RUSLARLA KARS ANTLAŞMASI!

 RUSLARLA KARS ANTLAŞMASI!

                                                             Bedrettin KELEŞTİMUR

Tarih sayfalarını çevirdiğinizde,

13 Ekim 1921 tarihinde,

“Atatürk, Kars Antlaşması’nı yaptı”

Bu antlaşma ile Türkiye’nin,

“Doğu sınırları çizilmiş oluyordu!”

***                       ***

1877-1878 tarihlerimize 93 harbi olarak geçen,

Osmanlı- Rus Harbiyle, “Kars ve Ardahan” Rus idaresine bırakılıyordu.

Ne zamana kadar; 1917 Ekim Devrimine kadar…

Bu tarihten sonra, “Kars ve Ardahan ana vatana katılacaktır”

Ruslar 12 Haziran 1945 tarihinde, “Ermenistan lehine”

“Kars, Ardahan, Artvin bölgelerinin Rusya’ya verilmesini,

Boğazlarda Rusya’ya üstler verilmesi,

Montreux mukavelesinin tadilini” isteyecektir.

Kazım Karabekir Paşa’nın veciz bir ifadesi vardır;

“Doğu Anadolu Türkiye’nin belkemiği;

Boğazlar ise boğazıdır” asla terk edilemez!

1991 tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan;

“Kars Antlaşmasını tanımadıklarını” kendilerinin,

“Sevr Antlaşmasını” esas aldıklarını belirtirler.

 “Kars Antlaşması” tarihimizin en önemli, ‘siyasi belgesidir’

Kars, Anadolu coğrafyasının aynı zamanda;

“Kafkaslara açılan penceresidir!”

Oradan ışık alırız...

“Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı…”

Günümüzde, “Demir İpek Yolu” olarak da isimlendirilir.

Bu demiryolu, Türkiye’yi Azerbaycan’la birleştirecektir.

Orta Asya’ya bağlayacaktır.

O sebepledir ki, Kars ve Kafkasları birlikte düşünürüz.

“Sarıkamış!” o müstesna düşüncenin abidesidir.

***                       ***

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU!

Tarihin en sıcak, en içli bir sayfasıdır,

Ankara’nın Başkent oluşu…

İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgaliyle,

“Milli Mücadele hareketinin merkezi”  Ankara olacaktır.

Olağanüstü yetkilere sahip ilk Meclis’te,

“TBMM” Ankara’da 23 Nisan 1920 tarihinde açılacaktır.

İlk Meclis, 120 milletvekiliyle toplanacaktır.

Bilahare,  Milletvekili sayısı, 390’a çıkacaktır.

Ankara, Anadolu’nun stratejik öneme haiz,

En merkezi konumunda yer almaktadır.

13 Temmuz 1923 tarihinde,

“Ankara’nın hükümet merkezi ve başkent olması” kararlaştırılır.

***                       ***

1927 nüfus sayımında, “404 bin” olan il nüfusu,

Türkiye nüfusunun da, “yüzde 3,2’sini” oluşturmaktaydı.

Günümüzde Ankara 8 milyon nüfusuyla;

Türkiye nüfusunun, “yüzde 6,3’üne” ulaşmış bulunuyor.

Dünyada, “ekonomide yükselen şehirlerarasında”

Ankara, 300 şehir arasından 9. Sırada yer almaktadır.

Ankara’da, istihdam edilenlerin;

“yüzde 72’si hizmetler, yüzde 26’sı sanayi, yüzde 2’si tarım”

Sektörlerinde çalışmaktadır.

İç Anadolu Bölgemizin nüfusunun (15 milyon 600 bin) yarısı,

Ankara’da ikamet etmektedir.

Ankara,  “nitelikli bir nüfus yapısına” sahiptir.

Üniversite ve yüksekokul mezunlarının nüfusa oranı,

Ankara’da yüzde 10,6 iken,

Türkiye ortalaması, yüzde 5,4’lerdedir.

Ankara, Malazgirt Meydan Savaşı’ndan (1071)

Hemen sonra 1073’te fethedilir.

Ankara, fetihten sonra, “Ahiliğin merkezi” olacaktır.

Ankara, “ekonomik performansı” en önde olan illerimiz arasındadır.

Türkiye GSMH’nın yüzde 9’unu Ankara karşılar.

