OSMANLI MECLİSİ MEBUSANI...

OSMANLI MECLİSİ MEBUSANI...

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Bu milletin başına belalar açan,

Batı dayatması,  “özgürlük…” değil mi?

Nasıl bir ‘özgürlük’ sürekli düşünmüşümdür!

3. dönem Meclis-i Mebusan’ın fotoğrafına baktınız mı?

“142 Türk, 60 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 12 Ermeni;

Ki bunların arasında, “4 Taşnak ve 2 Hınçak mensubu”

5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp, 2 Ulah ve 1 Asurî…”

İttihat ve Terakki, “60 mebus desteğine…” sahiptir!

***                 ***

11. Abdulhamid’i, “Hal kararını götüren…” böyle bir meclistir!

O kararda kimler yer almıştır;

“Arif Hikmet Paşa, Ermeni Aram Efendi,

Draç Mebusu Arnavut Esad Toptani Paşa,

Selanik Mebusu Yahudi Emanuel Karasu…”

11. Abdulhamid’in karşısında yer alan yazarlar bu tablo için,

“Azim bir hata-yi siyasi”

“Af olunmaz bir hata ve silinmez bir leke”

***                 ***

Filozof Rıza Tevfik, “İstimdat” şiirinde ne diyecekler;

“Tarihler ismini andığı zaman,

Sana hak verecek, hey koca sultan;

Bizdik utanmadan iftira atan,

Asrın en siyasi padişahına!”

***                 ***

11. Abdulhamid’in “hal kararı” ile “Mondros Mütarekesi” arasında;

Sadece, 10 yıl vardır!

Mondros Mütarekesi’nden sonda,

“13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul işgal edilecek!”

Aman Allah’ım…

“6 Ekim 1923 tarihine kadar…”

Ve İstanbul’da, o kahrolası “mütareke basını!”

“Peyam-ı Sabah, Alemdar ve İstanbul” gazeteleri!

***                 ***

Tarih bizlere,  “zamanı duyarak yaşayınız!” diyor.

“Çanakkale, Yemen ve Sarıkamış’ı birlikte düşünürüm!”

Her üçünde de, “bir milletin diriliş dersini” okursunuz!

1800’lü yılların sonrası; tarihimizin en içli sayfalarıdır.

O yılların, her anına hüzünlenir; kendi kendime “hayıflanırım!”

Bu milletin verdiği mücadele, o kadar çetin ki?

Asırlara, “yürek seslenişini…” duyar gibi olursunuz!

***                             ***

1908 şartlarından, “günümüze…” yolculuk etmek isterim!

“Sağımızda solumuzda,

Yanımızda köşemizde…”

Fitne ve de fesat ateşini yakmak isteyenler;

İşte, onlar o kadar zalimler;

Bir o kadar da, “cahiller ki!”

O ateşi söndürmenin gayreti içerisinde olmalıyız!

Tarihi, “içimize sindire sindire okumalıyız!”

Akif ne diyorlar?

“Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar

Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi?”

Tarihten, “dersler” almak,

Ve kendimize de, “paylar çıkarmak!”

Eksiğimiz, hem de çok eksiklerimiz mevcut!

İnsanın,  “hatadan” yani “günahlardan dönmesi”

O kadar,  “zarif ve de kibar bir duruş ki?”

O duruşa, şimdi daha çok ihtiyacımız var.

***                             ***

ALKIŞLIYORUZ!

F.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü;

Ve  “Prof. Dr. İhsan Dağtekin”

“Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA)

2015 çeviri eser ödülüne layık görüldüler…”

Ve, ödüllerini Cumhurbaşkanı, “Recep Tayyip Erdoğan’dan aldılar”

“Ödül Anı!” Basın tarihimizde önemli yer tutar!

O anı, ‘gelecek kuşaklara’ taşımak…

O başarılı insanları, “alkışlamak” ve “kutlamak” n asli görevimizdir.

Bu millete, sizler  “imkân” veriniz!

Çok kısa bir zaman diliminde, “çok şeylerin değişeceğini” öreceksiniz!

Fırat Üniversitesinin “başarıları” hiçbir zaman ‘tesadüfî’ değildir.

