SAHABEYİ ÖRNEK ALMAK!

 SAHABEYİ ÖRNEK ALMAK!

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Ne buyruluyor;

“Ve yusirune âla enfusihim” (Onlar kardeşlerini) kendi nefislerine tercih ederler)

Allah Resulünün (asv),  “Onlar, gökteki yıldızlar gibidir”

Hz. Kur’an’ın,  “gelmiş geçmiş en hayırlı ümmet” dediği,

“Sahabenin Kimliği”

Öncelikle, “Müslüman Kardeşim” diyor.

Kendi nefsini, menfaatini hiçbir zaman ön plana almıyor.

Sürekli, “fedakârlıkta” bulunuyor.

Çileye, ‘tebessüm’ ediyor.

Suratını hiçbir zaman  “asmıyor”

“İçi neyse dışı da o…

Ya bizler, “ben’” diyoruz…

Liyakati, ehliyeti, marifeti bir kenara at,

“Menfaatim” diyoruz.

Ve hele asrımızın o kötü siyasetinde,

“Benim kötüm, başkasının iyisinden daha da makbuldür!”

Aman Allah’ım!

Bu ne kadar büyük bir, ‘kirlilik’

Acaba diyorum, şu ayet bizleri uyarmaz mı;?

“Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir.

Ahret yurduna (oradaki hayata) gelince,

İşte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı” (Ankebut, 64)

Gaflet, bazen gözlerinizi öyle perdeliyor ki;

En yakınınızdaki gerçekleri bile göremiyorsunuz!

***                       ***

GÜZEL BİR SÖZ!

Gazeteciyiz…

Toplumda en fazla “söz yağmuruyla” bizler muhatap oluruz!

1970’lerde bir siyasi her toplantıda şu sözleri sarf ediyorlardı;

“İki küsülünün barışması, bana vereceğiniz oylardan daha evladır!”

O insan bu topraklara asıl, “sevgi tohumunu attılar”

Bazen incindi ama o kimseleri “incitmedi”

Bu gerçekten,  “yürek isteyen” bir duruştur.

Ayet, “Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi;

Güzel bir sözü (kelime-i Tevhid-i) kökü (yerde) sabit,

Dalları ise gökte olan güzel bir ağaç gibi (kıldı” (İbrahim, 24)

İnancımız,  “güzel sözü ve de iyilikleri”

Sürekli, “meyve veren” bir ağaca benzetiyor.

Kibir, haset, gurur ve “çirkin sözler…”

Bu topluma yakışmıyor.

“Kendi nefsimize istemediğimiz bir şeyin,

Bir başkasına yapılmasını da istemeyelim!”

***                       ***

AŞAĞILIK

Ayet, (Habibim yâ Muhammed!) Çok yemin eden,

Aşağılık (kıymetli bir görüşe sahip olmayan),

Daima ayıplayan (insanların arkasından dudak büken),

Hep koğuculuk peşinde gezen, her zaman hayra mani olan,

Haddi aşan (hakkı çiğneyen),

Alabildiğine günahkâr, zorba; bunlardan sonra (bir de)

Soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine,

Mal ve oğullar sahibi oldu diye itaat etme! (Kalem, 10-14)

***                       ***

YAPMAYACAĞINIZ ŞEYİ SÖYLEMEK

İnsanların, “yapamayacağı şeyleri” söylemesi…

Bir konuda,  “emin bir şekilde” konuşması…

İnsanlarda,  “belli beklentiler” uyandırması…

Bütün bunlar, “yanlışlarımız”

Ayet, “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz” (Saff, 2)

Ayet, “Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında,

Büyük bir gazap (sebebi) oldu” (Saff, 3)

Toplumdaki,  “sosyal kirlenmenin”

Toplumdaki,  “güven bağlarının zedelenmesi”

Toplumdaki, “huzursuzlukların” en büyük sebebi,

İnsanların, “yapamayacağı şeyleri” söylemesidir.

***                       ***

GİZLİ KONUŞMALAR!

Ayet, “Ey iman edenler! Birbirinizle gizli konuşacağınız zaman

O takdirde günah, düşmanlık ve peygambere isyan hakkında,

Gizlice konuşmayın…” (Mücadele, 9)

***                       ***

DEĞİŞMEDİKÇE!

Ayet, Bu (azap) şundandır: Kendilerinde bulunanı (iyi hallerini) değiştirmedikçe,

Muhakkak ki Allah bir kavme nimet olarak ihsan buyurduğunu

Değiştirici olmaz…”(Enfal, 53)

***                       ***

KUR’AN DAKİ İNCELİK;

Ayet, “Onların Allah’dan başka tapmakta olduklarına sövmeyin ki,

(onlar da) haddi aşarak bilgisizce Allah’a sövmesinler” (En’am, 108)

***                                       ***

YARDIMLAŞMA

Ayet, “İyilik ve takva üzerine yardımlaşın

Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın” (Maide, 2)

***                       ***

 

YORUM EKLE