ŞEHİTLERLE BİRLİKTE OLMAK!

Bugün bir kalbi yaklaşımda bulunmak istiyorum

“Şehitliği ve Gaziliği…” bütün manasıyla anlatacak;

Geliniz,  “gönül birliğiyle…” Şehitlik Parkını kuralım!

Kardeş Azerbaycan’da, “Şehitlik Hiyebani…” bulunuyor.

Şehitlik Hiyebani’si; “1918 Bakü Savaşlarında şehedet şerbetini içmiş;

Azerbaycan Türk’ü ve Türkiye Türk’ü askerlerinin defnedildiği yer…”

Haydar Aliyev’in çok veciz bir sözü vardır; “Biz bir millet, iki devletiz!”

Tarihte,  “kaderi ve kederi paylaşan iki devlet!”

Türkiye- Azerbaycan”

***                             ***

Arkadaşlarımızla birlikte, “Elazığ’ın şehitlerini…” konuşuyoruz!

Kalbi, hasbi ve her türlü ihtirastan uzak; “derinliğine bir muhabbet!”

Şehitlerimiz, “bu şehrin manevi ruhaniyeti!”

Şehitlerimiz,  “bu şehrin rengi, boyası, çizgisi hülasa kimliği!”

Şehitlerimiz,  “bu şehri geleceğe taşıyan hafızası-hatırası…”

Şehitlerimiz, “gökkuşağımız!”

Şehitlerimiz ve Gazilerimiz anısına; “parkımız!” var mı?

Ve bir basamak daha ileri gidiyorum,  “şehitlik anıtımız!” var mı?

Milli Mücadele ve Sonrası,  “tarihi müzemiz…” var mı?

Şehirler, “kinlikleriyle…” değer kazanır, büyürler!

Sohbetimize devam edelim;

Elazığ Şehrimizde; şehitlerimizle ilgili;

“parkımız, bulvarımız, caddemiz, sokağımız vesaire…”

(olanları biliyoruz) ne gibi adımlar attık?

Geliniz, “tarihi projeler…” yapalım!

Bu ve benzeri projelere, bu şehrin; “kimliği…” diyoruz!

Şehirler, “tarihi kimlikleriyle de…” bilinirler

O kimlikler,  “bizleri aynı sahile taşıyan limanımızdır!”

***                             ***

Şehitlerimizle ilgili üç ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum;

“kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse işte onlar,

Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler;

Sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir.

Bunlar en güzel arkadaştır!” Nisa, 69)

İşte sizlere; “manevi bir rabıta!”

Peygamberlerle, Şehitlerle, Sıddıkarla, Salih Kişilerle;

Evet, “arkadaş…” olabilmek!

Onlarla birlikte, “aynı saflarda…” yer alabilmek!

Gerçekten, “heyecanlanıyorsunuz!”

***                             ***

Ayet, “Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında,

Güçlü ve Yüce Allah’ın huzurunda hak meclisindedirler” (Kamer, 55)

Takva Sahibi Kimdir?

“Allah’tan en fazla korkan…”  ve de, “korunandır!”

İşte,  “şehitlere…” yakın olanlar!

Topluma,  psikolojik sinerji yayan insanlar!

Ayet, “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin

Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız” Bakara, 154)

***                             ***

Sözlerime geliyorum;  “şehitlerimiz, bu ülkenin; manevi sahipleri!”

Yüce Yaratıcının,  “sevgili kulları…”

Onlar, kendilerini; “feda…” ettiler!

Tarihimize, “altın yaldızlı…” mührümüzü bastılar!

Bu coğrafyayı bizlere; “vatan coğrafyası…” yaptılar

İnsanlık tarihinde, “fedakârlığın zirvesine…” çıktılar.

***                             ***

Israrla da, “şehrin kimliği…” diyoruz!

Gerekirse, 1085’lerden; Harput’un fethinden...” günümüze;

“tarihi yolculuğumuzu…” anlatabilecek; “minyatür park!”

İşte,  günümüzde en füzel örneği, İstanbul…

Tarihimi, kültürümü, dilimi, bilumum zenginliğimi yaşamak istiyorum!

Asrın o kadar güzel, “teknolojik birikimi…”

Onun insanlığa o kadar mükemmel hediyeleri var ki,

Tek kelimeyle, “yaşamak…” istiyorum.

***                             ***

“1992-2017…” Elazığ’da, “devasa organizasyonlar…” gerçekleşti!

“Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları…”

“Türk Dünyası Ödülleri…”

“Çaydaçıra Bilim, Kültür, Sanat, Edebiyat Ödülleri”

“Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı…”

“Kardeş Şehirler...” Projeleri

Bu şehre bu vesileyle; “100’lerce bilim adamı, araştırmacı,

Şair, Yazar, Sanat Adamları…” geldiler!

Sadece, “geldiler ve gittiler mi?”

Peki, o hafızayı/ hatıraları bizler nasıl “yaşatacağız!”

“Doğal Mekânlarla…”

Geçmişi, “günümüze taşıyacak!” çalışmalar!

Bekliyoruz efendim

YORUM EKLE