RESMEDİN, GÖNLÜNÜZDEKİ DÜNYALARI

                 Bir yılı daha geride bıraktık!

Elbette,  ‘sessiz çığlığım’ ‘feryadım’

Dünyaları fethedecek bir güçte!

Rolümüz,  yüreğimizdeki sevda…

Eserimiz, sevdaları nakşetmek!

Ta ezeldendir,  nakşımız çizilmiş!

Tesadüfler değil, tevafuk deriz;

İlahi denklem, ‘varoluş sırrında…’

Nasıl, nerede, ne zaman sorusu?

 

Kaçıncı kıştır,  bu bekleyişimiz?

Elbet bahar muştusunu alacak!

Lamelif deyip seferber olacak;

 Erdemli yarınlara koşacaklar!

Şu gelecek yıllar özlemimizde…

Tan vakti düşende, ümitlerimiz!

İçimizde yeşerir gündoğumu…

Mutlaka doğacak sevda nehrimiz!

Ufkumuzdan akacak,  şanlı güneş!

Resmedin, gönlünüzdeki dünyayı

***                 ***

MUHASEBE!

“Muhasebesini yaparsak dünün…”

Var mı, ak alınla  ‘hesabını’  verecek!

Bütün meselemiz de, o değil mi?

“Hesabı verebilmek!”

Her akşam evimize gittiğimizde;

“Birgünün hesabını yaptık mı?”

Acaba düşündük mü?

“İki günü eşit olan zarardadır!” diye!

Her günümüze, ‘bir artı…’ koymak…

O artıları, ‘çarpanlara…’ çevirmek!

Sürekli,  ‘çoğalmak’ ve ‘büyümek…’

İşte, ‘yürek hesabı…’ budur!

Gününü, ‘heder edenler…’ zarardadır!

Ziyandadır; ışığı kaybedenlerdir!

Onlardan olmak istemeyiz!

***                 ***

HERKES ÇEVRESİNİ TEMİZ TUTARSA!

Toplumda en büyük yanlışımız;

Kendimiz, ‘aynadan…’ aynalardan kaçarız!

Bütün iyilikleri/ güzellikleri kendimizden;

Aksini, kendi ‘dışımızda’ görmek isteriz!

Bir söz vardır, “herkes çevresini temiz tutarsa!”

Temizlikten yana sıkıntımız kalmayacaktır!

Burada bizim asıl kastımız;

“İç ve dış temizliğidir…”

Velilerin güzel bir sözü vardır,

İnsan öncelikle, ‘kendisini hesaba çekecek’

“Ölmeden önce ölünüz…”

Ne güzel bir vasıftır!

Biz buna, ‘takva…’ diyoruz!

Bütün ‘kötülüklerden korunma…’ diyoruz!

Şunu gayet iyi bileceğiz,

“Nefis kötülükleri emreder”

Nefis kavgasından;

Bir bakıma, ‘öfke kavgasından…’

Bir bakıma, ‘fitne kavgasından…’

Kendimizi korumalıyız!

Çevre, bir zihniyet meselesidir!

Çevre, bir bakış ve duruştur!

O tavrı/ duruşu ortaya koymak?

Acaba, “iyi vatandaş…” olabiliyor muyuz?

Bu yolda bir gayretimiz var mı?

Birbirimizi sürekli tenkit ederek,

Birbirimizi sürekli bir şekilde suçlayarak,

Suç oklarını birbirimize yönelterek!

Birbirimizi, ‘kırıp dökerek…’

Bir yerlere varılamayacağını bilelim!

Gayretimizde, ‘hamiyet…’ olacak!

Gayretimizde, ‘marifet…’ olacak!

Gayretimizde, ‘ihlâs ve ihsan…’ olacak!

Temizlik, insanın gönül dünyasında başlar!

Oradan dış dünyalarını besler!

YORUM EKLE