SELİMİYE’DE YAŞAMAK

 SELİMİYE’DE YAŞAMAK

              Bedrettin KELEŞTİMUR
Harçtan kaftan giymiş, sütunlar mermerden başlar
Kesilmiş, biçilmiş, yontulmuş içiçe taşlar
Zevk, estetik vermiş; kemere çatılan kaşlar
Gökkubbe çakılmış, Selimiye'de nakışlar

 

Hem sela, hem sıla yükselir şol minareden
Nice kola uğurlanan şanlı arafeden
Aminlerle yola, nurdan heykeller serpilmiş
'Mübarek ola...' yakarışı ol minareden

 

Nizam davasında kubbedir ebedi eser
Gönül havasına miraçtır bizdeki neşter
Kösler vurula dendi mi kaynar Selimiye
Canlar pahasına yine açtır selalar (BK)

***                 ***

ÂLEM DUYSUN SESİNİ
Döndüm şöyle baktım geçen yıllara
Zaman bir sabun köpüğü erimiş
Kalemin iz bıraktığı yollara
Çoğu hatıralar bizde ser imiş

 

Sıralasam şöyle yıkılır dağlar
Şafak söküğü gibi günler ağlar
Doğrular birbirini içten bağlar
Sözüm mazlum çığlığına yar imiş

 

Kale’m, ne ala bir yurttur içimde
Raks eder dizeler, âlem içimde
İlham, gönle doğar rahle içimde
Vuslat şarkısıyla söz eder imiş

 

Geceler uykusuz, şirin nöbette
Yıldızlar dökülür, gönle elbette
Dualar yeryüzü, âmin mabette
Korku, ecel gözyaşı döker imiş

 

Vicdan titre, âlem duysun sesini
Huzurda, tesbih eder nefesini
Dünyaya ram eyleme hevesini
Mihnetini dert ile çeker imiş (BK)

***                              ***

AKLI TAŞA VURURLAR
Bugün başa, yarın taşa vururlar
Eyvah ki mührü naaş’a vururlar
“Ölü şehir” ızdırabı içinde; 
Millet maşa! Aklı taşa vururlar..,

***                              ***

MEZAR TAŞLARI
Bak şu musalla taşına, kimler geldi geçti? 
Nice zalim kendi sarayını yaktı geçti
Firavun kadar kapris, Nemrut kadar haris; 
Nice münkir, birer mesel olup geldi geçti! (BK)

***                  ***

 

MAHŞERİ ÇİZMEKTE...
Kâh karanlıkta
Kâh aydınlıkta
Bir minval üzere
Kainat yüzmekte

 

Kâh kısalmakta
Kâh uzanmakta
Gölgeler adım adım
Sahibiyle gezmekte

 

Kâh soğumakta
Kâh ısınmakta
Ölüp-dirilen kâinat
Mâhşeri çizmekte... (BK)

***                  ***

GÖZYAŞI...
Damla damla düşerse,
Kurşundan ağırdır gözyaşı

 

Bir yıldız kayarsa,
Toprağa hasımdır göktaşı

 

Çığlık çığlığa koparsa,
Çatlayan başımdır sabırtaşı

 

Gün ışır, gün batarsa
Bir ömre bedeldir yoldaşı

 

Koş, küheylan koş fırtınalarla
Yürüyen yârimdir atbaşı (BK)

***                 ***

Bir söz söyle, akıllarda iz olsun
İz olsun ki, yolunda yürüsünler (BK)

***                              ***

VERSİN OMUZ OMUZA
Versin omuz omuza dağ yürüsün 
Ersin muradına Türk, çağ yürüsün 
Divan durdu binler yıl ses bayrağım 
Yarsın sen, yar hilale bağ yürüsün

 

Bahara nişan düşen su yürüsün 
Bitsin zeval vakti, kemal yürüsün 
Bulut bulut ağlasın yıldırımlar 
Turan menzilinde âlem yürüsün

 

Muhtaç olduğum kan, kudret yürüsün 
Yakar Huda’dan ki, nusret yürüsün 
Âmin der yürekler hep bir ağızdan 
Zafer alaylı meydanlar yürüsün

 

Dilim Yunus, elim Sinan yürüsün 
Fetihlerin ruhu iman yürüsün 
Adil yüzlü, kerim sözlü bey hey! 
Çağlara yeniden, ferman yürüsün! (BK)

***                             ***

YORUM EKLE