SEÇİMLERİ ANALİZ EDERKEN

Öncelikle 7 Haziran seçmilerinin insanımıza, milletimize, devletimize,
Gönül Coğrafyamıza, İnsanlık Âlemine hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bugün (7 Haziran 2015) 25. Dönem Milletveklillerini seçiyoruz.
İlk Meclis, 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştı…
95 yılı bulan tatlı bir serüven…
İlk Meclisten günümüze, ‘cumhuriyet bayrağını’ taşıdık.
Cumhuriyeti ilan eden bu meclistir (29 Ekim 1923)
Bizler Cumhuriyeti tarif ederken;
“Millet hâkimiyetine dayanan bir devlet şekli” diyoruz.
95 yıl boyunca, ‘söz milletin’ dedik!
Cumhuriyet, ‘fazilettir’ dedik!
Bu Meclis, ilk açılışıyla ‘milli mücadeleyi’ idare etti.
Bu mücadelenin adına;
“Her türlü emperyalizme karşı verilen;
Milletin Hürriyet ve İstiklal Savaşıdır…”
Mudanya Mütarekesi ve sonrasında,
Lozan Barış Antlaşmasını imzaladı…
İlk Anayasa’yı, 1924 Anayasasını bu Meclis yaptı!
İkitisadi Kalkınma hamlelerini başlattı…
Bütün eylemlerini, ‘milletin iradesi’ ile yaptı
Biz buna, ‘demokrasi yürüyüşü’ diyoruz!
Her geçen seçimle, ‘demokrasi güçlendi’
Seçim çalışmalarını, ‘demokrasi şöleni’ olarak algıladık!
*** ***
7 Haziran seçimlerinde, 77 milyon nüfusumuzun;
Yüzde 69’ları, (53 milyon 765 bin) bugün sandık başına gidiyorlar!
“18 yaş ve üstü…” bütün vatandaşlarımız;
“Demokrasi İmtihanından…” geçiyorlar!
Hep birlikte haykırıyorlar; “Söz Milletin…”
“Daha güçlü, daha mürevveh bir Türkiye” İdealine, diyorlar!
*** ***
Elazığ’da, 396 bin seçmen, 1529 sandıkta oy kullanıyorlar!
Elazığ insanının da, yüzde 69’ları sandık başına gidiyor!
Bizler sandığı; “Huzura, Barışa, Güvene ve İstikrara Çıkan Yol”
Olarak tanımlıyoruz!
Yunus’un diliyle sesleniyoruz;
“72 millete bir gözle bakmak…”
Bu gözler, ‘gönüller yapmaya geldim…’ der!
Coğrafyayı vatan yapan irade işte bu iradedir;
Anadolu insanında, ‘bu fetih ruhunu…’ yaşarız!
Biz ‘demokrasi dersini’ bu insanlardan aldık…
O dersin ilk adımı;
“Edep Yahu!”dur!
Sonrasında, “Sabır ve tahammül”
Sonrasında, “selam ve selamettir…”
Sonrasında, “sağlık ve afiyettir…”
Sonrasında, “samimiyet ve doğruluktur…”
Sonrasında, “sebat etme/ veya karar kılma…”
Sonrasında, “saadet ve esenliktir…”
Bütün bunlar, insan dediğimiz ‘cevherde’ mevcuttur!
Demokrasi, bu ülkeye “erdemli vatandaş yetiştirmektir!”
Sandıkta bir ‘akitleşme’ vardır…
Halk diliyle ne der, orada;
“Din’le, tarih’le, halk’la barış
Hizmette, zamanla yarış
‘Zinde bir mazinin izinde;
İmar et vatanı karış karış!.”
*** ***
“Siyasetin verdiği nimetten, külfet çıkar
İhtirasın serdiği topraktan afet çıkar
Kâinatta raksıdır, sebepler marifetin;
Hamiyetin derdiği nebattan, ülfet çıkar…”
*** ***
“Tuzak Olur!
Toprak hâki, tuz ak olur
Huzur/Güven göç etti mi?
Nefis cana tuzak olur
*** ***
“Bir kalpte iki din olmaz
İkilik nifak kokusu
Aşk damarında kin olmaz
Ayrılık azap yakısı”
*** ***
Her zaman için tekrar ederim;
Türkiye, konum itibariyle zor ve de çetin bir coğrafyadır.
Anadolu, “üç kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı…”
“Tevhid dinlerinin üzerinde yeşerdiği…”
“İlk Medeniyetlerin beşiği…” olarak tanımlanır!
Günümüzde, ‘dünya enerji yataklarının yüzde 70’leri…’
Ortadoğu coğrafyası üzerinde yer alır!
Anadolu Coğrafyası, ‘köprüdür…’
Bu köprüyü sizler kâh kültür köprüsü olarak;
Kâh bir ticaret köprüsü olarak;
Günümüzde, ‘enerji köprüsü’ olarak tanımlarız!
Güçlü bir Türkiye, “coğrafyada irade belirleyen”
Bir Türkiye olarak da tanımlanır…
O vesileyle, Türkiye’deki seçimler;
Bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çekmektedir.
Öyle ki, ‘tarihin yazıldığı…’ bir coğrafyadayız!
*** ***

 

YORUM EKLE