REZALET!

  REZALET!

            Bedrettin KELEŞTİMUR

ABD askerlerinin Suriye’de üstlenmiş olduğu roller;

Bütünüyle, “rezalet…”

Bir ülke nasıl olur da, “terörle ittifak halinde…” olabilir?

Bir ülke nasıl olur da,  “yüzünüze karşı yalan söyleyebilir!”

“Rezalet…” sözcüğünün hemen yanıbaşına, “utanmazlar!”

Veya “sıkılmazlar…” sözcüğünü ekleyebilir siniz?

Bunlar, “küresel güçler” bu coğrafya da kimleri kullanmadı ki?

“Rumları, Ermenileri ve Diğerlerini…”

Çok acımasız bir şekilde kullandılar.

Yakın tarihimiz bunun örnekleriyle dolu!

Ve o sebepledir ki, bu ülkeye; “hakiki dost…” olamadılar.

Düşünelim, PKK’yı, “1984’lerden bugünlere kadar..”

30 yıl boyunca destek veren de bu küresel güçler değil mi?

“Rezalet…” onunla köprü olan bir kavram, “ihanet!”

Öyle bir ihanet ki, “kendi evlatlarını…” öldürebiliyor!

Artık şunu rahatlıkla görebiliyor ve söyleyebiliyoruz;

Hemen kara sınırlarımızın ötesinde; Suriye hattında;

“Rezil, müptezal, çirkin, ikiyüzlü bir ittifak…”

Rusya ne diyor?

“Suriye konusunda ABD ile hemfikiriz!”

İşte sizlere, kopkoyu bir, “Haçlı taassubu!”

Karşılarında,  “Türk ve Müslüman…” olunca,

Türkiye’ye karşı, “ittifak…” kurabiliyorlar!

Şimdiye kadar,  bu coğrafyada, “bataklığı…”

Kurutma yerine, “büyütenler!” kimler miş?

Yeri geldiğinde, “terörü…” koruma/ himayeleri altına alanlar!

Suriye’de, o kadar mel’un ihanetler yapıldı ki?

Bu coğrafya da,  “tarih, kültür, kimlik…” yerle bir edildi.

Dün, Kerkük’e, Musul’a neler yaptılar sa;

Bugün, Halep’te, Humus’ta, İdlip’te aynı cinayetler işleniyor!

Tekrar ifade edlim, Suriye’nin; “demoğrafik yapısıyla…” oynuyorlar!

Tarihi bir suikastin içerisindeler…

Asıl, “asimile politikaları…” budur!

Oradaki insanların elinden, “vatan coğrafyalarını…” gasbetmek!

Bakalım, “tarihi cinayetler…” nereye kadar devam edecek?

***                             ***

HİNDİSTAN DENİLİNCE…

Osmanlı’nın tarihi Hint Deniz Seferleri (1538-1553) akla gelir

Hindistan’da,  “ilk Türk hâkimiyetini…” düşünürüm!

O hâkimiyeti kuranlar; “Kuşanlar ve Akhunlar!”

Efsanevi tarihiyle, Babürşah’ı ve kurduğu devleti düşünürüm

Hindistanı bizlere anlatan eser, “Babürname…”

Ve Hindistan’ı Müsülümanlaştıran Türk (Gazneli Mahmud)’u düşünürüm!

Babür Şah bir şiirinde ne diyorlar;

Canımdan başka yâr-ı vefadâr bulmadım

Gönlümden başka mahrem-i esrâr bulmadım

Canım kadar başka dil-i efkâr görmedim

Gönlüm gibi gönlü giriftâr görmedim

Bir başka rubaisinde de Babür şöyle seslenir;

Aşkınla gönül haraptır ben ne ideyim

Hicrinle gözüm pür âbdır ben ne ideyim

Cismim bükülmüştür ben ne ideyim

Canımda çok ıstırap vardır ben ne ideyim.

Hindistan denilince, “tarihin dirilişini…” yaşarım

Batıyla olan, “tarihi hesaplaşmayı…” bir daha düşünürüm!

Hindistan’ın önemli liderlerinden Mahatma Gandi’nin  sözlerini düşünürüm;

“Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür…

Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür…

Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür…

Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür…

Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür…

Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür…

Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür…”

Sözlerimizin, bir nehir misali nasıl bir yatak oluşturduğu…

Bu sözlerde dikkat ettiğimiz; “felsefi bir derinliğin…” oluşudur!

***                                       ***

EVLİLİK PROGRAMLARI…

Rahmetli Özal’ın sözleri halen kulaklarımızdadır;

“Kanal seçme hakkına sahipsiniz!”

“Beğenmediğiniz kanalı açmazsınız!”

Reyting diye bir kavram var!

7’den 70’e, kim neyi ne kadar beğeniyor?

Ve ne kadar seçiciyiz!

Toplum olarak yönelişimiz?

“Eğlence…” ağırlıkta!

Mahremiyet sınırlarını da zorluyoruz!

Böyle olunca da,  “sosyal kirlenme…”

Geliniz, altından kalkınız!

O halde,  “disiplinleri…” ve “ilkeli yayıncılığı…” elden bırakmayacağız!

İnsanımız en fazla,  “şikâyetçi olduğu…” programı izlemektedir!

Geliniz, gerisini sizler düşünün.

YORUM EKLE