Ülkemizin toplam vergi gelirlerinin yüzde 12’sini,

Bütçe gelirlerinin ise yüzde 12’3’ü Ankara’da toplanır.

Ankara şüphesiz ki, İstanbul’un fetih müjdesini veren,

“Hacı Bayram Veliyle” daha da güzeldir.

Ankara,  “fethi mübin” olan  “Gazi Şehrimiz”

Ankara ilimize bağlı ‘köy isimlerinde…’

“Oğuz boylarının bütün isimleri…” yer alır.

Ankara,  “Gazi Atatürk ve arkadaşlarının…”

Hatıralarıyla, coğrafyamın ‘efsane şehridir’

Ankara’da,  “78 milyon insanımın nefesi”

“20 milyon km2’yi bulan gönül coğrafyamın”

Şurası muhakkak ki,  “duaları üzerindedir”

Ankara’ya olan sevdamız da şüphesiz ki;

“Vatan, Bayrak, Ezan, İstiklal ve Hürriyet”

“Ortak tarih, kültür, dil ve bilumum değerlerimizin”

Kıymeti hazinesi yer almaktadır... (BK)

***                       ***

AHİLİK HAFTASI!

Ahilik kavramı bizleri, bu coğrafyayı bizlere,

“vatanlaştıran” kutsi değerlere götürecektir.

“Ahilik” kavramında, “Sahabe meşrepli” bir tanım saklıdır.

Özünde veya mayasında yatan nedir?

“Kardeşlik” hukuku!

O hukuk bizlere, “fütüvvet” manasından süzülür;

Birbirlerine karşı,

“Eli açık,  gönlü açık,  bağrı açık, cömert, fedakâr, güvenilir…”

Bu teşkilatın piri, “Ahi Evran”

13. yy’da Anadolu’ya gelmişler…

Ahiliğin Merkezi, Kırşehir!

Ruhaniyeti bütün Anadolu’dur…

Ahilik, Ahi Evran tarafından kurulur.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyeleri vardır.

Anadolu’da, Müslüman Türkmen halkın,

“Sanat, ticaret ve ekonomi” alanlarında örgütlenmesidir.

O örgütlenme de, “asıl olan” güzel ahlaktır!

“Doğruluk, kardeşlik, dayanışma”  üzerine kurulu,

Anadolu’da ilk ve ideal, “esnaf örgütlenmesidir”

O örgütlenme, günümüzde sözden çok,

“Öze ve uygulamaya taşınabilse…”

Türkiye’mizin,  “ufku değişir!”

Fatih’in İstanbul’u alışlarındaki,

O kutlu hikâyede neler yok ki!

“Ben siftah ettim, komşum henüz siftah etmedi”

Şu iradeye bakınız;

“Koruyucu ve kucaklayıcı”

“Birlikte ve diri olmak”

“Benliği terk ile biz olmak”

Bütün bunlara, “yürek ister” değil mi?

Bu ülke ancak, “tepeden tırnağa”

Alperen ruhuyla yükselir…

Kalbi ve hasbi olarak, “halde yaşayacaksınız!”

***                       ***

 

TARİHTE 13 EKİM

54 Neron Roma tahtına oturdu.

1884 Greenwich Gözlemevi'nden geçen Greenwich Meridyeni, 0 derece meridyeni ve uluslararası zaman kuşakları için başlangıç noktası olarak kabul edildi..

1914 - Garrett Morgangaz maskesini icat etti ve patentini aldı.

1918 Talat Paşa liderliğindeki İttihat ve Terakki hükümeti istifa etti.

1921 - AtatürkKars Antlaşması'nı yaptı.

1923 - TBMM'de, Ankara'nın hükümet merkezi ve başkent olması kararlaştırıldı.

1968 Avustralya'ya ilk Türk işçi kafilesi hareket etti.

1996 Radikal gazetesi yayın hayatına başladı.

DOĞUMLAR;

1927 - Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyeti eski cumhurbaşkanı (ö. 1993)

ÖLÜMLER;

1956 - Cahit Sıtkı Tarancı, Türk şair (d. 1910)

1971 - Ömer Nasuhi BilmenTürkiye Cumhuriyeti'nin beşinci Diyanet İşleri başkanı (d. 1882)

ÖNEMLİ GÜNLER-HAFTALAR;

Dünya Konut Günü

Ahi Evran ve Esnaf Haftası Başlangıcı

Ankara’nın Başkent oluşu

 

 

YORUM EKLE