Şark aynı şark…

Akif’in  “Şark Şiirini…” okuyorum!
Bir asır boyunca coğrafya da hiçbir şey değişmemiş
“Şark aynı Şark…”
Yaşadığı asrı en iyi anlatan/ yorumlayan şarimiz, Akif…
Şu mısraları okurken bile hüzünleniyorum;
“Hiç mi ders almayacağız!”
“Hiç mi aklımızı başımıza devşirmeyeceğiz!”
Akif ne diyor, “Şark Şiirinde”
"Ne gördün, şark'ı çok gezdin?" Diyorlar. gördüğüm: yer yer,
Harap iller, serilmiş hanümanlar, başsız ümmetler;
Yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz yollar;
Buruşmuş çehreler, tersiz alınlar, işlemez kollar;
Bükülmüş beller; incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar;
Düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar;

Örümcek bağlamış, tütmez ocaklar; yanmış ormanlar;
Ekinsiz tarlalar, ot basmış evler, küflü harmanlar;
Cemaatsiz imamlar, kirli yüzler, secdesiz başlar;
'Gaza' namıyla dindaş öldüren biçare dindaşlar;
Ipıssız aşiyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar;
Emek mahrumu günler, fikr-i feda bilmez akşamlar! 

Odama girdim; kapıyı kapadım,
Ağlamaya başladım:
O gün başladım. o gün akşama kadar islamın garipliğine,
Müslümanların inhitatına
Ağladım, ağladım. 
Geçerken, ağladım geçtim; dururken, ağladım durdum;
Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum." 
***        ***
Bu şiiri yorumlayan yine Akif’in kendisi oluyor
O yorumu bizler sıklıkla yazılarımızda kullanıyoruz;
“Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
"Tarih"i  "tekerrür"  diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”
***            ***
Şöyle bir Ortadoğu Coğrafyasını geziniz…
Dün bu coğrafya da,  ‘kimler vardı!’
Üç asır boyunca, Selçuklu…
Altı asır boyunca, Osmanlı…
Tarihin en önemli, ‘medeniyet coğrafyası’
Batı Medeniyetini etkileyecek olan,
Büyük İslam Âlimlerini yetiştirecek, coğrafya!
Bu coğrafya da bu milletin; ‘destanları…’
Bu milletin, ‘efsanelerini…’ okursunuz!
Bu coğrafya da,  9 asır boyunca;
“İlim, Hikmet, Marifet, İhlâs…” yürümüş!
“Camiler,  Medreseler, Bedestenler, Hanlar,
Hamamlar, Köprüler, Çarşılar, Kutlu Mekânlar…” 
Gözleri kamaştıracak güzellikte; bir şiir gibi,
Türk-İslam Mimarisinin cazibesinde ki şehirler!
***            ***
Akif, şiirinde “20.asrı anlatmaktadır!”
Gördükleriyle hüzünleniyor, Akif…
“Ağladım…” diyor!
Ya içerisinde bulunduğumuz, 21. Asır!
Farklı değil, “aynı kasırga…” yıkıp dökerek esmeye devam ediyor!
Suriye, Irak, İran, Mısır, Filistin, Yemen, Libya, Afganistan, 
Cezayir,  Tunus, Fas, Pakistan,  Suudi Arabistan, BAE…
Akif bir asır öncesinden ne diyor?
“Düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar!”
Ve günümüzde, ‘nasıl bir fotoğraf…’
İşte, “Kudüs…”
ABD’nin, “büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma!” kararı
İşte,  “Suriye…”
Süleyman Şah’ın makamının bulunduğu, Ülke!
İşte,  “Irak…”
Kerkük’ü, Musul’u, Bağdat’ı, ‘viraneye dönen Ülke!’
Hangisini yazalım…
Şark’ın,  “çarklarını kırıp döken…” malum dünya
O dünya, dün; “Çanakkale’deydi…”
O dünya, dün;  “Hürriyetimi elimden almaya…” gelmişti!
Maraş’a,  ‘Kahraman’  Urfa’ya, ‘Şanlı’  Antep’e, “Gazi” dedim!
O isimler, ‘hafızalara kazınmalı…’
O isimler,  ‘hatıralarda canlı ve diri tutulmalı…’
“Kahramanlık, ileri atılıp bir daha dönmemektir”
Mağcan Cumabay’ın 1918-1919 Kışında yazdığı şiiri okudunuz mu?
O şiiri, Kazakistan’dan; “Milli Mücadeleye” manevi destek için yazıyordu;
“Kardeşim, sen o yanda, ben bu yanda 
Kudret doğmaz ayrı ayrı yatanda 
Gücü-kuvveti toplamak gerek 
Atalardan miras ortak vatanda.”  
Bu şiiri okurken şunu hüzünlenerek düşündüm;
“Türk Genci, coğrafyasını ne kadar tanıyor?”
“Tanımak ve Tanış Olmak…” o kadar önemli kavramlar ki,
Bizim eksiğimiz de, ‘kendisini belli ediyor’

YORUM EKLE