REEL EKONOMİ!

Reel ekonomi nedir?

“Mal ve hizmet üreten faaliyetler” olarak tanımlanır.

Mal ve Hizmetler;

“Tarımdan turizme,

İmalattan inşaata,

Madencilikten taşımacılığa…” kadar birçok sektörleri kapsar!

Reel büyüme dendiğinde;

“Enflasyon etkisinden arındırılmış…” büyüme akla gelir!

Yatırımcıyı en fazla korkutan nedir?

“Faiz odaklı…” bir ekonomidir!

Geçtiğimiz gün bir haber dikkatimizi çekti!

Rusya ekonomik krize karşı tedbirlere başvuruyor!

Bu tedbirlerin en önemlisi,

“İslami Bankaları…” araştırıyorlar?

Ekonomilerin en büyük riski, “faizdir…”

Faiz/ Riba lügatta; “çoğalma, artma” manalarına geliyor!

İktisatta, “Borçludan, borç süresi karşılığı alınan fazlalık”

Şurası bir gerçek ki,

“Faizlerin sıfıra yaklaştığı bir ekonomide canlılık görürsünüz…”

Faiz, reel ekonomilerde; ‘risk duvarıdır…’

Faizlerin arttığı bir ülkede,

“Verim ekonomisinden…”

“Tüketim ekonomisine…”  geçtiğinizi görebilirsiniz!

Çıkış Yolu,

‘Faizden arındırılmış…’ Reel ekonomilerin canlandırılmasıdır!

***                             ***

KIRILGAN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ!

Ekonomi için de artık,

‘Küresel…’ kavramı kullanabiliriz!

Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen kriz,

Sizleri de, ‘belli oranlarda…’ etkilemektedir!

En son ekonomik göstergeler,

Kişi başına düşen milli gelirin giderek düştüğüne işaret ediyor!

Bunu son yıllar içerisinde en fazla etkileyen de,

“Suriye’den ülkemize gelen 2 milyonun üzerindeki mültecilerdir!”

Söz konusu bu mültecilerin de,  GSYH’dan pay aldığını söylemek durumundayız!

Türkiye’nin resmi kayıtlarda nüfusu her ne kadar,  “76 milyon…” olarak ifade edilse de,

Gerçekte, “2 veya 3 milyon arasındaki mülteciyi…”

Bu nüfusa eklemek durumundayız!

Yetkili ağızlar, Suriyeli mültecilere şimdiye kadar;

“4 milyar dolar harcandığını…” ifade ediyorlar!

Bütün bunlar Türkiye’nin, ‘büyüme hızını da…’ etkiliyor!

Doğu Anadolu’da, 1984’lerden bugünlere kadar süregelen,

Şu amansız, ‘terör belası…’ ekonomik kalkınmamıza;

En büyük darbe/ veya ‘kötülük’  olmuştur!

Bu kötülüğü yapanları, ‘lanetliyorum…’

75 milyon insanın, ‘ekmeğiyle…’ oynadılar!

Ve sürekli olarak ülkemizde, ‘fitne çıkardılar…’

***                             ***

BÜTÜN MARİFETLERİ ŞİDDET!

En son bir haber de,

“Şanlıurfa’da bayrak yakıp şehitliğe attılar”

Akif’i andığımız şu günlerde;

“İstiklal Marşı…”

Ve “Bayrak düşmanlığı…”

Bu coğrafya insanının, ‘mankurtlaştırılmasıdır’

Değerlerinden soyutlandırılmasıdır!

İsyankâr bir kişilik kazandırılmasıdır!

Sokaktaki, ‘kanlı eylemler…’

Şurası bilinmelidir ki,

 ‘özgürlüğe giden yol…’ değildir!

Onun tamamen aksine, “Bataklığı büyültmektir”

O bataklıkta kimler boğulur?

O bataklığa, ‘sebep olanlar…’

Bir söz vardır;

“Zulüm kendi sarayını yakacaktır!”

***                             ***

ÇANAKKALE İSLAM’A YAKLAŞTIRMIŞ OLABİLİR!

Basında,  yakın çevresinin;

“Winston Churchill’in Müslümanlığa geçmesinden korkuyordu!”

Haberleri yer alıyordu!

Çanakkale Savaşları, ‘mucizevî…’ anılarla dolu!

İngiliz General Hamilton ne diyor;

“Bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir.”

“Biz gökten inen güçler ile mücadele ettik…”

Winston Churchill, mahkeme heyetinin birbirinden ağır soruları karşısında,

Haykıracaktır!

“Anlamıyor musunuz, biz Çanakkale’de Türk’lerle değil,

Allah ile harp ettik! Tabi ki yenildik…”

Bir bakıma, ‘hakikatlerle yüzleşen’ bir şahsiyetin iç dünyasında,

‘fırtınalar esecektir…’

O fırtınalardan etkilenmemek mümkün mü?

YORUM EKLE