SEVDAMIZ ELAZIĞ İÇİN’

 SEVDAMIZ ELAZIĞ İÇİN…

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Şehir sevdası/ veya memleket sevdası apayrı bir şey

O sevda sizleri, hamiyetli bir duruşa çekiyor!

O sevda sizleri,  “hasetten…” ve onun tuzaklarından uzak tutuyor!

O sevda sizlerde,  “ahde vefa…” duygusunu yaşatıyor!

O sevda sizleri,  “paylaşma kültürüne…”  taşıyor!

O sevda sizlere, “hayatı ve dostlukları…” öğretiyor!

O sevda sizlerde, “fedakârlık duygularını…” pekiştiriyor!

O sevda sizlerde,  “gönül felsefesini…” pekiştiriyor!

Bütün bunlar,  “manevi huzurun…” alfabesi

O alfabe, “maddi bir öğreti ile…” elde edilmiyor!

Sıklıkla kullandığımız,  “Yunus dili…” budur

Bu dil, her türlü ifrat ve tefriki kendisine tuzak görmüştür.

Bu dilde, “orta yolu…” ve “sağduyu…” albenisi sizleri cezbeder!

O halde,  “sevda…” kuru ve de yavan bir kavram değildir

Sevda bizler için, “huzura giden yol…”

Ve o yolları birleştiren, “gönül rıhtımıdır!”

Elazığ’ı son 25 yıl içerisinde herbiri “marka…” faaliyetlere taşıyan,

Ki bunlar içerisinde,

“Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları…”

“Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…”

“Kardeş Şehirler Projesi…”

“Anadolu Dergiciliği ve Basın Hayatımız…”

Bütün bu faaliyetler,  Harput/ veya Elazığ’ı,

“Tarihi ve Kültürü Buluşturan Şehir…” konumuna taşımıştır!

O şuur,

O ruh, o kadar önemlidir ki;

Gönül Coğrafyamıza, “birliğin ve beraberliğin tohumlarını…” atmaktadır!

Bizlerin en büyük arzusu veya gayesi ne olmalıdır?

Bu kutlu coğrafyada, “ilim ve irfan meclislerinin…” sayılarını artırmaktır.

Aradaki bağları güçlendirmektir!

Bu bağların en sağlıklı ve verimli olanı da, “gönül köprüleridir!”

Sevdamız öncelikle içerisinde yaşadığımız şehir,  Elazığ için…

O sevdayı umumileştirdiğimizde, 

Hemen yanıbaşımızda akan Fırat misali; “Ses ırmağına…” dönüştürelim!

Kuşatıcı ve birleştirici olalım.

***                            ***

DANIŞMA KURULU

Arkadaşlarımızla sohbetlerimizde, “ağırlık merkezinde…”

Elazığ Şehrimiz ve onun geleceği ön plandadır…

Bizleri her zaman için ürküten ne olmaktadır?

Bu şehirde,  yıllar yılı maalesef önüne geçemediğimiz;

“Göç Dramı…” yaşanmaktadır

Tabir yerindeyse, şehrimiz; “nitelikli göç…” vermekte,

Onun yerine ise, “niteliksiz göç…” almaktadır.

O göçlerin en önemli sebepleri arasında;

“eğitim, sağlık ve ekonomi…” gelmektedir.

Bizleri asıl endişeye sevkeden neler olmaktadır?

Harput’un/veya Elazığ’ın, “yüksek irfan kültürüdür!”

O kültürün içerisinde, “yedi renk sanatımızı…” yaşarsınız!

Sanat ve tefekkür dünyamız içiçedir!

Geçmişte, o ruhla bu şehir/ ve şehir insanı beslenmiş;

Ve nice eserler gelecek kuşaklara kazandırılmıştır!

***                            ***

Niyetimizde,  daha mürevveh bir şehir özlemidir!

Bu özlemi yeşertecek, “bahar coşkusuna…” ihtiyaç var!

Allah’a hamdolsun, bu şehrin sosyal hayatımızla bütünleşen;

Başta, MANAS gibi, “irfan meclislerimiz…” hizmeti gönül seferberliği yapmışlar.

Başta Elazığ Valiliği, Belediyemiz ve Üniversitemize çağrımız;

Şehri geleceğe taşıyacak projelerin hazırlanmasında;

Ve bunlarla ilgili alan çalışmalarının yapılması için,

Teklifimiz, “Danışma Kurulu…” oluşturulmasıdır!

Bunu, “fonksiyoner bir heyet…” olarak da tanımlayabiliriz.

Kültürden Ekonomiye,

Eğitimden Sağlığa,

Spordan Musikiye,

Her alanda, proje üreten ve bunları alan çalışmalarına taşıyan;

Şehrin aydınlarından oluşacak, “Danışma Kurulu…”

Bu şehir, son 25 yıl içerisinde birçok projeyi hayata geçirdi!

Nasılında,  “sevgi, saygı, özgüven, samimiyet ve fedakârlık…”

Kur’an ne buyuruyor; “size bir selam verildiği zaman,

Ondan daha iyisiyle selam verin veya aynıyla mukabele edin.

Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır” (Nisa, 86)

Şu ayet bizleri derinden etkilemektedir;

“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.

İyiliği emreder, kötülükten menedersiniz…” (Âl-i İmran, 110)

Her işimizde,  birlikte “mükemmelin…” arayıcısı olalım.

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE