ORUÇLA SABIR DERSİNDEYİZ!

  ORUÇLA SABIR DERSİNDEYİZ!

                                                             Bedrettin KELEŞTİMUR

Sabır, sözlükte; “Acıya, üzüntüye veya bir haksızlığa karşı ses çıkarmama;

Katlanma, direnme, dayanma, tahammül, metanet”

Hz. Kur’an da, “sabır ile alakalı 84 ayet geçiyor”

Sadi Şirazi, “insan nedir?” sorusuna;

“insan üç beş damla kan bin bir endişedir”

Sabır olmasaydı, “o, bin bir endişe” hayatın kâbusu olurdu!

Yani,  “hayat çekilmez…”

Ve de, “cinnet koğuşuna…” dönerdi!

O sebepledir ki, İnsanı “Âlâ-yi İlliyyin”

Yani “yücelerin en yücesi; en ileri noktalara…” taşıyan,

Ondaki, “Sabırdır!”

Oruç İbadetini, “sabırla…” tanımlarız;

“Oruç, sabrın yarısıdır”

Hadis, “İman iki şıktır, biri sabır, öbürü şükürdür”

Üstat Necip Fazıl Kısakürek, şiirlerinde sabrı çok güzel anlatır;

“Sabrın sonu selamet/ Sabır hayra alamet

Sabır Hakka tevekkül/ Sabır Hakka itimat

Sabırla pişer koruk/ Yerle bir olur doruk

Sabır, sabır ve sabır,

İşte Kur’an da buyruk”

***                        ***

Sabır, üç kısma ayrılır;

“Belaya, musibete sabır,

Dini bilgilerini öğrenirken ve ibadetlerini yaparken sabır

Günah işlememek için sabır”

Sabır, “Hayat okulunun öznesi…”

Ayet, “Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin,

Şüphe yok ki Allah,  sabredenlerle beraberdir” (Bakara, 153)

Yüce Yaratan, “sabreden kuluyla birlikte…”

Sabreden kulunu, “Yüce Yaratan…” müjdeliyor;

“O sabredenleri müjdele! Onlar ki, başlarına bir musibet geldiği zaman;

“Biz Allah’a aidiz ve sonunda O’na döneceğiz” derler” (Bakara, 155-156)

İnsan, şu kâinat sarayında; “korkuyla, açlıkla, sıkıntılarla…” imtihandadır!

O imtihanın şuuruna en fazla, “Oruç İbadetiyle…” varabiliyoruz!

O sabredenler,

O doğruluktan ayrılmayanlar,

O nafaka verenler,

O seher vakitlerinde istiğfar edenler…

İşte onlar, “kurtuluşa erenler…”

Peygamberlerin, Velilerin, Allah Dostlarının Hayatları;

Bizler için bütünüyle, “derslerle ve ibretlerle doludur…”

Onlar, “yılgınlık göstermediler…”

Onlar,  “zaafa düşmediler…”

Onlar,  “boyun eğmediler…”

Onlar, “her türlü çileye, eziyete ve işkencelere sabrettiler”

Onlar,  “düşmanlarına karşı sebat gösterdiler”

Ayet, “Sabretmenize karşılık selâm size, yurdun sonu ne güzel! (derler)” (Ra’d, 24)

Sabrın getirdiği makam, “cennet makamı”

Bunu, Hz. Kur’an bizlere haber veriyor.

Ayet, “Sabırlarının karşılığı, cennet ve oradaki ipeklerdir” (İnsan süresi, 12)

***                                        ***

Sabır, her bakımdan güzeldir.

Bir de,  sabrın zıddını düşünelim;

Ayet, İnsan (karakteri gereği) aceleden (acele hareket etme duygusuyla) yaratılmıştır.

Size ayetlerimi göstereceğim, artık siz pek acele etmeyin” (Enbiya, 37)

Asr süresinde, “Gerçekten insan ziyandadır” buyruluyor.

Devam eden ayette;

“Ancak; iman edip salih amellerde bulunanlar,

Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka” (Asr,3)

Ziyan sözlükte,  “Zarar, kayıp, hasar” anlamlarına geliyor.

Kendimizi, maddi ve manevi zararlardan, kayıplardan, bela ve musibetlerden;

Korumak için ne yapmalıyız?

Kur’an buyuruyor; “Birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye ediniz”

Hak,  “doğruluktur, eşitliktir, adalettir”

Aceleci insanın öyle bir tavrı var ki,

Ayet, “İnsan, hayrı ister gibi şerre davet çıkarıyor; insan çok acelecidir.” (İsra, 11)

Acelecilik, hırsa ve öfkeye kapılarını aralar.

