RÜYA KAVRAMI ÜZERİNE

 RÜYA KAVRAMI ÜZERİNE

                                                                             Bedrettin KELEŞTİMUR

Rüya, insan hayatının bütünleyen metafizik yönü!

Yusuf Süresinde, “Bir zaman Yusuf babasına:

 ‘Ey babacığım! Doğrusu ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm:

 (hem)  gördüm ki onlar bana secde eden kimselerdir’ demişti” (ayet, 4)

Bu rüya, koca bir hayatın özeti olacaktı!

***                                                      ***

Allah’ın Resulü buyuruyorlar;

“Ben ceddim İbrahim(a.s)’ın duası, kardeşim İsa (as)’ın müjdesi ve annemin rüyasıyım.”

İnsanlık âleminin şu cihanda yaşadığı en güzel rüya,

Allah Resulünün(as) geleceğinden bizlere haber veriyor!

Hz. Âmine Validemiz rüyada kendilerine;

 “Ey âmine! Sen bu ümmetin efendisine hamilesin!

Dünyayı şereflendirdiği zaman ‘Her hasetçinin şerrinden

O’nu tek olan Allah’a havale ederim’ diye dua et

Ve O’na Muhammed ismini ver!” diye seslenildiğini işitirler…

              ***                                                        ***

Cihan Hakanı Kanuni rüyasında Hz. Peygamberi görürler ve rüya âleminde kendisine şöyle emredilir;

"Belgrat, Rodos ve Bağdat kalelerini fethedesin; sonra da benim şehrimi imâr edesin!"

Kanuni’nin en büyük hizmeti, Mescidi-i Haremeyni imar etmesi olacaktı!

              ***                                                        ***

Fatih’in rüyasında, kısbetini giyerek Uzun Hasan’la, güreş tutması ve kündeye getirmesi…

Otlukbeli Zaferinin ilk işareti oluyordu

              ***                                                        ***

Çanakkale’de, itilaf Kuvvetlerine komuta eden Sir Jan Hamilton,

1915 yılında gördüğü bir rüyasında: denizin derinliklerine doğru çekildiğini,

İki elin boğazını sıktığını görür.

Uyandığında,  ‘hayalet gibi’ dediği bir yaratığın çadırından ağır ağır çıkıp gittiğini fark eder…

Hamilton gibilerine, Çanakkale, kaçınılmaz bir tehlike ve kâbus olacaktır.

              ***                                                        ***

Türk Edebiyatına, ‘seyahatname’ gibi güzide bir eseri kazandıran

Evliya Çelebi, bir gün rüyasında Allah Resulünü(sav) görür.

“Şefaat Ya Resulullah” diyeceği yerde dili sürçer, “Seyahat Ya Resulullah” der.

Peygamber Efendimiz, bu söz üzerine “Seyahatin Mübarek Ola” buyururlar.

Evliya Çelebi, İslam Coğrafyasını karış karış dolaşan ve bunu kalemine alan asrın önemli seyyahı olar.

              ***                                                        ***

Osman Gazi Han, Osmanlı Devletinin banisidir. O isimle, tarih 6 asır anılır olmuştur.

Osman Gazinin Şeyh Edebalinin zaviyesinde gördüğü rüya, Cihan Hâkimiyetinin serüvenidir!

              ***                                                        ***

Şair Nabi, döneminin önemli şair ve ediplerindendir…

 O’nun Hac yolculuğu gerçekten çok manidar, harikulade izlerle doludur….

Medine’ye yaklaştığında, Allah Resulüne yazdığı natı,

 birlikte Hac yolculuğu yaptığı Paşa’ya da, büyük bir vecd içerisinde söylemektedir.

O hikmet dolu şiirden;

“Sakın terk-i edepten kuuy-i mahbub-i hudadır bu

Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa’dır bu

Felekte mah-i nev babusselamın sine-çakıdır bu

Bunun kandili cevza matla-i zıyadır

Habibi kibriyanın habgahıdır fazilette

Tefevvuk-kerde-i arşı cenabı kibriyadır bu”

Bu mısralar, Nabi ve yol arkadaşı Paşa birlikte seher vakti Medine’ye girdiklerinde,

 Müezzin tarafından bu naat okunmaktadır… Gelen sese doğru giderler…

Müezzin’e, “söylediklerin ne idi, onları ne için söyledin, sebebi nedir!”

Müzeni Nabi’nin ellerine sarılır; rüyasında Allah Resulünü görür

Ve Allah Resulü o rüyada Müezzine,

“Ya müezzin kalk yatma. Benim âşıklarımdan biri benim kabrimi ziyarete geliyor.

Şu cümlelerle minareden onu istikbal et, dedi. Ben de hemen kalktım. Abdest aldım.

Peygamberimizin iltifatına mazhar olan âşık kimdir diye düşünerek minareye koştum.”

***                                                      ***

Amerika eski Cumhurbaşkanlarından Abraham Lincoln’un,

 14 Nisan 1865 tarihinde gördüğü rüya ve o rüyanın aynı gün tecelli etmesi!

Lincoln rüyasında, “Beyaz sarayın hizmetçilerinin sağa sola koşturduklarını,

 Ve her kese Cumhurbaşkanının öldürüldüğü haberini verdiklerini” görür…

Eşi ve yakınları, ‘rüyayı hayra yorumlarlar ve başkanın ömrünün uzandığını söylerler!”

Aynı günün akşamı, Lincoln gittiği tiyatroda, Locada uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülür!

***                                                      ****

‘Gece ve Uyku…’ dinlenmek için hayatın en önemli bir kesitidir!

Ve hele, ‘Salih Rüya’ bir bakıma hayatın sis duvarının kalktığı bir andır!

O anı, yazdığımız bir şiirle paylaşmak istiyorum;

***                                       ***

SALİH RÜYA

                Bedrettin KELEŞTİMUR

Sadıkların yolu!

Kıssaların en güzeli,

Yusuf’un rüyası!

 

İbrahim’in adağı

Boncuk boncuk ter döker

Dökülür İsmail’e rahmet,

Sağanağında, hasret uykusu!

 

İki Cihan Serveri,

Ben, “Anamın Rüyasıyım”

Ezelden ebede yayılır

Rayihalar kokusu!

 

Aklın ziyneti mi rüya?

Suya düşer mi hülya?

Gönül gözüyle seyreyle

Maveradan, hikmet şuası!

 

Osman Gazi’nin rüyası,

Şeyh Edibali’de tabir;

Şol dudaklardan dökülür

Türk’e, Peygamber muştusu!

 

Uykuyla uyanıklık arası

Başlar, hilkat rüyası!

Kafdağı’ndan taşır,

Asırların boyası!

 

En yakın arkadaşım,

Başımı koyduğum yastık!

Kâh efkâr rüzgârı gibi

Eser deryalara hey…

Kâh, perde ötesi hakikat

Rüyalarda vuslat duası!

 

Uykunun tespih anı,

İdrakin, saniyelik oyunu

Keşfedilmemiş hala sırrın

İçinde dolanır, gönül rahlesi

 

Salih rüya,

Yıldız yıldız akar,

Gönlümüzün semasına!

Hayatın okunmamış mektubu,

Ak güvercinler gibi,

Sıvazlar, göğsümüze manası!

YORUM EKLE