SELAM KAVRAMI

 SELAM KAVRAMI

Bedrettin KELEŞTİMUR

Selam, insanlık hayatının en nezih, “iletişim…” kavramı!

Selam sözlükte, “Barış ve esenlik dileği.”

“Teslimiyet, selamet, güvenlik.”

“Her türlü ayıp ve noksanlıktan uzak olma hali.”

Halkımız arasında yaygın bir söz vardır;

“Bir selam, bin hatır yapar!”

Selam sözünde, “muhabbet…”

Selam sözünde, “rahmet ve bereket…”

Selam sözünde, “sağlık ve esenlik…”

Selam sözünde, “güven ve emniyet…” vardır.

Bir tıplulukta söze başlamadan önce ne deriz;

“Önce selam, sonra kelam…”

Cenab-ı Allah’ın doksan dokuz esmasından birisi de, “Es-Selam”dır.

Es-Selam; “Her türlü arızadan, noksanlıktan uzak olan…

Kullarını bütün tehlikelere karşı koruyan…

Selamete çıkaran…”

*** ***

Hadis, “Selam vermek sünnet, selam almak farzdır!”

Demek ki, “selam…” inancımızda önemli bir konuma sahiptir.

Bir selam sözünde neler yok ki?

“Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun…”

Selam; mükemmel bir dilek, temenni ve “karşılıklı duadır!”

Yunus bir şiirinde ne diyorlar?

“Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun.”

Allah Resulünün (asv) sıklıkla kullandığımız bir hadislerinden;

“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki;

İman etmeden Cennete giremezsiniz,

Birbirinizi sevmeden de iman etmiş olmazsınız.

Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir işi göstereyim mi?

Selamı aranızda yaygınlaştırınız.”

Selam, “kalbi yakınlığı…” artırır.

Selam, “kırgınlıkları…” siler.

Selam, “muhabbettir…”

Selam, “konuşmadan öncedir!”

Selam, “nezaketin, kibarlığın, izzet ve ikramın…” ta kendisidir.

Hadislerde, “selam vermenin de…” kuralları olduğunu görüyoruz.

“Binitli yürüyene, yürüyen oturana, az olan guruba selam verir.”

“Küçükler, büyüklere selam verir.”

“Müslüman’ın Müslüman üzerindeki altı haktan biri de selam vermektir.”

Selam vermeyenler, inancımızda kınanıyor!

“İnsanların en acizi dua etmeyen, en cimrisi selam vermeyendir.” (Hadis)

Bir başka hadiste, “Birbirinizi sevmek için çok selamlaşınız.”

Cennetin kapısını neler açıyor?

“Tatlı dilli olmak, selamlaşmak ve yemek yedirmek, Cennete götürür” (Hadis)

*** ***

Kur’an da, selam ile alakalı, “36 ayet…” yer alıyor.

Ayet, “Siz bir selam ile selamlandığınız zaman,

Siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin

Veya verilen selamı aynen iade edin.” (Nisa, 86)

Cennette de, “iletişimin ana temasında…”

“Selam…” vardır.

Ayet, “Orada onların duası; “subhaneke Allahümme”

(Ey Rabbimiz olan yüce Allah! Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Demeleri)dir.

Dualarının sonu ise; “Elhamdülillahi Rabbilalemin”

(Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur demeleri)dir.” (Yunus, 10)

*** ***

Selam kavramında neler anlaşılıyor?

“Sabrettiğiniz için size selam olsun.” (Ra’d, 24)

“Oradaki dirlik temennileri “selam”dır” (İbrahim, 23)

“Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükâfatı…” (Nahl, 32)

“Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak “selam” işitirler” (Meryem, 62)

“Selam doğru yolda gidenleredir.” (Tâ-hâ, 47)

“O’na kavuşacakları gün müminlere esenlik dileği selâmdır” (Ahzap, 44)

“Ey iman edenler! Sizde ona teslimiyetle salât ve selâm edin” (Ahzap, 56)

“ (onlara) Rahim olan Rab’den “selâm” sözü vardır. (Ya-Sin, 58)

“Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun” (Sâffât, 181)

Birbirimizle, “selamı…” ve “duayı…” yaygınlaştıralım!

Birbirimizle, “muhabbeti…” artıralım!

Sözün özü, “selametle kalınız!”

YORUM EKLE