ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA

“Elazığ’da İdari ve Siyasi Hayat”

1923-1950 dönemini içerisine alan özgün bir eser

Yaklaşık bir asır öncesinin, “Elazığ’ı…”

Bu çalışma bizlere çok önemli ipuçları veriyor!

Elazığ’da ilk nüfus sayımım, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hayat;

Net fotoğraflarla gözlemleyebiliyorsunuz

Tekrar ifade ediyoruz; bu özgün çalşıma;

Eğitimci Şahin Yedek’in, “doktora tezi…”

Çalşıma dört bölümden meydana geliyor

1.      Bölümde;

“Cumhuriyet Dönemi Elazığ’da, Nüfus, İdari ve Siyasi Yapı

2.      Bölümde;

“Elazığ’da Milletvekili Seçimleri, Elazığ Milletvekilleri

Ve TBMM’deki Çalşımaları

3.      Bölümde;

“Elazığ’da Mahalli Seçimler ve Yöneticiler

4.      Bölümde;

“Elazığ’da sivil Örgütlenmeler ve Basın”

5.      Bölümde;

“Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Sorunların Elazığ’a Yansımaları”

***                                    ***

1923-1950 Yılları arasında Yayınlanan Gazetelere şöyle bir baktığımızda;

“Mamuratü’l Aziz Gazetesi,  Şark Gazetesi, Fırat Mecmuası,

Satvet’i Milliye, Yeni Mefküre, Turan Gazetesi veAltan Dergisi…”

Mesela Altan Dergisi; “Elazığ Halkevi tarafından…” çıkarılmışrır.

Altan Dergisi; (22 Şubat 1935- 29 Ekim 1939) tarihleri arasında yayınlanmıştır.

Derginin çıkarılmasına; “Vali Tevfik Gür, öncülük ederler…”

Altan Dergisinde; “Tarihi, Kültürel Bilgiler, Edebiyat ve Sanat…” yer alır.

***                                     ***

Bu dönemin sivil örgütlenmeleri arasında;

Elazığ Halkevi ilk sırada yer alır!

Halkevleri çok yönlü fonksiyonları olan, “dönemin sosyal kurumlarıdır!”

Elazığ’da bu dönemde sivil hayatı canlı tutan; “sivil örgütlenmeler”

“Kızılay Cemiyeti, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu,

Elazığ Okul Talebelerini Koruma Derneği, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası,

Elazığ Barosu, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Elazığ Kültür Derneği,

Veremle Savaş Derneği, Elazığ Çiftçiler Birliği…”

***                                    ***

Şahin Yedek’in çalışmasında en dikkati çeken konu başlığı;

“1927 yılı Elazığ’ın nüfusu ve İlçeleri…”

Elazığ’ın, 1927 tarihindeki nüfusu;  “213 binlerdedir…”

1927 yılında Elazığ’ın İlçeleri;

“Baskil, Çapakçur, Çemişgezek, Genç, Hozat,

Keban, Maden, Mazgirt, Ovacık, Palu, Pertek”

1927 yılının nüfus analizini iyi yapmalıyız;

Günümüzden bir asır öncesinin fotoğrafı;

“Bingöl ve Tunceli’nin Harput interlandı içerisinde…”

Yer aldığını göstermektedir.

Elazığ için;

“Cazibe merkezi…” kavramı, coğrafyanın konumundan geliyor.

Harput/ Elazığ,

Fırat Havzasının Kuzey Batısında yer alan geniş bir interlanda sahip!

Kültür Havzasını besleyen ana damarlara sahip olan İlimiz, “Elazığ’dır!”

***                                    ***

 

Elazığ İli, o dönemde de; “devlet ricalinin dikkatlerini…” üzerinde toplar

“Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Şemsettin Günaltay,

Adnan Menderes, A.F. Cebesoy vesaire…” ziyaret edilir!

O ziyaretlerin çok önemli  “tarihi yankıları…” olmuştur

Hala günümüzde, o ziyaretlerle ilgili “hatıralar…” anlatılır

Elazığ Ulaşım İmkanlaryla da, önemli bir konuma sahiptir;

Mesela, 1948 tarihinde; Salı-Perşembe-Cumartesi Günleri;

“Uçak Seferleri…” düzenli bir şekilde yapılmaktadır

Elazığ’da ilk trenin gelişi Turan Gazetesi’nde yer alır;

“2 Temmuz 1934 tarihli Turan Gazetesi’nen;

“Elazizliler Şümendüfer Bayramınız Kutlu Olsun”

***                                     ***

Elazığ’a,   “Kafkaslardan ve Balkanlardan gelen göçler…”

Kovancılar ve Sivrice İlçelerinin Kurulmalarında;

Bu göçler, “önemli faktör…” olarak da yorumlayabiliriz.

Şehrin, kültürel dokusunda bu göçlerin önemli yeri olmuştur.

Eğitimci Şahin Yedek’in eseri dopdolu önemli bir çalışma…

Önemli kaynak eserlerin, “incelenerek tarandığını…” görmekteyiz

Gerçekten karşımıza; “1923-1950 yıllarını içeren…” kaynak bir eser!

Şahin Bey’i gönülden tebrik ediyoruz.

***                                     ***

“SOKAK İSİMLERİ…”

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali çok güzel bir çalışmaya imza atıyorlar.

Emine Naskalinin bizlere gönderdiği mesajı aynen köşeme alıyorum;

“Konulu çalışmaya/ yayına sizi bir yazı ile katılmaya davet ediyorum;

Çalışmanın amacı,  kültürümüzde sokak ve apartman isimleri ile ilgili

 Birikimin tespit edilmesidir

Sokaklara ve apartmanlarlara isim verilmesinin tarihi;

 Bununla ilgili tarih ve edebiyat metinlerindeki kayıtlar;

Verilen isimler, ismlerin hikâyeleri, değiştirilen isimler, isimlerin sınıflandırılması; tabelalar

Ve tabela düzenlemeleri; isim verme mevzuatı;

Görseller gibi konular bu çalışmanın kapsamına girer.

Sokak isimleri çalışmasına katılmayı arzu ederseniz…”

***                                     **

GÖNÜLDEN DAMLALAR

SES DÜNYAMIZ

Türküler, şarkılar ses dünyamız

Türkülerle söyleşir, dertleşiriz

Şiir, Sanat, Edebiyat; söz dünyamız,

Sözümüzle halleşir, eyleşiriz.. (BK)

***                      ***

BİR NAĞMEDİR

Asırların feryadı bir nağmedir

O nağmede, iç dünyamız saklıdır

Kulak ver, o sese; irfan ehline

Milletin ortak vicdanı, aklıdır..(BK)

YORUM EKLE