PAŞA DEMİRBAĞ’I ANIYORUZ

 PAŞA DEMİRBAĞ’I ANIYORUZ

 
Bedrettin KELEŞTİMUR
 
İnancımız ne diyor; “ölülerinizi hayırla yâd ediniz!”
 
Paşa Demirbağ, 03 Aralık 2016 tarihinde Hakk’a yürüdüler.
 
Ölüm gününe, “Şeb-i Aruz Günü” diyoruz!
 
Paşa Demirbağ ismiyle birlikte;
 
“Bir dönemi, bir tarihi, bir kimliği…” ifade edmektedir.
 
Kendileri, zengin Harput Musikimizin; “kaynak ismiydi…”
 
Kendileri, “özel derslerle…” yetiştirilmişler…
 
Uzun yıllar, “musiki dersleri…” almışlar…
 
Bunda da, “Sekratlı Ali Bey’in…”
 
Ve “sanat eğitimine adadığı…” Taş Konağının önemli yeri vardır.
 
Paşa Demirbağ’ı bizler kâh; “Orta Öğretimde…” bir eğitmen kimliğiyle gördük
 
Kâh, Elazığ Belediyesi’nde, “Musikiden sorumlu!” Usta bir sanatçı olarak gördük
 
Kâh, Elazığ Musiki Konservatuarı Derneğinde,
 
Kâh, MANAS GÖNÜL EVİ’nde, “icracı-yorumcu…” olarak gördük!
 
“Kâh”lar bitmiyor…
 
Günışığı Gazetesi’nde; “Musikimizin Makam ve Uslleri…” üzerine makaleler yazdı!
 
Bir yazımızda da ifade etmiştik; Sanatında, “cimri…” olmadılar;
 
Tam aksine, “paylaşma kültürünü…” getirdiler.
 
Üç nesil, “gramofonda-taş plakta-CİDİ”de dinlediler.
 
Dokunaklı bir sesi vardı… O ses, “asırların feryadıydı…”
 
O seste, “bir milletin duyuşu…”
 
Sanki “acıları-sevinçleri…” aynı hamurda yoğrulmuştu!
 
** ***
 
Bu hafta sonu, “10 Aralık C.Tesi Günü, Saat; 13.00’de;
 
MANAS GÖNÜL EVİ’nde…” Paşa Demirbağ’ı anacağız!
 
O gün, Manas Gönül Evi’nde; “bir dönem anlatılacak…”
 
Kimler tarafından?
 
Sanatçının yakınları ve “Musiki Ustaları…” tarafından!
 
Bizim Musikimiz, Fırat’ta; “ses ırmağıdır…”
 
Bizim Musikimiz, Fırat Vadisinde; “Hoyrattır!”
 
Bizim Musikimiz, “Urfa’ya, Kerkük’e, Bakü’ye…” kardaştır!
 
Bizim Musikimiz, “en içli tefekkürdür!”
 
Bizim Musikimiz, “Yemen Türküsünde!” bu milletin “ses romanıdır!”
 
Harput’ta söylenen; 13 makam ve 100’ün üzerinde eser;
 
Paşa Demirbağ’ın hafızasındadır…
 
Onun sevdasında iki önemli isim; “Fuzuli ve Celal Güzelses…”
 
Her ikisinde de, “aşk ritmi!” “sevda dolu bir yürek!” vardır.
 
TRT GAP Diyarbakır Radyo’da, Elazığ Kanal 23 TV’de;
 
Paşa Demirbağ’ı konuşuyoruz…
 
Şunu gördük, Elazığ’da ve “sanat dünyamızda…”
 
7’den 70’e en fazla tanınan isim; “Paşa Demirbağ!” oluyorlar.
 
Bu şehirde, bu coğrafyada, “güzel çığırlar açtılar!”
 
Güzl anılarla aramızdan ayrıldılar.
 
Mekânları cennet olsun. Âmin.
 
*** ***
 
TÜRK LİRASI…
 
Milli bir öfke dalga dalga yayılıyor;
 
“Ticaret hayatınızda sadece ‘Türk Lirası’ olsun!
 
Bu sadece bir kampanya mı?
 
Bu milletin, “kendine dönüşü!”
 
Kamudan da birbiri ardısıra açıklamalar;
 
“EPDK, dağalgaz dağıtım ihaleleri dolar yerine TL ile çıkma kararı alıyor”
 
“Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na ait döviz birikimi TL’ye çevriliyor”
 
“4,5 G ihalesinin son ödemesi de TL ile yapılıyor”
 
*** ***
 
Bütün bu refleksler bizleri,
 
“Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanuna…” götürdü!
 
O kanunun Resmi Gazetede yayınlanış tarihi, “25 Şubat 1930”
 
O kanunun R. Gazetedeki No’su; “1433”
 
1929 Ekonomik Krizi, bütün dünyayı derinden sarsıyordu!
 
Coğrafya da, “ekonomik deprem…” yaşanıyordu!
 
O depreme karşı da, siyasi irade; “Türk Lirası…” diyecektir.
 
Bu bir, “milli reflekstir!”
 
Atatürk’ün, “İzmir İktisat Kongresinde…” yaptığı konuşmada;
 
“Yurdun Bbğıımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması…”
 
Birlikte ifade edilir!
 
Bizde, “1946 yılından itibaren de; “Yerli Malı Haftası!” olarak kutlanmaya başlanır.
 
İçeride ve dışarıda ki sıkıntılara karşı yapılacak en önemli mücadele ise,
 
“Bilginin ve Bilgi Teknolojilerinin Üretilmesidir!”
 
Türkiye’nin 2015 yılı Toplam İhracatı; “143,9 milyar dolar”
 
Türkiye’nin 2015 yılı Toplam İthalatı; “207, 2 milyar dolar”
 
Türkiye’nin 2015 yılı Toplam Hacmi; “351, 1 milyar dolar”
 
Bütün bunlar, resmi kaynak/ TUİK Verileri…
 
Bakınız, “351, 1 milyar”ı, “dolar olarak…” ifade ediyoruz.
 
İhracatımızın İthalatı karşılamadaki payı ne kadar?
 
“yüzde 69’larda…”
 
Bir başka ifadeyle, “63,3 milyar dolar!” açık vermişiz!
 
En büyük mücadele refleksimiz ne olacaktır?
 
“Bilgi ve Teknolojiyi Üreten!” bir ülke olmalıyız!
 
Israrla da ifade etmek istiyorum?
 
“İsraf toplumu…” olmaktan da hızla uzaklaşmalıyız.
 
İsraf ettiğimiz zaman bizler ne yapıyoruz?
 
Fert/ ya da birey olarak da dışarıya; “dolar!” ödüyoruz!
 
Mutlaka ama, mutlaka; “Bilgiyi üretecek…” ve de “satacağız!”
 
Başka çıkar yolumuz da yok gibi!
YORUM EKLE