneceğiz!

Bunun anlamı nedir?

Bir başkasına özenmeyeceğiz;

“Kendimiz…” olacağız!

“Marka…” kimliktir!

Bu milletin, “zekâsının ürünü…” diyebilirsiniz!

Atatürk ne diyor?

“Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir…”

Şunu ifade edebilirim; “tarihi bir dönemden geçiyoruz!”

YORUM EKLE