SADAKAT KAVRAMI

 SADAKAT KAVRAMI

Bedrettin KELEŞTİMUR

Günümüzde de en fazla ihtiyacını duyduğumuz kavram,

“Sadakat Kavramı…”

Bu kavramla birlikte ilk hafızalara,

Ziya Paşa’nın o meşhur şiiri gelir;

“İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah

Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah!”

Bir dörtlüğümüzde şöyle sesleniyoruz;

“Yiğit mayasıyla çalınadursun

Sadakat hamurunda, yoğrula gel

Sabır, çilesiyle bilenedursun

Alperen edasıyla, doğrula gel”

*** ***

Sadakat sözlükte, “sağlam, güçlü, içten bağlılık…”

“Dostluk, doğruluk, vefalılık…”

Sadi Şiraz ‘sadakatle…’ ilgili ne diyorlar;

“Ashâb-ı Kehf’in köpeği Kıtmir, sadıklarla beraber olap,

Onlara sadakat gösterdiği için büyük bir şeref kazandı.

Nâmı Kur’an-ı Kerim’e geçti. Nuh ve Lıu (as)’ın hanımları ise,

Fasıklarla beraber oldukları için cehenneme düçar oldular.”

Bir sözü çok severim, “kişi arkadaşının yolu üzerinedir”

O yol, “haldir, erkândır, huydur, edadır, sadakattir!”

Allah Resulü’nun(asv) en yakınında kim vardır;

“sıddık…” ünvanına sahip Hz. Ebubekir (ra)

Miraç konusunda müşriklere verdiği cevap meşhurdur;

“O söylemişse; doğrudur!”

İçte sizlere, ‘sadakatin…’ en muallâ örneği…

*** ***

Bizler, “Kalu Bela’da söz verdik!”

A’raf Suresi 172. Ayeti dikkatle okuyalım;

“Hani Rabbin, Âdemoğullarının bellerinden zürriyetlerini çıkarıp da,

Onları kendilerine karşı şahit tutmuştu (ve buyurmuştu ki;)

“(Ben) sizin Rabbiniz miyim?”

(Bütün ruhlar) ‘Kalu Bela’ (dediler ki;)

“(Evet! Sen bizim Rabbimizsin!) Şahit olduk” Ta ki kıyamet günü;

“ Doğrusu biz bundan habersiz kimselerdik!” demeyesiniz”

Sadakat, bizim fıtratımızda, mayamızda, hamurumuzda var!

İnsan olarak, “verdiğimiz sözün arkasında…” olmalıyız!

Ahzab Suresi 23. Ayette, ‘sadakat gösterenler…’ övülüyor;

“Mü’minler içinde Allah’a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler vardır.

İşte onların adağını ödedi, kimi de (bunu) bekliyor.

Onlar hiçbir suretle (ahidlerini) değiştirmediler.”

Carl Hity, “İyi bir karakteri oluşturan sadakat ve merhamettir.”

Sadakat ve merhamet birlikte, ‘hayat tekerleğinde…’ yerlerini alıyor.

Sadakatle, ‘sabrı ve sükûtu da…’ birlikte düşünebilirsiniz.

Sadakat gösteren insanlar, ‘iç huzuruna’ veya ‘gönül rahatlığına’ sahiptir.

*** ***

Seneca’nın farklı pencereden bir bakışı, görüşü vardır;

“Para ile alınan sadakat daha fazla para ile de satılır!”

Bizim anlayışımız, “gönül bağı…” der!

Sadakati, Sabrı, Kanaati, Tevazuu… O bağla güçlendirir.

Cervantes ne diyorlar?

“Sadakatsizlik, nankörlerin işidir.

Nankörlük ise Allah’ın sevmediği huylardandır.”

Hayata, “nefsiyle, hevesiyle, göbek bağıyla…” bakanlar;

Daha ziyade, ‘merhametsiz…’ olurlar.

Daha ziyade, ‘günübirlik…’ bir yaşayışa/ anlayışa sahip olurlar

Daha ziyade, ‘nankör…’ olurlar.

Şunu iyi bileceğiz, bu bir “hayat reçetesidir!”

“İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç,

Bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir!”

Sıklıkla ne diyoruz; “Dost acı söyler!”

Öyle ki, dostun söznüde; ‘samimiyet ve sadakat…’ vardır.

O sadakat, gerçekte; ‘koruyucu bir zırh…’ gibidir.

*** ***

Hz. Ali’nin insanı terbiye edici bir sözü,

“Emanetin en faziletlisi, ahde vefa etmektir.”

Dostlukları ve de aileyi yaşatan, ‘ahde vefadır!’

Ah, gençliğimiz; ‘kayıp yıllarımız’ derim, adına…

“Gençler sadık olmak ister, yapamazlar.

Yaşlılar, sadık olmamak ister, yapamazlar.”

İnsanı doğrulara taşıyan yollar ve onu besleyen düsturlar;

“İyilik, Güven, Sadakat ve Huzur…”

İşte, “insanı kâmil…” bu düsturlara sahiptir!

Velilerden veciz bir söz, “ölmeden önce ölünüz!”

O söze bağlı olarak ne diyebiliriz;

“Ölüm gibidir sadakat,

Bir kere çizgiyi geçtin mi, geri dönüş yoktur.”

Sadakat en tesirli tarifiyle, ‘teslimiyettir!’

İstiklal Marşımızın o ruhani mısrasında;

“Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal”

Sadakat, en ulu davalara; “Hakk’a teslimiyet!”

Cenap Şehabettin ne söylüyor;

“En vefakâr dostumuz gölgemizdir,

O da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler.”

Gölgeleri hiç düşündünüz mü?

Nahl Suresi 48.ayetle bir daha hakikate uyanıyıruz;

“Allah’ın yarattığı şeylerin, gölgeleri sağa sola vurarak,

Allah’a boyun eğerek secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı?”

Sadakat, “peygamberlerin yoludur!”

“Kur’an’da İsmail’i de an; çünkü o, vaadine sadık bir kuldu

Ve gönderilmiş bir peygamberdi” (Meryem, 54)

“(Bunu Allah), sadıklara sadakatlerinden sormak için yaptı.

Kâfirler için de acı verecek bir azab hazırladı.” (Ahzab, 8)

Sadakat, ‘ahdin sermayesi…’

Sadakat, ‘sabrın çilesi…’

Sadakat, ‘hakka itaat ve güzel bir teslimiyet…’

Sadakat, ‘kararlılık elbisesi…’

Sadakat, ‘huzurun, güvenin, sulhun…’ sigortasıdır.

YORUM EKLE