Ayet, “Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır” (Mearic, 19)

Sabırla, insan durulanıyor…

Sabır, insanı olgunlaştırıyor…

Sabır,  “ölmeden önce ölme sırrına…” insanı taşıyor!

***                         ***

İmam Gazali, “Asıl hüner ve afiyet bollukta sabretmesini bilmektir.”

Sahabe misali, ‘sade ve yalın bir hayatı…’ tercih etmek!

Onlar, İsrafın her halinden kaçtılar.

Sadi Şirazi, “Sabır acıdır, ama tatlı meyvesi vardır”

Mevlana, “Sabır, kurtuluşun anahtarıdır.”

Ayet, “Yalnız sabredenlere ecirleri sonsuz olarak ödenecektir.”

Hatim-i Esem, “Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekli”

Abdulaziz Bekkine, “İnsanlar da riyanın karışmayacağı hakiki tek vasıf, sabırdır”

Hz. Ömer, “Şükürle sabır birer binek hayvanı olsalardı hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim.”

Hadis, “Sabır güzeldir, fakat yoksullarda olursa daha da güzel olur.”

Hz. Ali, “Bedende baş ne ise, imanda sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz.”

Bütün bunlar bizleri derin bir tefekkür dünyasına götürüyor;

Sabırla, daha metin, daha emin, daha güçlü, daha halim,

Ve daha selim olabileceğimizi söylemek isterim.

Sabır, huzurun ve güvenin de anahtarıdır.

Sabır, tarihte yaşamış büyük önderlerin, velilerin;

Allah dostlarının, dehaların, ilim ehli irfan sahibi insanların;

“Hayat iksiridir…”

Sabrı, sadece kavram olarak öğrenmek için değil;

Hayatımızın bir parçası haline getirdiğimizde bir mana ifade etmiş olur.

***                                        ***

Sabır, ilk önceliğinde;

Takva sahiplerinin sabrını kendimizce ders olarak alalım!

Bu nasıl bir sabırdır;

“Masiyetten (günahlardan) nefsini çekebilmektir!

İkinci adımda, “Musibetlere karşı sabretmek…”

Bunun adına bizler, ‘tevekkül’ ve ‘teslimiyet’ adını veriyoruz!

Üçüncü adımda, “İbadet üzerine sabır

Ayet, “Allah sabredenleri sever” (Ali İmran, 146)

Ayet, “Sabır ve namaz yalnız Allah’tan korkan müminlere kolay gelir” (Bakara, 45)

İmanı en üstün olan; sabırlı, cömert ve hoşgörülü olandır” (Deylemi)

Hadis, “Allahü Teâlâ sabredenleri sever” (Taberani)

Hayat nasihattir, en güzel nasihat ise;

“Hayatın zorluklarına sabretmektir…”

***                                        ***

Yüce Yaratıcının 99 ismi var!

Her isim, kâinata tecelli ediyor!’

Sabır, Cenabı-ı Hakkın esmasından;

Güzel isimlerinden…

Bütün zorluklara, “Ya Sabır” diyelim!

Hakkı, tesbih /zikredelim!

Doğruları kendimize, rehber edinelim!

Hayatı, bir bakıma sabırla ‘yıkayalım…’

Sabırla, İç dünyamızdaki kiri/pası atalım!

***                        ***

Peygamberlerin Sabrı!

Onlardaki, “çile ve ezalar…” tahammül sınırlarını aşmıştır!

Bütün bunlara gösterdikleri, “sabırlarda…” o derece anlamlı!

Hz. Yakup Peygamberin Sabrı,

Hz. Eyyüp Peygamberin Sabrı,

Hz. Yunus Peygamberin Sabrı,

Hz. Musa Peygamberin Sabrı,

Ve Allah Resulünün (asv) Sabrı…

O sabırlarda;  “Hakka Yöneliş…”  “Hakkı Birleyiş…”  vardır!

Bütün olumsuzluklara, bütün sıkıntılara karşı ne yapacağız?

“Allah’a ve Resulüne itaat edin. Ve birbirlerinizle didişmeyin.

Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider.

Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 46)

Orucun fazileti, “bizlere sabrı, yudum ve yudum içirmesidir”

Bizleri her iftar vakti, “şükreden kullarına…” eriştirmesidir

YORUM EKLE