PEYGAMBER AHLAKI VE TÜRK MİLLETİ

19 Nisan 2017 Çarşamba Günü Kanal 23 TV’de;

“Fikir Bahçesi” programında Prof. Dr. Muhammed Beşir Aşan ile beraberiz.

Bu milletin, Allah Resulüne (asv) olan muhabbetini konuşuyoruz!

Medine’nin ruhaniyeti; öncelikle Orta Asya’ya…

Ve oradan da, Anadolu’ya akıyordu…

“Bin yıl, İslam’ın bayraktarlığını yapan…” bir millet olmak!

İstanbul’un fethini haber veren Hadis;

Bu millete yöneltilen en nezih, övgüdür!

O övgü de, “bahtiyarlık…” vardır.

Hadis, “Kostantiniye muhakkak fethedilecektir.

Onu fetheden emir ne güzel emir;

Onu fetheden ordu ne güzel ordudur.”

Türkleri işaret eden ayet, “Maide Süresi 54. Ayette…”

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki),

Allah (onların yerine) öyle bir kavim getirir ki,

(O) onları sever; (onlar da) O’nu severler; (o bahtiyar insanlar)

Mü’minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı şiddetlidirler!

Allah yolunda cihâd ederler ve hiçbie dil uzatsnın kınamasından korkmazlar”

İşte bu, Allah’ın birt ihsanıdır ki,

Onu (kendi lütfundan rızasına yönenel kullarından) dilediğine verir.

Çünkü Allah, Vâsi (ihsanı bol olan)dır, Alîm (hakkıyla bilen)dir”

***                                    ***

İstanbul Fatihi bir naatında ne diyor;

“Ben Sultan Fatih’im, önündeyim İstanbul’un.

Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için.

 

Yoksa gül yüzünü güldürmeyen

Sultanlığı istemem, İstanbul’u istemem.

 

Ben bir garip yunusum, yazdığım sensin, yandığım sen.

Senden gayri bir aşka ben kalemi istemem, kağıdı istemem.

 

Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim.

Senden gayri, senden başka efendi istemem, sevgili istemem.”

Tarihte, “bir çağ açığ bir çağ kapatan…” Fatihteki muhabbet!

Peygamber sevgisi; ne kadar asil ve soylu değil mi?

Peygamber sevgisi ve muhabbeti Türklerde, “zirvelerdedir!”

Süleyman Çelebi’nin yazdığı, “Mevlid…”

Bu milletin Allah Resulüne bağlılığının da işaretidir.

***                                    ***

Türkler sadece cihat meydanlarında değil;

“İlim, irfan ve marifet ekseninde de…” İslam’a hizmet etmişler

İçlerinden büyük âlimler yetişmiştir.

Kütüb-i Sitte âlimlerinin herbiri, Orta Asya kökenlidirler;

İmam Buhari (Özbek), İmam Müslim (Horasan), Nesai (Horasan),

İmam Ebu Davut (Sicistan), İmam İbn Mace (Kazvin), İmam Tirmizi (Özbekistan)

Orta Asya, Maveraünnehir, “dünyaya ışık saçıyor!”

İslam’a hizmet eden tefsir, hadis ve diğer alanlardaki Türk Alimleri arasında;

“Zamahşeri, Süleyman et-Teymi,  Absullah bin Mübarek,

Abd bin Humeyd, İmam Darimi, Hattabi, Ayni…”

***                                    ***

Bilim dünyasına baktığımızda, o kadar güçlü alimler var ki,

“İslam’ın Batı Medeniyetine olan tesirlerini…”

Bu isimlerle birlikte daha rahat okuyabiliyorsunuz.

Sadece birkaç Türk-İslam Âliminin isimlerini zikretmek istiyorum;

“Ahmet Bin Musa, Akşemseddin,  Ali Bin Abbas,  Ali Bin İsa,

Ali Bin Rıdvân, Ali Kuşçu,  Ammar, Battani, Beyruni,  Bitruci,

Cabir Bin Eflah, Cabir Bin Hayyan, Cahiz, Cezeri, Demiri, Dinaveri,

Ebu’l Fida, Ebu’l Vefa,  Farabi,  Fergani, Harizmi, Hazini,

İbni Avvam, İbni Batuta, İbni Baytar,  İbni Fazıl, İbni Firnas,

İbni Haldun, İbni Havkal, İbni Macid, İbni Rüşd, İbni Sina,

İbni Türk, İdrisi, Kazvini, Mağribi, Mes’udi, Ömer Hayyam, Razi,

Piri Reis, Sabit Bin Kurra, Uluğ Bey, Zehravi, Zerkali…”

***                                    ***

Anadolu’nun fethindeki manevi ihtişamı okuyabildiniz mi?

Anadolu’nun, “manevi fatihlerinden…" söz edilir!

Onları kâh, Piri Türkistani’nin talebeleri…

Onları kâh,  Horasan Erenleri…

Onları k’ah, Alp ve Gazi Eren olarak da tanmılarız!

Anadolu’nun fethinde, “ahilik ruhu…” o kadar güçlüdür ki,

“İktisadi ve Soayal Hayat…” bütünüyle, “güven üzerine…” bina edilmiştir.

O ruhta neleri okuyabiliriz?

“Kur’an Ahlakını…”

 Veya “Peygamber sünnetini…”

O sünnet, bu milleti; aynı saflara taşıdı!

Şu, kabul gören bir gerçektir?

“Sünneti en layıkı vechile yaşayan…”

“Anadolu Türküdür!”

Anadolu’yu elde tutan da,  tavizsiz ve riyasız o ruhtur!

Anadolu insanının yapısına hiç baktınız mı?

“Sabır…” Anadolu insanının mihank taşıdır

“Sabır ve Kelam…” deriz

Kelam denince ilk akla gelen, “dildir…”

Dili çok iyi kullanmalıyız.

Müslüman kimdi?

“Güvenilir Olandır…”

Daha yüzlerce, “sünneti…” konuşabiliriz.

Şurası bir gerçekçi,

“Anadolu İnsanı…”

Anadolu insanı; huzurun ve güvenin…” üzerinde titredi!

“Kutlu Doğum Haftası…”

Sadece Anadoku’da; büyük bir olgulukla kutlanıyor!

Ne zamandan bu yana; “1989 tarihinden itibaren…”

İnşallah önümüzde ki yıllarda; “tarihi organizasyonlarla…”

Birlikte daha görkemli bir şekilde kutlanır..

YORUM EKLE