Putin ne yapmak istiyor!

 Putin ne yapmak istiyor!

Bir uçağın ‘bedeli’

Maksat,  günler, haftalar, aylar geçtikçe anlaşılıyor;

Putin’in, ‘nefret dilinde’

İki ülke arasında, ‘duvarlar örmek’

1990 sonrasında, ‘inşa edilmeye’ başlanan;

Meğerse ‘köprüleri’ yıkmak!

Putin, tekrar “Asya’ya dönmek…” istiyor!

Anadolu ile Asya arasındaki bağları;

Evet,  ‘bağları…’ koparmak istiyor!

Doğudan doğacak güneşe, ‘ay tutulması’ misali,

“karartma…” uygulamak istiyor!

***                 ***

Rusya, ısrarla ‘barıştan…’ kaçıyor!

Kaçarken de, aradaki  ‘mesafeleri’ açıyor!

Kendi aklınca da,  ‘yeni bir dünya’ örüyor.

Siyasette, ‘niyet okumak’ önemlidir…

Öyle ki, Rusya’yla ‘kesiştiğimiz’ bir dünya;

Bizim dilimizde, “Uluğ Türkistan…”

Ata Yurdumuz, “Orta Asya Türk Dünyası…”

Bu dünya ile 1990 sonrasında acaba ne kadar;

“kültür köprülerini…” geliştirdik!

Bu köprülerden, “ticaret kervanlarımızı…” ne kadar güçlendirdik?

Bütün bunlar, “barış zemini…” içerisinde olgunlaşacak;

Meyvelerini, bir veya iki nesil sonrasında vermeye başlayacak!

Putin,  “geleceği” sabote ediyor!

Rusya ile Türkiye arasında sürekli, “nefret dilini” kullanması;

Türkiye ile olan her türlü ticarete, “ambargo uygulaması”

Son yıllarda sürekli gelişme ivmesi kazanan;

Türkiye ile olan, “ticaret hacmini…” en alt limitlere çekmek istemesi!

Ticareti ve kültürü, “siyaseti güçlendiren” aktiviteler olarak görüyoruz.

Her ikisinde de, ‘medeniyetlerin’ müşterek dili olduğunu biliyoruz.

O dile, ‘medeniyet diline’ coğrafyamızın ihtiyacı var.

Her şeyden önce de, ‘ortak menfaatler’ dedik!

İnsan haklarını,

Hukuk devletini,

Demokrasiyi koruyarak;

“paylaşma kültürümüzü…” geliştireceğiz.

Öncelikle de, “Barış Yolunu…” seçeceğiz!

Birbirimize karşı, ‘iyi birer komşu’ olacağız.

Güçlü bir, “Ortadoğu…” 150 yılın rüyası!

150 yıl, bu coğrafyada, “kan ve gözyaşı” eksik olmadı!

İnsana, insan iradesine ‘değer verilmedi…’

Batı, bu coğrafyaya ‘müstemleke’ gözüyle baktı!

21. asırda bile bu coğrafyayı; ‘kolonileştirmek’ istedi!

O zihniyet, o zihniyetin ortaya koyduğu projeler;

Bu coğrafyada, “tarihi yıkımları…” yaşattı!

Bütün bu olanlardan, insanlık ve ‘medeniyet’ zararlı çıktı!

İşte, en son halka; “Suriye…”

Tarihi şehirler yerle bir olmuş;

Bu coğrafyanın asli unsurları, “evlerinden-yurtlarından” edilmiş;

“Göçler…” asrın yüzkarası, dramatik bir tabloya dönüşmüş;

Ve ülkeyi bir baştan öte başa, “haramiler” kuşatmış!

2016 yılının ilk günlerinde, insanıma bakıyorum;

“Mahzun ve mahcup bakışlar…”

Belki de, iç dünyalarıyla “sessiz bir çığlığı”  besliyorlar!

O çığlıkla, ‘manalı yakarışları da…’ duyar gibiyim!

Batı dünyası,  ‘duvarları’ yıktı!

Güzelim gönül coğrafya’mda; ‘duvarlar örülmek’ isteniyor!

Aradaki, o çelişkiyi veya ikilemi iyi okuyalım…

Hayata geliniz, “gönül gözüyle” bakalım!

Hadiseleri, “vicdanın sesiyle” okuyalım!

Bu coğrafya da, “kendimiz…” olalım!

***                       ***

 

YORUM EKLE