O başarılarında önümüzdeki yıllarda, “katlanarak devam edeceği” inancındayım.

***                 ***

RUSYA YIKILIR MI?

Günümüzden 35 yıl öncesine gidelim…

SSCB’nin Afganistan’ı işgali!

Ve Afgan mücahitlerinin verdiği, “bağımsızlık mücadelesi”

Dillere kolay, efsaneleşen bu mücadele; “9 yıl sürecekti…”

SSCB’nin, dağılmasında  “etken sebepler arasında…”

Bu süreç de gösterilir.

***                 ***

1990 yıllar, “soğuk savaş döneminin bittiği…” yıllardır!

Son yıllara geldiğimizde, özelliklede coğrafyamızda;

“sert rüzgârların estiğine…” şahit olmaktayız!

Rusların, “Ukrayna’ya ve Kırım’a müdahalesi…”

Batının uyarılarını dikkate almaması!

Ve Suriye’de, “ayrı bir cephe…” oluşturması!

Acaba, “soğuk savaş dönemi…” gerimi geliyor!

Bu sorular ve endişelerle birlikte;

“Türkiye ile Rusya arasında başlayan malum gerilim!”

Son haberlere dikkatlerinizi çekmek isterim;

“Petrol fiyatlarının ucuzlaması Rusya’ya 100 milyar dolara mal oldu!”

Rusya’nın elindeki en büyük,  “ekonomik silahı; Petrol ve Doğal Gaz…”

Rusya, sistem olarak da, “hantal bir teknolojiye…” sahip!

Batı dünyası ile mücadele edebilecek, “siyasi ve ekonomik gücü…” zayıf!

Şurası bir gerçek ki, günümüz coğrafyasında Rusya’nın genel tercihi;

“Barıştan yana…” bir politika geliştirmelidir!

Bu politika sadece, “Ortadoğu Coğrafyasını…” değil;

Yerküresini de yakından etkileyecektir!

Artık, “külhanbeyi olma…” dönemi çok gerilerde kaldı.

Rusya’yı bekleyen asıl tehlike içeridedir;

Batı ile, “siyasi ve ekonomik rekabete…”

Mevcut gücü kaldıramaz!

 

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Bu milletin başına belalar açan,

Batı dayatması,  “özgürlük…” değil mi?

Nasıl bir ‘özgürlük’ sürekli düşünmüşümdür!

3. dönem Meclis-i Mebusan’ın fotoğrafına baktınız mı?

“142 Türk, 60 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 12 Ermeni;

Ki bunların arasında, “4 Taşnak ve 2 Hınçak mensubu”

5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp, 2 Ulah ve 1 Asurî…”

İttihat ve Terakki, “60 mebus desteğine…” sahiptir!

***                 ***

11. Abdulhamid’i, “Hal kararını götüren…” böyle bir meclistir!

O kararda kimler yer almıştır;

“Arif Hikmet Paşa, Ermeni Aram Efendi,

Draç Mebusu Arnavut Esad Toptani Paşa,

Selanik Mebusu Yahudi Emanuel Karasu…”

11. Abdulhamid’in karşısında yer alan yazarlar bu tablo için,

“Azim bir hata-yi siyasi”

“Af olunmaz bir hata ve silinmez bir leke”

***                 ***

Filozof Rıza Tevfik, “İstimdat” şiirinde ne diyecekler;

“Tarihler ismini andığı zaman,

Sana hak verecek, hey koca sultan;

Bizdik utanmadan iftira atan,

Asrın en siyasi padişahına!”

***                 ***

11. Abdulhamid’in “hal kararı” ile “Mondros Mütarekesi” arasında;

Sadece, 10 yıl vardır!

Mondros Mütarekesi’nden sonda,

“13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul işgal edilecek!”

Aman Allah’ım…

“6 Ekim 1923 tarihine kadar…”

Ve İstanbul’da, o kahrolası “mütareke basını!”

“Peyam-ı Sabah, Alemdar ve İstanbul” gazeteleri!

***                 ***

Tarih bizlere,  “zamanı duyarak yaşayınız!” diyor.

“Çanakkale, Yemen ve Sarıkamış’ı birlikte düşünürüm!”

Her üçünde de, “bir milletin diriliş dersini” okursunuz!

