ŞEHİTLİK EN YÜCE MAKAM!

Her Allah’ın günü, “içimiz kan ağlıyor”

Asrın Ebu Cehilleri, Firavunları ülkemizi ‘ateşe veriyorlar’

Anadolu, İslam’ın muallâ coğrafyası…

Bu coğrafya’da,  12.yy’dan itibaren;

“Medine havasını…” teneffüs eder/ soluklarım!

Anadolu,  ‘muhabbeti’ derin bir coğrafyadır…

Şunu gayet iyi hissederim,

Bu coğrafyanın çok güçlü, “manevi, koruyucu/ zırhı” vardır!

Sıklıkla ifade ederim;

1071 Malazgirt’ten yola çıkarak,

1915 Çanakkale’ye yolculuk ediniz…

Lütfen,  o ruha aşina olunuz!

Kederlenmeyiniz ve de endişelenmeyiniz…

Yüce Allah(cc) Kur’an da nasıl ki,

“Zikri (Kur’an) biz indirdik. Onun için Zikri

Biz koruyacağız” (Hicr, 15/9)  emri ilahisi…

Allah’ın Resulüne atfen inen ayette de;

“Allah seni insanlardan koruyacaktır.” (Maide, 67) emri ilahisi,

İslam’a bin yıl hizmet eden bu coğrafyayı da…” koruyacaktır!

Yeter ki, bütün varlığımızla “Hakk’a teslim olalım!”

***                       ***

İTAAT NOKTASINDA!

Nisa Süresinde buyruluyor;

“Allah’a ve Peygambere itaat edenler, işte bunlar,

Allah’ın kendileriyle nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle

Ve iyi kimselerle beraberdirler. Bunlarsa ne güzel birer arkadaş!”

Kur’an’ın “ipine sarılmak” ne demektir?

Bu ayetin işaretiyle daha iyi anlıyorsunuz değil mi?

Bir insanın, “şahadeti” istemesi ne kadar evla bir gaye!

O gaye elbette ki, “din için, ezan için, millet için, vatan için” olacak!

Her şeyden de önemlisi, “kalbi ve hasbi” olacak!

124 binden fazla Sahabe vardır!

Bunlar,  “insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en hayırlı ümmetidir”

Acaba,  Sahabelerden ne kadarının makamları, “Mekke ve Medine’dedir?”

Onlar,  O kutlu insanlar, “gökyüzündeki yıldızlar” misali,

Bütün ömürleri, “Gaza meydanlarında…” geçmiş.

Manevi harçlarıyla,  ‘yeryüzünü kuşatmışlardır!’

Anadolu Coğrafyası,  bu manevi harcın en fazla tahkim edilmiş cazibe merkezidir.

Bu coğrafyada insanımızın aldığı en fazla isimler arasında;

“Allah Resulü ve Ehli Beyt isimleri…” çağrılır!

O çağrı, ne kadar vefalı ve de “yürekten gelen içli”  bir çağrıdır!

Bu millet askerinin ismine, “Mehmetçik” demiştir?

O ismiyle, İnşallah İslam’ın nöbetindedir…

***                       ***

ŞEHİTLİK MAKAMI

Kur’an da, “şehitlerle ilgili” 10 ayet geçiyor.

“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler.

Fakat siz sezemezsiniz” (2/154)

Bir başka ayette de, “Rableri katında mızıklanmaktadırlar.” (3/169)

O şehitler, kendilerine verilen “nimetle sevinçlidirler” (3/170)

Kendilerine ulaşamayan kimselere; eş, dost ve yakınlarına da;

“Hiçbir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler” (3/170)

İki güzellik vardır;  “gazilik veya şehitlik”

Bunun dışında, farklı şeyler aramayalım!

Hak yolundan gayri yolları kendimize tercih etmeyelim…

Makamların en kutlusu,  “şehitlik” makamıdır!

Kendi varlığınızı,  ‘geleceğin yaşaması’ için feda ediyorsunuz!

“Abide Şahsiyetler” derseniz, “şehitlerimiz” derim…

Bu coğrafya hala,  o makamlarla “yücelişleri” seçiyor!

Bu coğrafya hala,  o makamlarla bizlere,  “geleceği” müjdeliyor!

Bu coğrafya hala, o makamlarla bizlere, “geleceğin tarihini” yazıyor!

Lütfen bu coğrafya insanından tek bir şey isteyeceğim;

“Sabrı, Sükûtu, Sadakati ve Şükrü…” sürekli eda edelim…

Yürüyüşümüz,  “ebedi hayat” için olacak…

O zaman şunu göreceğiz, “bu dünyanın da bir anlamı!”

Bizleri,  “gaye ve ufuk insanı” yapacaktır, vesselam.

YORUM EKLE