ŞEHRİN STRATEJİSİ!


Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak’ın gayretleriyle,
19-20 Eylül tarihlerinde,
“Kalkınma Kurultayı…” yapılıyor!
Gerçi, uzun soluklu bir çalışma oldu…
Sektörler belirlendi…
Prof. Dr. Nuri Orhan’ın Koordinatörlüğünde,
“Bitkisel Üretim, Hayvancılık, Su Ürünleri, Yer altı Kaynakları,
Sanayi ve Teknoloji, Altyapı-Ulaştırma-Kentleşme,
Eğitim-Bilişim, Kültür-Turizm, Spor, Sağlık, Çevre,
Ticaret-Finans, Göç ve İstihdam-Girişimcilik”
Ana başlıklarında, 14 Sektör üzerinde ciddi çalışmalar yapıldı!
Bir söz vardır, “parça, bütünde güzeldir”
Bu çalışmaları, bir ‘bütün’ olarak düşünüyoruz!
Sizler hiçbir zaman;
Eğitimi, Sağlıktan;
Kültür ve Turizmi, Altyapı’dan;
Kentleşmeyi, göçlerden ve istihdamdan ayıramazsınız!
Elbette ki, bu şehrin kalkınmasında;
14 sektörde yerini alacaktır!
Bir şey var ki, ‘öne geçen’
Ve bu sebepledir ki, ‘yatırımda öncelikli’
Sektörler olacaktır!
Bütün bunların analizini çok iyi yapmalıyız!
Bizler hiçbir zaman, “susan bir şehir…”
Veya “tepkisiz bir şehir…” istemiyoruz!
Birlikte, konuşacağız,
Birlikte, tartışacağız,
Birlikte, düşüneceğiz,
Birlikte, ‘ortak payda…’ oluşturacağız!
Biz bunun adında, “şehrin kalkınma stratejisi” diyoruz!
Bu stratejinin, ‘hedefleri…’
Bizleri geleceğe taşıyacak,
“Hedef Stratejileri…” olacaktır!
19-20 Eylül tarihlerine yapılacak,
“Kalkınma Kurultayı…” bizlere ipuçları verecektir.
Son yıllarda sıklıkla kullanılan bir kavram vardır;
“Yaşanabilir Kent…”
Burada esas ölçü nedir?
“Verimliliği…” artırmak!
Burada sizleri güçlü bir,
Performans bekliyor!
Sermaye-İstihdam-Üretim!
Tematik bir üçgendir!
19-20 Eylül tarihini bu şehir için,
“Milat…” olarak ifade ediyorum!
Ekonomide, ‘dönüşümün…’ başlangıç tarihi!
Her dönüşümde, ‘değişim…’ vardır!
Cumhuriyet tarihi boyunca bizler,
Bu ‘dönüşüm’ ve ‘değişimi’ sağlıklı bir şekilde takip edemedik!
Sadece, “çarpık şehirleşme” bunun en bariz örneğidir!
Şunu gayet iyi bileceğiz,
Bu şehir, ‘sahipsiz…’ değil!
Bu şehir, ‘iradesiz…’ değil!
Bu şehir, ‘gayesiz ve ufuksuz…’ değil!
Bu şehirde, ‘karar vericilerin duruşu…’
Çok şeyleri değiştirecek bir dinamizme sahiptir!
Kalkınma Kurultayı,
O söylemek istediğimiz, “çarkı döndürecektir…”
Temennimiz odur!
*** ***
EĞİTİMİ NE KADAR KONUŞTUK!
15 Eylül tarihinde,
Ortaöğretim aşılacak!
Yine aynı süreç içerisinde,
Üniversitemiz, ‘yeni eğitim dönemine’ merhaba diyecek!
Eğitimde, genel standartlarda nasılız?
Asrın teknolojisiyle ne kadar iç içeyiz!
Başarılı öğrencilerimize ne kadar sahip çıkabiliyoruz!
Bu şehirde,
Gerek Orta Öğretimde,
Ve gerekse Üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz için,
“Burs Havuzu…” oluşturabildik mi?
F.Ü. okuyan 20-25 bin dışarıdan gelen öğrenciler için,
“Öğrenci Yurtlarımızın durumu…” nasıl?
Ekonomik olarak, ‘zayıf öğrencilere…’
Ne kadar katkıda bulunabiliyoruz!
Bütün bu soruları, ‘açtığımızda…’
Bu şehirde, “eğitim çalıştayının yapılması” inancındayım!
Çok önemlidir, “eğitimde denetimli teşvik…” şart!
Eğitimde, bütün ‘riskleri…’ masaya yatıralım!
Birçok yazımızda ifade ettik,
“Nitelikli Nüfus…”
Her ülkenin, ‘eğitim kavgasında…’
Ülkeye, ‘nitelikli…’
Ve ‘vatansever/ milliyetperver’ insan kazandırmaktır!
Doğruluktan bahsederiz?
O doğruluk nedir?
“Hak-Hukuk-Adalet ve Eşitlik…”
Asrın, “Türk Rönesansını…” hazırlayacak bir ruh!
Özetle, “Kalkınma Kurultayı…”
Bu şehrin, ‘sinerjisi…’ olacaktır, inşallah!

 

YORUM EKLE