1800’lü yılların sonrası; tarihimizin en içli sayfalarıdır.

O yılların, her anına hüzünlenir; kendi kendime “hayıflanırım!”

Bu milletin verdiği mücadele, o kadar çetin ki?

Asırlara, “yürek seslenişini…” duyar gibi olursunuz!

***                             ***

1908 şartlarından, “günümüze…” yolculuk etmek isterim!

“Sağımızda solumuzda,

Yanımızda köşemizde…”

Fitne ve de fesat ateşini yakmak isteyenler;

İşte, onlar o kadar zalimler;

Bir o kadar da, “cahiller ki!”

O ateşi söndürmenin gayreti içerisinde olmalıyız!

Tarihi, “içimize sindire sindire okumalıyız!”

Akif ne diyorlar?

“Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar

Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi?”

Tarihten, “dersler” almak,

Ve kendimize de, “paylar çıkarmak!”

Eksiğimiz, hem de çok eksiklerimiz mevcut!

İnsanın,  “hatadan” yani “günahlardan dönmesi”

O kadar,  “zarif ve de kibar bir duruş ki?”

O duruşa, şimdi daha çok ihtiyacımız var.

***                             ***

ALKIŞLIYORUZ!

F.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü;

Ve  “Prof. Dr. İhsan Dağtekin”

“Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA)

2015 çeviri eser ödülüne layık görüldüler…”

Ve, ödüllerini Cumhurbaşkanı, “Recep Tayyip Erdoğan’dan aldılar”

“Ödül Anı!” Basın tarihimizde önemli yer tutar!

O anı, ‘gelecek kuşaklara’ taşımak…

O başarılı insanları, “alkışlamak” ve “kutlamak” n asli görevimizdir.

Bu millete, sizler  “imkân” veriniz!

Çok kısa bir zaman diliminde, “çok şeylerin değişeceğini” öreceksiniz!

Fırat Üniversitesinin “başarıları” hiçbir zaman ‘tesadüfî’ değildir.

O başarılarında önümüzdeki yıllarda, “katlanarak devam edeceği” inancındayım.

***                 ***

RUSYA YIKILIR MI?

Günümüzden 35 yıl öncesine gidelim…

SSCB’nin Afganistan’ı işgali!

Ve Afgan mücahitlerinin verdiği, “bağımsızlık mücadelesi”

Dillere kolay, efsaneleşen bu mücadele; “9 yıl sürecekti…”

SSCB’nin, dağılmasında  “etken sebepler arasında…”

Bu süreç de gösterilir.

***                 ***

1990 yıllar, “soğuk savaş döneminin bittiği…” yıllardır!

Son yıllara geldiğimizde, özelliklede coğrafyamızda;

“sert rüzgârların estiğine…” şahit olmaktayız!

Rusların, “Ukrayna’ya ve Kırım’a müdahalesi…”

Batının uyarılarını dikkate almaması!

Ve Suriye’de, “ayrı bir cephe…” oluşturması!

Acaba, “soğuk savaş dönemi…” gerimi geliyor!

Bu sorular ve endişelerle birlikte;

“Türkiye ile Rusya arasında başlayan malum gerilim!”

Son haberlere dikkatlerinizi çekmek isterim;

“Petrol fiyatlarının ucuzlaması Rusya’ya 100 milyar dolara mal oldu!”

Rusya’nın elindeki en büyük,  “ekonomik silahı; Petrol ve Doğal Gaz…”

Rusya, sistem olarak da, “hantal bir teknolojiye…” sahip!

Batı dünyası ile mücadele edebilecek, “siyasi ve ekonomik gücü…” zayıf!

Şurası bir gerçek ki, günümüz coğrafyasında Rusya’nın genel tercihi;

“Barıştan yana…” bir politika geliştirmelidir!

Bu politika sadece, “Ortadoğu Coğrafyasını…” değil;

Yerküresini de yakından etkileyecektir!

Artık, “külhanbeyi olma…” dönemi çok gerilerde kaldı.

Rusya’yı bekleyen asıl tehlike içeridedir;

Batı ile, “siyasi ve ekonomik rekabete…”

Mevcut gücü kaldıramaz!

 

YORUM EKLE